Illene tudni, hogyan éred el, amit akarsz “devizahiteles” ügyben! Lényegre törő tanácsok mellébeszélés nélkül

Illene tudni, hogyan éred el, amit akarsz “devizahiteles” ügyben!

Nem hallgathatok tovább…Dr. Léhmann György megszívlelendő gondolatai

Lényegre törő tanácsok mellébeszélés nélkül!

Sorban kapom a fontos információkat a devizaalapú hitelek témájában, és a mai nap szintén egy fontos levelet hozott Dr. Léhmann Györgytől. Összefoglaló, lényegre törő írás. Mellébeszélés nélkül írta le azokat a gondolatait, amiknek összefoglalóan a mondanivalójuk: “Hogyan küzdjél az igazadért, a jobb anyagi helyzetedért ésszerűen, hogy értelme legyen, és célt érj vele?”

 Hiszen nem elhanyagolható szempont az, hogy úgy járjon el mindenki a saját helyzetében a hitele rendbetétele során, hogy azzal el is érje a célját. Ugye, Neked is ez a legésszerűbb?

  • Sokan a csoportos beadványokban,
  • mások a különböző petíciókban, és
  • megint mások az egyéni perekben hisznek.

De melyik a jó? Melyik az igazi, erős eszköz? A csoportban lenne az erő, vagy a bírák szemében egyértelműbb, átláthatóbb, kezelhetőbb az egyéni per? Vagy legyen a megoldás a Pénzügyi Békéltető Testület? –> (Ezt alábbi cikk alapján Te is eldöntheted) –> <<Sötét jövőt hoz a devizahitel törvény >> Mindenkinek a Pénzügyi BékéltetőTestülethez kell fordulnia. .. 

Fenti cikk közepe táján, ha rákeresel erre a kezdőmondatra, ebben a bekezdésben tudsz olvasni a Pénzügyi Békéltető Testület munkájáról, és annak hatékonyságáról.
 
Nem javasoljuk, hogy bárki is a Testülethez forduljon, mert nincs értelme.

Kérdések tehát vannak, de a jó hírem számodra, hogy ma elhoztam ezekre a választ is. Nem kisebb személyiségtől, mint Dr. Léhmann Györgytől, aki Európa szinten is elismert adósvédő jogász.

Mondhatjuk, hogy tud valamit a devizahitelekről, mindent tud arról is, hogy

hogyan is érdemes nekiállni, és rendbe tenni mindenkinek a saját hitelét,

mert annak természetes következménye az,hogy

az anyagi oldal is helyrezökken! 

“Nem hallgathatok tovább” címmel kezdi levelét, és folytatja:

Minden devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződési problémával foglalkozó ügyvédnek illene tudni azt, amit “Szóltam időben!” címmel egy Facebook poszton volt olvasható Szalagyi Erzsébettől, aki perli a bankját, és eredményei is vannak. Tudja, látja a gyakorlati oldalt, és az egyéni perek mellett harcoskodik, és nagyon úgy tűnik, hogy Dr. Léhmann György is ezt az utat preferálja. A poszt:

„Brüsszel nem fog beleszólni, mert mindenről tudnak évek óta, én 2012-ben voltam az Európai Bizottság Belső Piaci és Kereskedelmi Főigazgatóságán Makkos Alberttel, megmondták, hogy ez belügy, nem szólhatnak bele! Most sem fognak, az EU-s fogyasztóvédelmi irányelveket viszont Magyarországon be kell tartani, amit kizárólag egyéni perekkel lehetséges! (természetesen ezt a lehetőséget sem szabad elvetni. szerk.)

Sokszor írtam, hogy felesleges a PBT-re rohangálni, a banknak a PBT határozatának nem kötelessége alá vetni magát! Felesleges!

Utoljára mondom, jegyezd meg!

A devizakockázat tisztességtelenségét kell bizonyítanod egyéni perben a Bíróságon, amit kizárólag a nem megfelelő tájékoztatással tudod bizonyítani! Amíg ezt nem érted el, addig nincs kártérítés sem!

Viszont a végrehajtók május 1.-jén indulnak! Majd eldöntöd, hogy kell-e a házad és az életed! Felnőtt emberek, felnőtt, felelős döntésekkel!

Szóltam időben!”- eddig a poszt.

