Tényleg érvénytelenné tehetőek hazánkban a devizahitel szerződések?

Tényleg érvénytelenné tehetőek hazánkban a devizahitel szerződések?

A Kúria 04.10.-i közleménye fogyasztóvédelmi szemüvegen keresztül.

A Kúria újabb „csúsztatásai” a 2019.04.10-én kiadott közleményével kapcsolatban.

A Kúria a Sajtótitkársága útján közleményt jelentetett meg a devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testület árfolyamkockázattal kapcsolatos állásfoglalásáról 2019. 04. 10-én, amely közlemény itt érhető el:

A Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete állást foglalt az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelenségéről

2012. óta lényegében ez az első olyan állásfoglalás, amiben már vannak az adósok számára előremutató jelek és megállapítások, ám még mielőtt kitörő örömmel fogadnánk ezt, meg kell állapítanunk, hogy a Kúria – lévén nem kíván saját magával szembe menni még a hazánkra kötelező EUB döntések alapján sem – ismét elrejtett pár csúsztatást az állásfoglalásában, amelyek semmiből sem következő, jogellenes és az adósokra kedvezőtlen következtetést eredményeznek. A jelen iratban kizárólag ezeket tárjuk fel. – írja a Hitelsikerek.hu

 Az alábbiakban Dr. Csikász Levente által közreadott kiegészítő megállapításokat olvashatjátok a Kúria által kiadott devizahiteles sajtóközleménnyel kapcsolatban.


  1. “Az első lényeges pont, hogy ez az állásfoglalás nem veszi figyelembe a C-118/17. számú EUB ítéletet, amely lényegében kimondta, hogy az árfolyamkockázat tisztességtelensége a deviza alapú kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. Már a korábbi EUB ítéletek alapján (C-186/16., C-126/17., C-51/17.) is megállapítható volt, hogy bizonyos részeiben ezekkel ellentétes a 6/2013. PJE és a 2/2014. PJE, amit a C-118/17. még egyértelműbbé tett, amikor kimondta, hogy a DH2. tv. 37. §-a ellentétes az uniós joggal, az árfolyamkockázat tisztességtelensége esetén nem egyezik a fogyasztó érdekeivel az érvényessé nyilvánítás, illetve a PJE-k csak akkor minősülnek megfelelőnek, ha az uniós jogot érvényre juttatják (lásd az állásfoglalás 1. pontját).

2.

Az állásfoglalás 8. pontjában a Konzultációs testület olyat tesz, amire nincs felhatalmazása és amiről nem dönthet még állásfoglalás formájában sem álláspontunk szerint. A 8. pont így rendelkezik: A tájékoztatás – összhangban az Európai Unió Bírósága vonatkozó iránymutatásaival – akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztő részlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet.”.

A Konzultációs Testület lényegében felhatalmazás nélkül meghatározza a „jelentősen” kifejezést úgy, hogy az jelenti a korlátlanságot/felső határ nélküliséget is. Le kell szögezni, hogy az EUB ítéletek nem határozzák meg e kifejezés tartalmát, így ez nincs összhangban az uniós joggal, mint ahogy tévesen közli az állásfoglalás. Ezen kívül egyetlen pénzintézeti irat sem határozza meg a jogviszonyokban a „jelentős” kifejezés tartalmát, így az rPtk. 207. §-a alapján a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni, ami nem jelentheti a korlátlanságot/felső határ nélküliséget.

Ha csak a magyar nyelv és a józan ész szabályait, logikáját vesszük alapul, akkor a jelentős mérték nem a korlátlan mértéket jelenti.

Ráadásul a Civilisztikai Kollégiumvezetők a 2015. 11. 09-10. napján tartott Országos Értekezletükön úgy foglaltak állást, hogy akkor minősülhet tisztességesnek többek között az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást, ha kitűnik belőle, hogy

a) az árfolyamváltozás hatására a törlesztőrészlet összege korlátozás nélkül (akár többszörösére is) megemelkedhet;

b) az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső határa;

Látható, hogy ott még nem mosták össze a jelentős mértéket a korlátlansággal, de a jelen állásfoglalásban már igen. Ez viszont súlyosan jogsértő és alaptalan megállapítás, ami megint negatív irányban – ismét az adósok kárára – befolyásolhatja az ítélkezést.

3.

