Miben bízhatnak a “devizahitelesek”? A forintosítás a nemzet tévedése

Miben bízhatnak a “devizahitelesek”?

A forintosítás a nemzet tévedése

Per útmutató nyílt lapokkal

 

A bankok minden törvényt és erkölcsi normát felrúgtak, kifosztották, és fosztják ki a mai napig a lakosságot és az egész országot. A megdöbbentő, hogy ehhez asszisztál a Magyar Nemzeti Bank, a Bankfelügyelet és a Fogyasztóvédelem, de folytathatnánk a sort azokkal a szervekkel, akik bármelyik pillanatban be tudtak volna avatkozni, hogy ez ne történhessen meg, és ne mehessen így tovább.

A forintosítás a nemzet tévedése. Mikor dől össze a magyar jogrendszer? Mi van akkor, amikor Magyarországon a mértékadó európai törvényekkel ellentétes jogszabályokat hoznak, netán a devizahitelesek ügyében?

Mi történik akkor, amikor a bírónak képtelenség döntenie arról, hogyan tegyen igazságot?

A bíró látszólag tehetetlen. Össze kellene fognia a felelős jogászoknak a felelős bírókkal, hogy a felelőtlen jogalkotókat végre egyszer felelősségre vonják azért, amit elkövettek, és ma is elkövetnek.

Folytatjuk Dr. Léhmann György gondolatait e témáról, a Viva Natura televízió vele készített riportjában, egy olyan témában, amiről évek óta folyamatosan lehet beszélni.

Riporter: “A tulajdonviszonyok a rendszerváltáskor így alakultak: Kb. 45 % állami tulajdon, 55 % magántulajdon, 5 % a bankok által finanszírozott, de még el nem dőlt tulajdon.

Napjainkban megdöbbentő a változás: Állami tulajdon: 10 % alá zsugorodott össze, a magántulajdon töredékére csökkent>>a bankok emberek millióit kergettek különböző hitelezési helyzetekbe. A zálogházak dugig vannak, a bankok mindent tarolnak. A környező országokban nincs ilyen reménytelen helyzet, csak nálunk.

Hogyan lehet, hogy mi idáig jutottunk?”

Dr.L.A hatalmi elit a válasz mindenre. Magyarországon – talán a Kádár korszak utóhatása- arra bíitatnak, hogy lopjál, csaljál, tegyél zsebre mindent, mert ha te nem, elteszi más. …és ez így megmaradt magyar szokásnak.

Mikor 2002.-ben Medgyessy Péter került hatalomra, már hiányzott az államháztartásból 300 milliárd az államilag támogatott lakáshitelek igénybevétele következtében. Persze ennek nagy részét is a hatalmi elit vette igénybe, amíg lehetett, nem az arra leginkább rászorulók kapták az állami támogatott lakáshiteleket. De egy idő után már 300 milliárdot nem tudott baj nélkül kifizetni….és a bankok csak erre vártak!

Bedobták a piacra a devizaelszámolású forinthiteleket. Az elképzelés maga tökéletes. Miért?

Ha hosszú időtartam alatt kell visszafizetni bizonyos összeget, és mivel a forint kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hová inflálódik? Nem lehet 10 milliót visszafizetni 20 év alatt 10 millió forint értékben, mert akkor becsapjuk a bankot. Ezért úgy lehet forinthitelt adni, ha nem kötjük egy kemény devizához, hanem megemelik a kamat mértékét, és nem 4-5 %-kot állapítanak meg, hanem 16-26 %-kot, amibe már belefér az infláció 20 év alatt.

Ez az értékállósági kikötés.

A bank, -aki már úgy született, hogy becstelen volt-, a forinthiteleknél már nem csak az inflációs várakozásnak megfelelően emeli a kamatot, hanem annak a kétszeresére.

Ezért jó a devizához kötés. Biztosítja az értékállóságot.