 Dr. Léhmann értetlenkedik: “Ennek ismeretében pedig egyszerűen megdöbbentő az, hogy a közelmúltban ügyvédek nevüket adták az Európai Bizottsághoz, vagy Európa Parlamenthez címzett petíciókhoz annak ellenére, hogy ezeknek a petícióknak a világon semmi értelme.

 Nem azért nincs értelme ezekhez az Uniós intézményekhez az adósok egyedi problémáival kapcsolatos petíció előterjesztéséhez, mert ott nem akarnának a magyar adósoknak is segíteni, hanem azért, mert az Európai Bizottság vagy Parlament a reájuk vonatkozó szabályokat minden körülmények között betartják és így nem kívánnak a mai Magyarország intézményrendszeréhez hasonlítani.

 Talán ha a petíciógyártó ügyvédek összekapnák magukat és egyéni pereket kezdeményeznének az adósok képviseletében a kötelező ügyvédi képviseletre tekintettel,  akkor valódi segítséget adnának az adósoknak. Így ellenben az az érzésem, hogy ez az egész petíciósdi nem az adósok érdekében történik, hanem azért, hogy az állami segítséggel megvalósuló banki csalásokban elcsigázott adósokban a petíció nyilvánvaló eredménytelensége után elkeseredést, vagy dühöt váltson ki.

 Azt pedig kifejezetten sajnálom, hogy általam nagyra becsült, mérnök-közgazdász Varga István ezeknek a semmire nem jó ötletelésű ügyvédeknek támogatásával az alábbi levelet tette közzé:

 DrVarga István “Tisztelt …. ………….Bank!

Alulírott ………… ( cím….. , kölcsönszerződés azonosító …….. ) az alábbiakban foglaltakat

A …………………… sz. közjegyzői okiratba foglalt …………. sz. blanketta szerződést

érvényesen létre sem jöttnek illetve semmisnek tekintem a vonatkozó hazai és Uniós

fogyasztóvédelmi irányelvek, jogszabályok alapján, így a 2014. évi LXXVII. Törvény útján

végrehajtott módosítással nem értek egyet, tekintve, hogy egy érvénytelen, létre sem jött

szerződésnek nincs joghatása, valamint, ez nem az Én érdekemet és akaratomat tükrözi, ezáltal nem

fogadom el a DEVIZÁBAN nyilvántartott kölcsönszerződés forintosítását, azt tudomásul sem

veszem, és kifejezetten vitatom.

Az újonnan létrejövő tőke és törlesztő részletek összegével nem értek egyet, nem fogadom el és ez

által nem is vállalom.

 Indoklás

Bankjuk elmulasztotta azokat az alapvető együttműködési és tájékoztatási kötelezettségeket, amik a

felek közötti jogviszony alapját teremtik meg. így valós megállapodás köztünk nem történt, emiatt a

……………………..sz. szerződés érvényesen létre sem jött Bankjuk és köztem, így az mindennemű

joghatás kiváltására alkalmatlan, tekintve hogy a szerződést érintő lényeges feltételekben

semmilyen érdemi tájékoztatás és ezáltal konszenzus valamint egyező akarat soha nem volt, az

Önök által egyoldalúan készített mindenkori üzletszabályzataik és Általános Szerződési feltételeik

pedig soha nem is válhattak semmilyen módon az ügylet elválaszthatatlan részévé.

Jelen levelemben tájékoztatom Bankjukat arról is, hogy Bírósági úton kívánok érvényt szerezni

jogaimnak, azaz tekintsék ezt jog fenntartó nyilatkozatnak.

helyiség….. 2015…..

Név”

 Ugyanis az ehhez a levélhez szükséges jogi tanácsokat nyújtó ügyvédeknek illet volna tudni azt, hogy a szerződés aláírásakor hatályos Ptk. 237. § ide vonatkozó része az alábbiak szerint rendelkezik:

 (2) Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítja. Az érvénytelen szerződést érvényessé lehet nyilvánítani, ha az érvénytelenség oka – különösen uzsorás szerződés, a felek szolgáltatásainak feltűnő aránytalansága esetén az aránytalan előny kiküszöbölésével – megszüntethető. Ezekben az esetekben rendelkezni kell az esetleg ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatás visszatérítéséről.

Varga Istvánt félrevezették a neki tanácsot adó ügyvédek – véli Dr. Léhmann György. 


