Ha megoldódik a devizahitelezés, csak akkor lehet szabad Magyarország

Ha megoldódik a devizahitelezés, csak akkor lehet szabad Magyarország

 

A kormányfő beszédében a devizahitelekről értekezett:

 

“Magyarország csak akkor lehet a maga ura, ha sikerül pontot tennünk a lakáscélú jelzálogalapú devizahitelek végére is. Mi is történt a devizahitelek ügyében? Sokan, sokféleképpen minősítették ezt az esetet. Én úgy látom, hogy a bankok, amikor a szerződéseket megkötötték az ügyfeleikkel, akkor visszaéltek a saját helyzetükkel, visszaéltek az emberek jóhiszeműségével, és naivitásával. 

Ezeket a hiteleket úgy terjesztették el, hogy közben ismerték a lehetséges kockázatokat. A bankok pontosan tudták, hogy mi lesz, ha elszabadulnak az árfolyamok. Ez épp onnan tudható, hogy az összes árfolyamkockázatot jó előre áthárították az ügyfelekre.  A szerződéseket úgy fogalmazták meg, hogy a kockázatot csak az ügyfelek viseljék, ők maguk pedig semmilyen veszteséget, kárt ne szenvedjenek el. Igaz, hogy senkit nem kényszerítettek ilyen szerződés aláírására, de ilyen, egyoldalú szerződések láttán nehéz jóhiszeműséget feltételezni. 

Valójában a bankok olyan üzletet kötöttek, ahol csak ők nyertek óriási profitot. Az üzleti életben elfogadhatatlan, ha 2 fél úgy köt üzletet egymással, hogy csak az egyik fél visel kockázatot, míg a másik fél számára a nyereség garantálva van.” 

 

Miért csalás és átverés a devizahitel?

 

A kormányfő is elismerte, hogy csalás volt a devizahitel. “A devizahiteleseket is segítenünk kell, mert az nem megy, hogy 1 millió embert csak úgy ukk-mukk-fukk becsapjanak!”

 

Miben nyilvánult meg a csalás?

 

Miért volt átverés? Szakmailag a jogviszony feltárásra került, de a közbeszédbe nem került át. Devizahitel alatt devizanyilvántartású hitelt értünk. A közbeszédben a devizahitel szó terjedt el, ezért én is ezt használom. 2004. óta a magyar bankrendszer csak devizanyilvántartású hitelt nyújtott. A devizanyilvántartású hitelhez devizaforrás kell. Ezt 2 úton tudja előállítani a bank:

 1. Hogy devizahitelt vesz fel a pénzpiacon az adott devizában.
 2. Előállítja a szükséges devizamennyiséget, határidős ügyletekkel.

Köztudomású, hogy a magyar bankrendszer, ez utóbbit alkalmazta. Azaz előállította a devizát. Ezt deviza swappokkal, magyarul devizacserével állította elő, így kapott szintetikus devizát. Az ügylet lényege nagyon leegyszerűsítve:

A./ banknak van Ft-ja, B./ bankja van svájci Frankja, vagy japán yen-je. Megállapodnak abban, hogy a kettőt azonnali árfolyamon elcserélik egymással, majd egy fix időben, egy előre meghatározott árfolyamon visszacserélik a két devizamennyiséget. A./ banknak azonban Ft-ja van, és svájci frankra van szüksége, effektív nincs szüksége arra, hogy ez a svájci frank valóban leszállításra kerüljön, magyarul átváltásra kerüljön, tehát semmilyen pénzmozgás nem történik. B./ banknak sincs szüksége Ft-ra, csak papíron kell meglennie. Azért kell papíron meglennie, mert a pénzintézeteknek, egy adott időpontban a deviza követeléseinek és a devizakötelezettségeinek egyensúlyban kell lennie egymással, ellenkező esetben a jegybank bünteti őket.

Amikor letelik az x időpont, akkor visszacserélik a két devizamennyiséget, és elszámolnak egymással a kamatkülönbözettel, és az ügylet díjával. Ezzel önmagában semmi baj nem lenne, mondhatnánk, hogy a bank magánügye, hogy hogyan teremti elő  a szükséges devizaforrást. Abban az esetben, ha ez a szokványos értékkockázaton belül van, és amennyiben nem terheli rá az adósra ennek kockázatát.