A 2. pontban írtakat erősíti meg az állásfoglalás 9. pontja is, mivel a Konzultációs testület igyekszik – ismét az adósok kárára – jogellenesen és meg nem engedetten puhítani és tágítani a korlátlanság, felső határ nélküliség fogalmát. A 9. pont ekként szól: „A tájékoztatásból egyértelműen ki kell tűnnie nemcsak annak, hogy az árfolyam-változással számolni kell, hanem annak is, hogy az nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent, és nem csak elhanyagolható mértékben növelheti a törlesztő részleteket.”.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mit jelent akkor a nem elhanyagolható mérték. Mihez képest tekintünk egy változást nem elhanyagolhatónak vagy épp jelentősnek. A nem elhanyagolható mérték sem jelentheti a korlátlanságot/felső határ nélküliséget.

A Kúria lényegében a magyar nyelv értelmező szerepét veszi át, holott ehhez neki nincs szakképzettsége, szakértelme.

Hogy megvilágítsuk a probléma lényegét az életből vett példákkal:

– Vajon egy jelentős mértékű áremelkedés azt jelenti, hogy korlátlanul megemelkedtek az árak?

– Vajon egy jelentős mértékű eső azt jelenti, hogy korlátlan mennyiségű eső esett?

– Vajon egy jelentős mértékű hőmérsékleti változás azt jelenti, hogy korlátlanul változik a hőmérséklet?

– Vajon az államadósság jelentős mértéke jelenti azt, hogy az államadósság korlátlan mértékű?

Folytathatnánk még az életből vett példákkal a sort a végtelenségig, de belátható, hogy ezekre a kérdésekre egyértelmű NEM a válasz.

A jelentős mérték tehát nem egyenlő a korlátlansággal/felső határ nélküliséggel a józan ész, logika és a magyar nyelv szabályai szerint. Ezzel ellenkezőt a Kúria sem állíthat, ám mégis ezt teszi.”


És újra visszakanyarodtunk ezzel a végszóval oda, ahol mindig is volt a devizahitelek megítélése: történt bármi központi intézkedés a devizahitelek elterjedése (2004.-től) óta, ami arra törekedett volna, hogy enyhítsen a devizahitel fogyasztók terhein, és megrója a bankokat a többszörös, és nyilvánvalóan törvénytelen szintekre emelt adósság összegek miatt? A válasz: nem. Ebből adódóan nyilvánvalóan nem akarják központilag megoldani a terheket, a mindenki számára egyértelmű, ordító hibákat, amiktől minden egyes devizahitel szerződés hemzseg.

Számos telefont bonyolítok nap, mint nap, ahol aktuálisan bankot perelők számolnak be arról, mennyire nem mozdult semerre az eddigi állapot jelenleg sem: nem érzik az Uniós döntés hatását, nem érzik a javulást, nincs fellelhető pozitív mozzanat, vagy történés. Megrekedt perek, és megsemmisítő ítéletek vannak, mint ahogy eddig is voltak.

Tehát most is akutális a kérdés: Ha 10-11 éve nem foglalkoznak a devizahitelek megmentésén, orvoslásán, ha ilyen hosszú évek alatt sem látni központi törekvést, és nem mellébeszélést arról, hogy segíteni akarnak a reménytelenül magas adósságokkal sújtotta devizahiteleseken, akkor mire számíthatunk még? Később miért oldanák meg, ha eddig nem? Különös tekintettel kell lenni arra a tényre is, hogy lassan vége lesz a védelemnek, lejár a moratórium.

Autóhitelek esetén talán más lesz a joggyakorlat… 

Korunkban sokkal több a fals információ, megtévesztő hír, mint a reális, értékelhető információ …. Olvasd tovább következő írásunkban! Katt ide! 


Online ügykezelés

Egyre többen intézik adóssággondjaikat az interneten keresztül, választva az online ügybeküldés lehetőségét. Az erre alkalmazott űrlapunk segítségével könnyedén, egyértelműen le tudja mindenki írni az ő saját problémás adósság helyzetét, és az űrlap elküdésével befogadjuk ennek átnézését, kiértékelését, díjmentesen. Nagyon rövid, 1-2 munkanapon belül történik minden beküldött ügy kiértékelése, és az elvárható, kijárható végeredmény, megoldás visszajelzése is megtörténik adósok felé. 

Sok magyar él a világ különféle országaiban, így nekik ez egy kényelmes, és üdvözítő megoldási forma. De igénybe veszik a beteg, idős, utazni nem tudó emberek is, vagy azok, akik így megspórolhatják az utazási költségeket. 