Riporter: “A 14 %, amit az emberekkel fizettették meg, hogyan kell ezt értelmezni?”

Dr. L. A devizában nyilvántartott kölcsönszerződés az egy jó gondolat. De az irányadó devizának választott svájci frank már egy csalás volt. Mert 14 %-kot, amivel lejjebb volt értékelve a svájci frank, zsebre tettek a bankok.

De őnekik ez kevés volt. Itt lettek a problémák!

Miért kell ehhez svájci frank? Csak a számolás végett. A teljesítés értékazonosságára tekintettel van csak szóba hozva akár svájci frank, akár euró. De nem értékállósági kikötést tettek csupán. Ők a kamattal is spekuláltak. 2004.- 2008-ig, 2-2,2 % volt a svájci frank alapkamata abban bíztak, hogyha majd változik a svájci frank irányadó alapkamata, akkor még nagyobbat kaszálnak. Mert, hogyha még 1 %-kot akár feljebb ment volna, 2,2-ről 3,2 %-ra, akkor az adós törlesztőrészlete 9 %-kal nőtt volna. Ez újabb + bevétel lehetett volna a bankoknak.

Ezzel szemben nem ez történt. 2009.-ben a svájci frank irányadó alapkamata lement 2,2 %-ról 0,2 %-ra.

Nálunk mit tettek? A Pszáf, a MNB, a kormány együttes segítségével azonnal a 4 % üzleti kamat mértékét felvitték 6 %-ra!

Itt csak a saját, önző, olyan irányú érdekük van, amiért ne kelljen megdolgozni. Hogy tudom úgy megcsinálni a látszólag tisztességes üzletet úgy, hogy ezzel mégis kárt okozzak?

Riporter:Hány ezer milliárddal verték át így a magyar családokat Ön szeirnt?”

Dr. L.: Az én hozzávetőleges becslésem, hogy olyan 7-8 ezer milliárd felett van az az összeg, amivel kárpótolni lehetne a magyar embereket. Soha ne felejtsük el az életminőség romlását sem! Mihelyt a bank felcsattan, felhívogat, hogy miért nem fizetem a törlesztőrészletet, vagy miért fizetek csekély összeget, abban a pillanatban a bíróságon viszontkeresettel élek.”

Riporter: “Mi az az optimális állapot, amikor hoznak egy Európai törvényt, amit már nem tudnak lenyelni, eldugni, letagadni?”

Dr. L: “Ha ellentétes egy nemzeti törvény egy Luxemburgi Bírósági ítélettel, akkor úgy határoznak, úgy kell ezt alkalmazni:

  • hogy “irányelv konform” módján alkalmazzuk a jogszabályt, azaz figyelmen kívül hagyjuk a nemzeti jogszabályt. Tehát nem beszélünk soha csúnyán, a nemzetnek megadjuk a respektjét. Akkor azt mondjuk, hogy irányelv konform módon, most az Európai Bíróság az irányadó. A bíróságokat köti ez.

A bíróságoknál most kettős hatalmi játék van:

  1. A Nemzeti törvény, amik rázúdultak a magyar emberekre, az adósokra; -több millió emberről van szó.
  2. Az Európai Uniónak a joga. Ebből a legfontosabb: az 1993./13. Európai irányelv (EGK irányelv). Ezen alapuló Luxemburgi Bírósági ítéletek kötelezőek a bíróságokra nézve.

Csak úgy lehet nemzeti jogszabályt alkotni, ha nem ellentétes az az Európai Uniós jogszabályokkal. Amit nem fog tudni alkalmazni egy bíró, ha ellentétes.

Riporter: “Tehát nem lehet úgy jogszabályt alkalmazni, ha az ellentétes az Európai Uniós jogszabályokkal? Akkor ezek szerint, mindenkinek perre kellene mennie?”