Azonban nem ez történt. A bank maga állította elő az adósok devizakockázatát azáltal, hogy ezeket a swapokat, a devizacseréket folyamatosan kellett csinálnia, mert ezek rövid lejáratú műveletek voltak. Ebből az következik, hogy erre a szintetikus devizára, szintetikus svájci frankra, szintetikus japán yenre nagyon megnőtt a kereslet a pénzpiacon, a folyamatos megújítási kényszer miatt. Mint tudjuk, egy termék árát végső soron a kereslet/kínálat határozza meg. Minél nagyobb egy adott kínálat mellett a termékre a kereslet, annál nagyobb az ára.

Hát ez történt a svájci frankkal, és a japán yennel is. A folyamatos megújítási kényszer miatt óriási kereslet volt a devizákra, és így az árak tulajdonképpen összeomlottak. Mi kellett ehhez? Hogy ezeket az ügyleteket nagy számban és nagy mennyiségben valósítsa meg a magyar bankrendszer. Ezt a célt szolgálta a nagyon intenzív marketingkampány is. És ne felejtsük el, hogy nem csak a lakosságnak, hanem a vállallatoknak és az önkormányzatoknak is ilyen devizanyilvántartású hitelt nyújtottak.

A pénzügyi rendszer terve tökéletesen működött, és az árfolyamok összeomlottak. Kölcsönért mentünk a bankba, és bónuszként kaptunk egy nagy kockázatú befektetési elemet is. A szintetikus deviza előállítása deviza swappal ugyanis befeketetésnek minősül, ami egyben azt is jelenti, hogy a befektetésekről szóló nagyon szigorú, tájékoztatási kötelezettséget is be kellett volna tartaniuk a bankoknak.

Ha egy bank szintetikus deviza előállítással nyer fedezetet a kölcsön összegére, akkor ez egy nagy kockázatú ügylet, ellentétben azzal, amikor rendelkezésre áll az adott devizamennyiség. Az igazságügyi szakértő véleménye szerint a kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kellett volna azt is, hogy a kölcsön forrását kockázatos pénzpiaci eszközökkel teremti elő a bank, aminek minden következményét egyoldalúan az adósra terheli, annak tudta, és beleegyezése nélkül.

El kellett volna mondani a banknak, hogy ez a kockázat túl megy a szokásos +- 15 %-os kockázaton, ez a kockázat extrém végtelen. Ha ezt leírták volna, és elmagyarázták volna, és ennek megértését ellenőrizték volan a Mifit teszten, azaz a befektetésekre vonaktozó teszten keresztül, akkor nyilván senki nem lett volna, aki ezt a szerződést aláírta volna.

 

Összefoglalva…

 

Az igazságügyi szakértő szerint a szerződésből nem vezethető le az, ami a valóságban történt. Ebből kifolyólag, a valóságot kell vizsgálnunk, nem pedig a szerződést. A szerződés elhallgatja, sőt eltitkolja a befektetési elemet, ezáltal a végtelen kockázatot, és annak bekövetkezésének esélyét.

A büntető törvénykönyv a következőket mondja a csalásról:

“Aki jogtalan haszonszerzés végett, mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.”

A bankok tudták a devizaforrást? Tudták, hogy a szintetikus deviza előállítása, rendkívül kockázatos művelet? Tudták. Tisztában voltak azzal, hogy olyan arányú árfolyam elmozdulásra lehet számítani, amely akár még egy árfolyam összeomláshoz is vezethet? Igen, sőt ebben voltak érdekeltek. Mindezt azonban elhallgatták, eltitkolták előlünk, és bagatellizálták az árfolyam kockázat jelentőségét.

Azt hangoztatták, hogy el lehet adósodni devizában akár hosszú évekre is, nem kell tartani az árfolyamkockázattól. A károkozás nem kérdés. Akinek elveszik az otthonát, a munkájának gyümölcsét, a hazáját, az életét, az nem szimplán károkozás, hanem humanitárius katasztrófa. A szerződések egyéb hibáit, a közjegyzők felelősségét, a végrehajtók és a követeléskezelők visszaélését, a bíróságok befolyásolását szintén lehet bizonyítani.