Kérdezz meg szakértőt, hogy hogyan lehet kezelni, csökkenteni adósságterheidet! Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni. Katt ide!>>

Adatbekérő űrlap, katt!

EMLÉKEZTETŐ – Eu-s ítélet: A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja.

Megnyílt a lehetősége, hogy a bíróság vizsgálhatja a tisztességtelen pontot. Az ítélettel lehetővé vált jogkövetkezményként a szerződés megsemmisítése. DE csak akkor, hogy ha érvénytelennek találja a bíróság a szerződés valamely pontját. És a probléma itt szokott lenni, az ítélethozatalnál. Maga az ítélkezési gyakorlat hogyan-ján van a gyenge pont. Ebből adódik a részben pozitív hangulat, hogy ha a bíróság tisztességtelennek fogja ezeket nyilvánítani, akkor lehetőség lesz a szerződés eredeti állapotra való visszaállítására. A lényeg mindenképpen az, hogy minden egyes per esetében a bíró egyedileg fog dönteni, és vagy elfogadja, vagy nem! Tehát az Eus döntés alkalmazásához előbb a bíróságnak adósra nézve hoznia kell egy határozatot. Bár a tisztességtelenség vizsgálatára lehetőség nyílt a 03.14.-i Eu-s döntéssel, ám még mindig erősen kérdéses az, hogy akdós javára ítéli-e majd meg a bíróság e kérdésben.

A Kúria majd összeül, és megtanácskozza, hogy a jogkövetkezmény megállapítása hogyan történjen. Nem az érdemi részen van hangsúly, hanem a jogkövetkezményi részén. 1. Hogy a felperes keresetét alaposnak találják-e, vagy sem. Ha igen, akkor lehet a következő pontra lépni, a jogkövetkezmény megállapítására. Nagyjából ez lesz a jövőbeni forgatókönyv. Ha, és akkor lehet az ítélet által hozott irányt érvényesíteni, ha első lépésként sikerül kivívni az érvénytelenség megállapítását a hazai bíróságokon.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon.


 

Mi hoz jobb, megbízhatóbb eredményeket? A per, vagy a per nélküli megegyezés?

Olvasd el friss cikkemet! Katt ide!

Azt mondom tehát, hogy bár nem működik a peres jogérvényesítés, de működik egy jó eredményeket hozó módszer, eljárás, ami mindenkinek hozzáférhető. Összességében hatékonyabb, gyorsabb, fájdalommentesebb, és még olcsóbb is egy peren kívüli megegyezés, egy perrel szemben. Ha ez másképp volna, mi is másképp dolgoznánk. 🙂 (Maratoni, 8-10 éve bíróságra beadott perek lógnak még mindig a levegőben, vagy zárják le ezeket egy elutasítással.) 


 

FIGYELEM! Ha Te olyan ember vagy, aki szeret biztosra menni, egyelőre ne fűzz különleges reményeket a gyökeres változásokhoz. Sok-sok fordulópont volt az évek során a  devizahiteles témában, amelyhez mindig új és új reményeket fűztek az adósok … Ezekről később kiderült, hogy csalóka remények voltak csupán. Tudomásul kell venni, hogy érdekek mozgatják a folyamatokat, és azok nem a fogyasztók elvásárait helyezik előtérbe.

Bízz abban, ami töretlenül hozza az eredményeket, és lásd, hogy ezzel a megoldással óriási adósságcsökkentések valósultak már meg, és rengeteg ingatlan menekült meg az árveréstől, sok-sok adóstól hárult el a kilakoltatás veszélye! Ez a megoldás, az a megoldás, ami nem függ semmilyen hatalomtól, irányítástól, érdekektől, rétegektől. Ez arról szól, hogy minden fél megkapja, amit elvár. Jól jár a fogyasztó is, és jól járhat a bank is. Nincs erő, nincs egymásnak feszülés, csak az értelmes párbeszéd van.

Hogy ne érezd magad egyedül a gondoddal, tudd, hogy MI ITT VAGYUNK. Veled,  és melletted! Ha anyagi gondjaid vannak, lehúznak, leterhelnek adósságaid, merj segítségért kiáltani! Mindegy, hogy devizahitel, vagy forinthitel nyomaszt, a lényeg, hogy merj változtatni, hogy megoldódjanak az anyagi gondjaid!