Ehhez a témához kapcsolódóan a tegnapi napon megjelent Magyar Nemzet egyik cikkében Dr. Bihari Krisztina ügyvéd az alábbiak szerint nyilatkozott:

 “A bírói indítványról Bihari Krisztinát, a devizahiteles-perekben jártas ügyvédet kérdeztük, aki szerint ha az AB megsemmisíti a kifogásolt rendelkezést, akkor az adósok a lehető legnagyobb kárt szenvedhetik el,ugyanis úgy már nem támadhatják meg bíróságon az árfolyamkockázat viselését. Mint mondta, ráadásul a Fővárosi Törvényszék bírája lépésével szembemegy az Európai Unió Bíróságának több ítéletével is. Hozzátette, hogy Magyarország számára külön döntést hozott az uniós bíróság Kásler Árpád és felesége, valamint az OTP Bank közt létrejött hitelszerződés ügyében. Ebben mondták ki, hogy az árfolyam-különbözet tisztességtelensége vizsgálható, ez alapján pedig számos adós pereskedik a bíróságon”

 Dr. Léhmann Úr véleménye: “Köztudott minden devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződéssel foglalkozó ügyvéd számára az, hogy az ezek érvénytelenségével – részleges érvénytelenségével – foglalkozó kereseti kérelmek az uniós jog alkalmazását igénylik, ezért jelentősége van az Európai Bíróság gyakorlatának is, mely szerint a nemzeti joghoz képest az uniós jog elsőbbséget élvez („Costa contra E.N.E.L.” ügy), a nemzeti jogot az irányelvekkel összhangban kell értelmezni függetlenül attól, hogy a hazai jogalkotásra az irányelv elfogadása előtt, vagy után került-e sor, amennyiben pedig ez nem lehetséges, úgy a nemzeti jogszabályt figyelmen kívűl kell hagyni („Colson” ügy, C-106/98., C-441/93., C-194/94.)

 Ebből következően Dr. Bihari Krisztina ügyvéd a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozata szerint jól tudta azt, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék bíráinak kérelmére megsemmisíti a kifogásolt, 2/2014. számu Kúriai jogegységi döntés 1. pontjában írtakat és

 ezáltal szembe megy ez az Alkotmánybírósági döntés az Európai Bíróság több ítéleti rendelkezésével, akkor ez az Alkotmánybírósági döntés annyit ér a magyar bíróságok előtti eljárásában, mint halottnak a csók.

 Hiszen az EU-s jog vagy Európai bírósági ítélet és nemzeti jogszabály vagy Alkotmánybírósági döntés ellentéte esetén az utóbbiakat – nemzeti jogszabályt, vagy Alkotmánybírósági döntést  – figyelmen kívűl kell hagyni.

 Arra a kérdésre pedig, hogy Dr. Bihari Krisztina ügyvéd jobb tudomása ellenére miért hazudta azt a cikkben, hogy

 “ha az AB megsemmisíti a kifogásolt rendelkezést, akkor az adósok a lehető legnagyobb kárt szenvedhetik el, ugyanis úgy már nem támadhatják meg bíróságon az árfolyamkockázat viselését”

 annak ellenére, hogy az Európai jog és Európai Bírósági ítéletek szerint Alkotmánybírósági döntéstől függetlenül természetesen megtámadhatják a magyar adósok magyar bíróságok előtt az árfolyamkockázat viselését, szerintem egyszerű a magyarázat.

 Az a magyarázat, hogy az újság szerkesztése szerintem egyszerűen nem engedi meg azt, hogy az általa kiválasztott bármelyik ügyvéd olyan nyilatkozatot tegyen, mellyel a több millió magyar embert kifosztó bankok érdekeinek nem felel meg.

 Vagy úgy nyilatkozik az általa kiválasztott ügyvéd, ahogy az a bankok érdekében áll, vagy keres a Magyar Nemzet egy olyan másik ügyvédet, aki hajlandó a hazugságot közreadni.

 Teljesen mindegy az, hogy egyébként ez a média Simicska Lajos, Széles Gábor vagy más tulajdonában áll, illetve a 80 milliárd forintos TV adja közre a híreket. Ebben az egy tekintetben közös az ellenség számukra.

 Számukra a bankok által kifosztott magyar nép az ellenség.” -fejti ki nézeteit a siófoki jogász.