A végrehajtók bárkivel bármit megtehetnek következmények nélkül

Mindenki nagyon vigyázzon, hogy mit tesz, milyen papírok birtokába kerül, és mennyire követeli meg a törlés kiadását. Mindenesetre arra buzdítunk, hogy mindenről legyen papírod, akkor is ha Te magad nem látod értelmét. Mindenről legyen kézzel fogható bizonyítékod, mert a fenti történet is ékes példája annak, hogy bármit bármikor, még adósság visszafizetés ellenére is megtehetnek.


 

A TE érdekedben

https://hitelsakkmatt.hu/wp-admin/post.php?post=4065&action=edit&classic-editor=&customize_changeset_uuid=#

Kérd ITT az adósságrendezést a megegyezés SIKER módszerével! Katt ide!>>

 

A továbbiakban pedig szükség van egy papírra ahhoz, hogy bizonyítani tudd, miért nem tartozol, vagy azt, hogy mennyit fizettél már vissza, és mennyivel tartozhatsz még a banknak? Olvasd el lejjebb, miről van szó!


Kell egy szakértői számítás!

Ugyanis most, hogy elkészült ez az állásfoglalás, hozzáláthatunk ennek iránymutatásai alapján a megfelelő visszajáró összeg meghatározásához. Ez pedig akként történik, hogy szakértőnk ezt kiszámolja a megfelelő képlet alkalmazásával. Feltétlenül szükség van erre mindenkinek, hiszen ez fogja adni annak az alapját, miszerint majd érvényesítheti bárki a követelését a bankjával szemben!

Ennek elkészítésében segítségünkre lesz szakértőnk, aki piaci szakértői ár alatt(!) vállalja mindazok számára a hivatalos összeg kiszámítását, akik a Hitelsakkmatton keresztül fordulnak számítási segítségért! 

KÉREM A SZÁMÍTÁST! <<Idekattintva küldheted el erre vonatkozó felkérésedet, telefonszám megadásával, hogy visszahívhassunk az ehhez szükséges részletek megbeszélése érdekében. 

Szükség van a számításhoz az alábbiakra:

 • Elszámolás -a bank részéről;
 • Befizetésekről kimutatás;
 • Szerződés. 

Mindenkinek világos képet fog adni ez a hivatalos szakértői számítás arról, hogyan is áll most a tartozásában a bankjával szemben. Egy kártérítési per kapcsán, illetve egy pernyertesség esetén a bíróság ezt a hivatalos szakértői számítást fogja alapul venni.

Mindenkinek ajánljuk ennek elkészíttetését, nálunk a legolcsóbban, és leggyorsabban. 

 

VÁLLALJUK a szakértői számítás kapcsán:

 • A Kúriai állásfoglalás iránymutatása alapján, a pontos megadott képlet alapján történő számítást;
 • Annak a fogyasztónak is vállaljuk a tartozásának kiszámítását, aki nem tudja, milyen összegű befizetései voltak a bankja/követeléskezelő felé;
 • Akik jelenleg aktívan, és rendszeresen fizetik ma is a tartozásukat;
 • Akik ellen végrehajtás indult már az ügyben;
 • Akiknek felmondta a bank a szerződését.

Azaz bárkinek, aki egykori devizahitellel rendelkezik! A már meglévő ügyfelek számára is fontos lépés, ITT KÉRHETI AZ, AKI MÁR ÜGYFELÜNK! >> KÉREM A SZÁMÍTÁST!


Bajba kerültem az adósságommal, újabb kölcsönt szeretnék… Biztos??!
Rengeteg hívást kapok ezzel az óhajjal, mert az emberek nagy többsége ebben látja helyzetének megoldását. Holott ezzel, azaz az újabb kölcsönnel csak még mélyebbre ássa magát a fogyasztó. Tudniillik:
 1. Lesz újra egy induló hitel, amit fizetnie kell x éven át, tehát egyrészt hosszabb ideig, mint a korábbi adósságát fizette volna, másrészt
 2. Ha valaki újabb hitellel rendezné a meglévő, már félresiklott adósságát, lehetetlen a csökkentés, azaz mindenképpen a felvett összeget kell megfizetni, szemben az adósságrendezéssel, ahol első lépésként az adósságot eleve csökkentjük, majd újra csökkentjük, mert a jövőben kamatait is elengedtetjük! 
De adósságrendezéssel
Ha viszont a meglévő, bajba került hitelt tisztázzuk le, hozzuk helyre, akkor annak mindenképpen a korábbi verziónál látványosabb előnyei vannak:
 1. Kevesebb tartozást kell visszafizetni, mert az összeg csökkenthető;
 2. Kevesebb lesz az össztartozás több éven át tartó visszafizetésnél is, mert a kamatokat is el lehet töröltetni;
 3. Biztosan fogyó tartozást fogunk fizetni, amit a fogyasztó anyagi körülményeihez igazítunk, és ami bármennyi havi befizetés hatására is mindig csak csökken, és sohasem emelkedik, így biztosítva van a stabil visszafizetés is. 