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

 

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

 

Egy fesztelen szaktanácsadói beszélgetés, amely csakis az anyagi gondok megoldásáról szól! Kattints, kérj időpontot, kuponnal díjmentesen!


Javaslatunk

Bármilyen, adósságodat, hiteledet érintő változás történik az életedben, például ha látod azt, hogy nehezen fizeted az adósságodat, főleg ha több is van, feltétlenül vedd fel a kapcsolatot hitelszakértővel!  Ha munkahelyed kerül veszélybe, szintén nehéz fizetni bármilyen tartozást, és az egészségügyi problémák is kihatással vannak az aktív, rendszeres törlesztésre.

Hatékony, gyors segítségnyújtást ITT KÉRHETSZ!>>

 

Adatbekérő űrlap, katt!

 

    A Facebook akadályozza a cikkek láthatóságát, ezért arra kérünk, hogy 1 megosztással -a cikk alján találod a “f” megosztás gombot-, segítsd a törekvésünket, hogy minél több embernek tudjunk segíteni az adósságterhein! Köszönjük!

Ha értesülni akarsz mindig a legfrisebb adósságokkal kapcsolatos információkról, iratkozz fel írásainkra! >IDEKATTINTS!<

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt (06304845236) -> Kapcsolat

 

Kapcsolódó cikkek

04

okt
Adósságrendezés, végrehajtás

Kilakoltatási hullám

Sorra érkeznek panaszok a kilakoltatásról   Dr. Fiszter Zsuzsanna – “..Még most kezd igazán beindulni a kilakoltatási hullám. Rengeteg kilakoltatás van, napi 40 sikeres ingatlan árverezés átlagban. Mind a kilakoltatásokon, mind az országgyűlésben számíthatnak ránk a devizakárosultak, végrehajtások elszenvedői…”   Az ősz folyamán kezdődik majd a nagy hullám.  Az MBVK adatai alapján mióta  megindultak a kilakoltatások és újra megnyilt […]

28

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Így tettek tönkre…

Sokan mondják ugyanezt, de az esetek különböznek. Munkatársként így bánt el velem   A saját történetemen keresztül mutatom be azt a báránybőrbe bújt farkast, aki máig is eljátssza ugyanazt a mézes-mázos szerepét ügyfelei előtt, amit előttem korábban. Hittem neki, rá támaszkodtam. S mi lett a vége? Egy engedményezés, jóval több kamat, megnyerhetetlen perek, árverések sora…    […]

22

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Akasztják a hóhért?

 Meglopni azt aki segít…? Inkább így: meglopni azt, aki bajban van!     Na, de ilyet!   Fenti cikket olyan közönnyel, fapofával írták, hogy arra jobb szó híján azt mondanám, hogy a pofátlanság határtalan! Jóérzésű ember ilyet, az ő helyzetében nem tenne ki, de még csak eszébe sem jutna ilyennel előrukkolni!  Az adósság ügyekben segítségnyújtásra ígérvényt tevő[…]

21

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Adósokon segítő cég(ek) – A megbízási díj nem jár vissza!?

Nem árt olvasni a sorok között, megnézni az apróbetűs részt is! Ez a cikk megtörtént eseményeket dolgoz fel.   Voltál már abban a bizonyos helyzetben, mikor arcul csapásként ért a valóság: nem kapod vissza a több százezer forintodat, amit egy ígérvényre fizettél ki? Ígérvény: az adósokat segítő cég minden szépet és jót megígér, csak fizess, utána pedig parkolóra[…]

14

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

A hátbatámadás művészete

Nem azok az ellenségeid, akik kivont karddal állnak előtted, hanem akik a hátuk mögött tőrt szorongatva állnak az oldaladon. Amíg valakinek jól megy sora, mindenki a barátjának akar látszani.   Sajnálattal veszem tudomásul, hogy amióta nem vagyok az Adósmentor cégnél, azóta minden felborult. Kiváltképp a saját életem, a családom léte is. De erről majd később szólok…  […]

28

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

INKASSZÓ – Javult a helyzet!

Az INKASSZÓ, mint népellenes végrehajtási eszköz …bár a szabályai javultak!   Talán mindannyiunk életében eljött már az a pillanat, mikor egy bosszantó inkasszóval találtuk szembe magunkat. Nem fértünk a pénzünkhöz, a bank önhatalmúlag zárolta, s sok ember ezt megfejelve még azzal is szembesül, hogy semmilyen mentes részhez, azaz egy Ft-hoz NEM fér hozzá a számlájáról! De így[…]