Mindebből kitűnik, hogy az alternatívák közül -amelyeket cikkünk elején boncolgattunk-, amit már a Hitelsakkmatt is a kezdetektől mond, és tanácsol, melyik lett a befutó:

A lehető legcélravezetőbb, legeredményesebb, legütősebb fegyver a kezedben az egyéni per!

Hogyan működik? Mit kell tudnod erről? Hogyan tudsz ebben indulni? Mit tegyél? Írd meg nekünk a kérdéseidet, írj arról, amiben segítséget kérsz! Kattints!


 Cikkünk II. részében folytatjuk a Brüsszelbe vitt petíció boncolgatását Dr. Léhmann Györggyel. 

Dr. Léhmann György nyomán szerkesztette a Hitelsakkmatt

{loadposition feliratkozas}

 

Kapcsolódó cikkek

20

okt
Elévült!, Moratórium

Vigyázat! Kikukázzák az ELÉVÜLT tartozásokat

A moratórium egyértelmű következménye többek között a rengeteg ELÉVÜLT tartozás   Az már más kérdés, hogy felismeri-e valaki, hogy az a követelés, amivel megkeresték telefonon, levélben, az már nem jelent veszélyt sem anyagi, sem egyéb más szempontból. A moratórium ide s tova már 2,5 éve tart rendületlenül, védelmet adva egy csomó hitelszerződés rendszeres törlesztésére. Ez viszont, a […]

01

okt
Bank, Moratórium

Az egyiket január végéig, a másikat nyárig tolták ki…

A halogatás pénzügyi tartozás szempontjából most jó, vagy rossz?   Megint lehet fellélegezni, újabb jó pár hónap nyugi jön. Úgy néz ki, hogy a veszélyhelyzet további meghosszabbításra fog kerülni egészen 2022. január 1. napjáig. Ez azért fontos a végrehajtás alatt lévőknek, mert több dolog is a veszélyhelyzethez van igazítva. Az egyik ilyen a kilakoltatási moratórium. Ez most[…]

24

szept
Bank, Behajtó/végrehajtó

Ezért tanulj meg bank, faktor cég és végrehajtó nyelven!

De mi van a színfalak mögött? Oszd el kettővel, de legalábbis láss a hivatali kommunikáció mögé, ha vannak tartozásaid   “Bízz azokban, akik az igazságot keresik, és kételkedj azokban, akik már megtalálták!”   Dr. Ranschburgh Jenő, általam oly nagyra tartott gyermek pszicológus szakember szavai, aki sajnos már nincs közöttünk. De hogy kerül ide az ő neve? Mert[…]

22

szept
Adósságterhek, Behajtó/végrehajtó

Dr. Marczingós László – C-932/2019 EUB ítélet

Egy sajtótájékoztatón a tegnapi Európai Bírósági ítélet elemzése szerint…   Először a Demokratikus Koalíció képviselője szólalt meg, felsorakoztatva azokat az elképzeléseiket, amiket a megválasztásuk esetén életbe léptetnének: “10 éve annak, hogy a Fidesz meghozott törvényeivel lényegében a magyar családok és emberek tönkretétele mellett tette le a voksát. A Fidesz egy bűnös árfolyampolitikával ellehetetlenítette ezeket a szerződéseket, a családokat. […]

15

szept
Kamat, Moratórium

Hitelmoratórium – Ki maradjon a rendszerben, kinek káros maradni?

Van, akiknek már kifejezetten anyagi ráfizetés a moratórium   Szakértők szólaltak meg a témában, és számokkal is alátámasztották azt a helyzetet, kiknek éri meg, és kiknek már kifejezetten káros anyagilag, ha marad a moratórium rendszerében. A maradási, kikerülési szándékot mindenki 2021. 10. 31.-ig tudja jelezni a saját bankja felé.   Példa: egy személyi hitel tartozás moratórium alatt,[…]

07

szept
Kamat, végrehajtás

Win-win helyzet – Adunk és kapunk, ám értékben sokkal többet!

Végrehajtás alatti követelések – Ajánlat adás feltételei kötöttek, de megéri!   Mi adunk és kapunk is. De sokkal többet kapunk, értékesebbet, mint amit mi adunk a másik félnek.    De ne szaladjunk előre, mert látnunk kell az  win-win helyzetig elvezető út állomásait is.   Az adunk-kapunk folyamat gyakorlata Sokszor írtam arról, hogy egy adott felmondott követelés rendbetétele[…]