 

ÖSSZEGZÉS – újabb hitel, vagy a “félresiklott” tartozást rendezve?

 

Hogyan gondolkodhatunk a legokosabban? Mivel egy újabb hitellel csak még több kamatot, és hosszú visszafizetést veszünk a nyakunkba, egy bizonytalan jövőt vállalva, addig a bedőlt adósságot kezelve: kevesebb adósságot kell visszafizetnünk, nem kell a kamatokat megfizetni, és a saját anyagi helyzetünkhöz igazított törlesztéssel biztosítottuk a stabil visszafizetést is. 🙂

JÓ TUDNI:

Az adósságterhek rendbetétele, könnyítése csakis rajtunk múlik, a szakmaiságunkon, és a tapasztalatunkon.

Ha  Te is hiszel a bizonyított módszerekben, amik folyamatosan hozzák az eredményeket, többet érsz el, ha adósságrendezésben kérsz segítséget, mint ha vársz egy elvi, tőled teljesen függetlenül működő nagyhatalmak iránymutatásaira. Attól még a Te terheid nem fognak csökkenni. Mi viszont tudunk segíteni abban, hogy kevesebbet kelljen visszafizetni, és azt is kamatok nélkül.

Ha adósságterheinket akarjuk rendbe szedni, először is el kell indulni, és kérni kell segítséget.

Ilyenkor kell a cselekvő üzemmód, hogy kikutasd, mi a jó irány, de egyéb módszereket is be kell vetned a helyes adatok megszerzéséhez – és persze kell egy kis természetes intelligencia, amivel átlátod az egész képet.

Hogy pontosan hogyan?

A személyes szaktanácsadásunkon mindenre választ adunk. Gondolkodásra is, cselekekvésre is :).

Személyes szaktanácsadás – egy bizonyított, sikert hozó módszer az anyagi körülményeid rendbetételéért. >>

Kattints, jelentkezz! 🙂

Tiszta anyagi helyzetet akarok!>>Katt!

És ami ugyancsak szállítja a helyzet megoldásokat hozzád:

Online szaktanácsadás, mert így sokkal könnyebb, spórolósabb, és gyorsabb:

 

Online adatbekérő űrlap

Töltsd ki, küldd el, és érkezik a segítség! 🙂

Az információ legyen Veled! Andrea – Hitelsakkmatt – 06304845236Mi az az Online ügykezelés?

Egyre többen intézik adóssággondjaikat az interneten keresztül, választva az online ügybeküldés lehetőségét. Az erre alkalmazott űrlapunk segítségével könnyedén, egyértelműen le tudja mindenki írni az ő saját problémás adósság helyzetét, és az űrlap elküdésével befogadjuk ennek átnézését, kiértékelését, díjmentesen. Nagyon rövid, 1-2 munkanapon belül történik minden beküldött ügy kiértékelése, és az elvárható, kijárható végeredmény, megoldás visszajelzése is megtörténik adósok felé. 

Sok magyar él a világ különféle országaiban, így nekik ez egy kényelmes, és üdvözítő megoldási forma. De igénybe veszik a beteg, idős, utazni nem tudó emberek is, vagy azok, akik így megspórolhatják az utazási költségeket. 

Kérdezz meg szakértőt, hogy hogyan lehet kezelni, csökkenteni adósságterheidet! Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni. Katt ide!>>

 

Adatbekérő űrlap, katt!