Dr.L:Csak itt tudjuk ezt megnézni! Nem lehet ezt teljes körűen elmondani, és minden szemétségét ennek a bandának felsorolni. Kevés a műsoridő ehhez.

Itt sorban hitvány, ócska Európai Uniós jogszabályokkal ellentétes nemzeti jogszabályokat gyártanak.

Riporter: “Nekem kéne bizonyítanom hónapról-hónapra mennyivel vertek át?”

Dr.L: “A bank számolásában nem bízom meg, hát éjszaka is hazudik, amikor álmodik! Miért bíznék én meg a bank számaiban?

Minden nemzeti országnak arra kell törekedni, hogy a fogyasztónak minél egyszerűbb legyen a jogait érvényesíteni. Itt megnehezítették, hogy odaférjenek az emberek a bírósághoz.

Olyan csodákat látok bírósági szinteken! A Fővárosi Ítélőtábla azt mondja: mivel kötelező az ilyenfajta perekben a fogyasztói szerződések teljes körű átvilágítása, és pl. az Otp.-s szerződésekben találni mindjárt 18 pont tisztességtelen feltételt. Nem kell a bíróságnak szólni, hát azt írja az Európai Bíróság, a 93/13. törvény, hogy a felek megkérdezése nélkül , hivatalból kötelező a bíróságnak a szerződések teljes körű átvizsgálása.

Hogy képzelték, hogy fogja megúszni ez a banda ezzel a bizonyos július 4-i törvényükkel? Hol van az a bizonyos teljes körű átvizsgálás? Itt jön a rohadt krumplis példa.” Lásd: Miért ne forintosítsunk?” című cikkünket.

Riporter: “Elképesztő módon van birkásítva a társadalmunk!”

Dr.L: “Akik a Net adóról kiabálnak, nem veszik észre, hogy óriási megélhetési gondok vannak! Mert Net nélkül, még csak elvagyunk…”

Hogy lesz ebből egy értelmes dolog?

Amikor mi beléptünk az Eruópai Unióba: 2004. 05. 01-jén, akkor nekünk tudomásul kellett venni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szabályok márpedig betartandóak. Itt van egy 267. pont. Ez azt mondja: hogyha olyan bírósági fórumnál, olyan pontnál tart egy ilyen Európai Bírósági ponthoz tartozó eljárás, ahol már nincs további jogorvoslatnak helye, és ilyen helyen kérdés merül fel, azt mondja:

  Ha ilyen helyen kérdés merül fel, s ha engem elutasítanak, akkor oly módon fellebbezek, hogy leírom a kérdéseimet, és még kérem felterjeszteni a Luxemburgi Bírósághoz. Lehet, hogy 100 bíró nem terjeszti fel, de lesz 1, aki igen. Ők 2 évig nem döntenek. Na bank, most 2 évig leragadsz a jogaiddal együtt.”

Riporter: “Ha eladja a követelést egy engedményezett cégnek ez idő alatt?”

Dr.L: “Egy engedményezett cégnek nem lehet több joga, csak kevesebb, és nem juthat többhöz, csak kevesebbhez, valamint a perben való jogai is korlátozottabbak. Amíg döntés nem születik, minden ilyen irányú kérdést felfüggesztenek. Ne féljenek emberek! II. János Pál Pápa is ezt mondta.

Biztosan lesz a 110 fős Bíró között 1, akinek majd nagyon nem tetszik a végrehajtási záradék, amivel a végrehajtásokat a közjegyzők állítják ki, és a végrehajtásokat közvetlenül a rendes bírósági út igénybevétele nélkül meg tudják indítani. S majd ez az 1 bíró meg fogja kérdezni a Luixembrugi Bíróságtól, felterjeszti a kérelmét hogy a szerződések teljes körű átvizsgálása nélkül vajon szabad-e záradékot kiállítani??

Az Európai törvény szerint ez le van írva, úgyhogy a közjegyzők lesznek majd a másodrendű alperesek akkor, amikor majd a kártérítéssel élünk. Minden közjegyző tudta azt, hogy jogtalanul jár el,  mikor kiállította ezeket a végrehajtási. záradékokat.

Riporter: “Közjegyzők száz milliókat tettek el! “

Dr.L: “Akkor most ne csodálkozzanak, hogy majd egyenként, -viszontkeresetként gondolom megoldani-, hogy a közjegyző lesz a másodrangú alperes. Hát miért hagynánk ki őket? Ők tették ezt lehetővé!

Riporter: “Dr. Léhmann üzenete tehát a kisembereknek: “Ne félj!” Egy kis sikertörténettel fejezzük be.”

Dr.L: “2010. óta nem volt vesztett perem, csak nyertes. Látták, hogy ennek jó vége a bankok számára nem lehet.

 A forintosítást azért hozták, hogy azt a néhány ezer milliárd forint lopott pénzt ne kelljen vissza adni az adósoknak. Ez az Európai törvényekkel teljesen ellentétes. A kezelési költség sokszor a kamatnak a fele. Van, hogy még a kamatnak a mértékét is eléri. A Fővárosi Ítélőtábla megkérdezte az Otp-t, hogy milyen szolgáltatást nyújt a folyószámla kezelésen kívül? Semmit! Egy az egybe visszajár az adósnak! S mindezt most, ezzel a forintosítási marháskodással nyomják vissza az adósnak, hogy nem kaptál semmit, akkor is viseld a költségeket!

Riporter: “Németországi adatok: II. világháborúban soha egyetlen megszállt országban annyi feljelentés nem volt, mint amennyi Magyarországon. Ameddig ennyire megosztottak vagyunk, nem lesz előrelépés!”

Egy felkészült ügyvéd tudja, hogyan lehet egyetlen egy rendeletre való hivatkozással megállítani azt a jogsértő sorozatot, ami lassan egy évtizede folyik Magyarországon a devizahitelesek ügyével kapcsolatban. Téged is, kedves olvasónk arra biztatunk, hogy kérdezd meg, mit tehetsz a saját helyzeted javítása, rendbetétele ügyében?

<<Felteszem a kérdéseimet!>>

 

 Amivel gondunk van, azzal van dolgunk! A döntés hatalma: mindennap mindenki több tucat döntést hoz. Te is, én is. Vannak köztük fontos, és kevésbé fontosak. És vannak a legfontosabb döntések –> azok, amelyek hosszú távon határozzák meg az életedet! Ilyenkor jó segítséget kapni a döntéshez. Egy szakértői segítséget. Olyan szakértőtől, aki nem dönt helyetted, csak segít Téged a helyes döntéseidben.

Szeretném a figyelmedbe ajánlani a Hitelsakkmatt pénzügyi jogászának szakértelmét. Aki folyamatosan tanácsot fog Neked adni. Folyamatosan segítjük a lépéseidet ezen az úton. Erőt adunk, bátorságot, támpontokat. Neked ehhez egyetlen döntést kell hoznod: akarod-e díjmentesen megtudni, hogy milyen lehetőségeid vannak a Te konkrét hitel helyzetedben?

<<Tudj meg minden részletet, hogy jó döntést hozhass! Írj nekünk, kérdezz minket!>>

 


 Fontos! Kérünk, ha végigolvastad cikkünket, oszd meg a közösségi oldalakon is, hogy minél több emberhez jussanak el az őket segítő információk! A weblapunk oldalán található közösségi felületek gombjai ebben segítséget adnak! Köszönjük!


 Olvasd el ehhez a cikk témához szorosan kapcsolódó előző cikkünket itt: << Miért ne forintosítsunk?

Egyenjogúság, mellérendeltség a hitelszerződésekben! Intelmek, tények, feltárt összefüggések – Dr. Léhmann Györgytől

Dr. Léhmann György nyomán szerkesztette a Hitelsakkmatt

{loadposition feliratkozas}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

26

nov
Elévült!