Javaslatunk

Bármilyen, adósságodat, hiteledet érintő változás történik az életedben, például ha látod azt, hogy nehezen fizeted az adósságodat, főleg ha több is van, feltétlenül vedd fel a kapcsolatot hitelszakértővel!  Ha munkahelyed kerül veszélybe, szintén nehéz fizetni bármilyen tartozást, és az egészségügyi problémák is kihatással vannak az aktív, rendszeres törlesztésre.

Hatékony, gyors segítségnyújtást ITT KÉRHETSZ!>>

 

Adatbekérő űrlap, katt!

 

   

A Facebook akadályozza a cikkek láthatóságát, ezért arra kérünk, hogy 1 megosztással -a cikk alján találod a “f” megosztás gombot-, segítsd a törekvésünket,

hogy minél több embernek tudjunk segíteni az adósságterhein! Köszönjük!

Ha értesülni akarsz mindig a legfrisebb adósságokkal kapcsolatos információkról, iratkozz fel írásainkra! >IDEKATTINTS!<

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt (06304845236) ->  Kapcsolat

 

Kapcsolódó cikkek

30

nov
d

A Zalai Hírlap BOTRÁNY

A besúgó korszaknak még nincs vége…   Ezt nem hagyhattam szó nélkül, megígértem nekik, hogy lerántom a leplet, és híressé teszem őket a Neten. Eljött az ideje! Egy felháborító, aljas történetet osztok meg veletek, és mindenkit arra kérek, hogy OSSZA TOVÁBB, tudja meg minél több ember, mi folyik itt egymás között! Tudjon mindenki védekezni az árulás, rosszindulat […]

04

okt
Adósságrendezés, végrehajtás

Kilakoltatási hullám

Sorra érkeznek panaszok a kilakoltatásról   Dr. Fiszter Zsuzsanna – “..Még most kezd igazán beindulni a kilakoltatási hullám. Rengeteg kilakoltatás van, napi 40 sikeres ingatlan árverezés átlagban. Mind a kilakoltatásokon, mind az országgyűlésben számíthatnak ránk a devizakárosultak, végrehajtások elszenvedői…”   Az ősz folyamán kezdődik majd a nagy hullám.  Az MBVK adatai alapján mióta  megindultak a kilakoltatások és újra megnyilt[…]

28

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Így tettek tönkre…

Sokan mondják ugyanezt, de az esetek különböznek. Munkatársként így bánt el velem   A saját történetemen keresztül mutatom be azt a báránybőrbe bújt farkast, aki máig is eljátssza ugyanazt a mézes-mázos szerepét ügyfelei előtt, amit előttem korábban. Hittem neki, rá támaszkodtam. S mi lett a vége? Egy engedményezés, jóval több kamat, megnyerhetetlen perek, árverések sora…    […]

22

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Akasztják a hóhért?

 Meglopni azt aki segít…? Inkább így: meglopni azt, aki bajban van!     Na, de ilyet!   Fenti cikket olyan közönnyel, fapofával írták, hogy arra jobb szó híján azt mondanám, hogy a pofátlanság határtalan! Jóérzésű ember ilyet, az ő helyzetében nem tenne ki, de még csak eszébe sem jutna ilyennel előrukkolni!  Az adósság ügyekben segítségnyújtásra ígérvényt tevő[…]

21

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Adósokon segítő cég(ek) – A megbízási díj nem jár vissza!?

Nem árt olvasni a sorok között, megnézni az apróbetűs részt is! Ez a cikk megtörtént eseményeket dolgoz fel.   Voltál már abban a bizonyos helyzetben, mikor arcul csapásként ért a valóság: nem kapod vissza a több százezer forintodat, amit egy ígérvényre fizettél ki? Ígérvény: az adósokat segítő cég minden szépet és jót megígér, csak fizess, utána pedig parkolóra[…]

14

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

A hátbatámadás művészete

Nem azok az ellenségeid, akik kivont karddal állnak előtted, hanem akik a hátuk mögött tőrt szorongatva állnak az oldaladon. Amíg valakinek jól megy sora, mindenki a barátjának akar látszani.   Sajnálattal veszem tudomásul, hogy amióta nem vagyok az Adósmentor cégnél, azóta minden felborult. Kiváltképp a saját életem, a családom léte is. De erről majd később szólok…  […]