TÉVHITEK az Elévülésekben az adósságkezelés területéről- 1. rész

Milyen tévhitek, téves gondolatok, meggyőződések keringenek az Elévülésekhez fűződően?     TÉVHITEK    Főbb ilyen területek, ahol tévhitek keringenek: Perek – halasztó hatályuk van? Adósságcsökkentések – megegyezés Elévülések: 1. Tartozás/követelés elévülése; 2. Végrehajtási jog elévülése Mokk – Fizetési Meghagyás Inkasszó Kinek tartozunk? Moratórium Eladom/Megtartom? Fentiek azok a legfőbb, legnagyobb adósságokhoz kapcsolódó területek, amelyek mindegyike  akár életbe lép […]

06

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

TÉVHITEK az adósságkezelés összetett területéről

Milyen tévhitek, téves gondolatok, meggyőződések keringenek az adósságokhoz fűződő egyes területekről?   8 éven át, azóta is tart, hogy beleástam magam az adósságokhoz kapcsolódó szinte összes érintett terület témájába. Sok száz történetet hallgattam a szátokból, történt jó pár cifra dolog velem is. Ezeket összesítettem, kidolgoztam, egybegyúrtam egy olyan rendszerbe, ami örökre megállja a helyét, évente némi aktualizálás[…]

04

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

MIT produkál a test, ha sarokba szorítják, például előáll egy pénzügyi krízis?

Magadra ismersz az alábbi “tünet együttes” alapján?   Mikor beáll egy pénzügyi vészhelyzet, akkor tapasztalataim alapján, -egyrészt ügyfelek beszámolóiból levonva, másrészt az én saját helyzemet átélve-, élesben tudom, mit produkál az ember teste, milyen pszichés foyamatok indulnak be, ha megijed: Kezdődik a remegés, Gyomortájékon szorítást érzel, Az agyad már érzékeli, hogy “megy fel a pumpa”, Roppant idegessé,[…]

03

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

Az adósság kezelés HOGYANJA és Pénzügyi VÉSZHELYZETI eljárások alkalmazása- Az egyedülálló online képzésben

MIT TESZEL, AMIKOR PÉNZÜGYI VÉSZHELYZET VAN? Egyedülálló online képzés, online tanfolyam Hogyan érj el személyes és anyagi védelmet akkor, mikor már a végrehajtó szorongat és nem tudsz kihez fordulni segítségért?   Itt az első és egyetlen olyan online képzés amely megoldja a bátortalan, reményt vesztett, elkeseredett, adósságban élő emberek FŐ gondját, és még csak a lakásból sem[…]

27

okt
Faktorcégek, Kamat

Erre figyelj, ha efféle “csodás ajánlattal” bombáznak

Ezért jobb óvatosnak lenni az első ránézésre csodásnak tűnő, remek ajánlatokkal   A pénzügyi terület igen érzékeny pont tud lenni minden szereplő számára. Főképp, ha valakinek adósságai vannak, könnyű prédának számíthat. Majdnem belesétáltam én is a módszeres, tervszerűen kihelyezett csapdákba, de a körülményeknek hála, sikeresen elkerültem ezeket és jól jöttem ki az adóssághelyzetekből. A tanulságokat viszont azon[…]

21

okt
Elévült!, Moratórium

Átmeneti fizetési könnyítési kérelem

Átmeneti fizetési könnyítési kérelem Az alábbi kérelem szövegezése a Covid állapot következtében kialakult munkahelyi problémákat hozza indoknak, te olyan indokot/indokokat sorolj fel, -csupán a szövegnek a megfelelő részét átalakítva-, amely a saját helyzetedet vázolja fel. A4-es méretű lapot képzeljünk magunk elé, az alábbiakat arra elhelyezve kell elképzelni és ráírni: Az adott bank neve kerül a bal felső[…]