Elfajultak a kártevők! Hogyan utasítsd el a forintosítási förmedvényt?

Elfajultak a kártevők! Hogyan utasítsd el a forintosítási förmedvényt?

Igen, a kártevők elfajultak! Miféle kártevők? A banki szféra munkatársai, akik gátlástalanul adják ki a forintosítási förmedvényüket, amik alapján azt feltételezik, hogy az adósok mellényzsebeikből fogják tudni teljesíteni a 100-150 %-kos törlesztőrészlet emeléseket, valamint az irreálisan magas adósságuk visszafizetését, amit a bank -mintegy hasra ütésszerűen kiszámolt nekik-. Nos, igen! Emelkednek a törlesztőrészletek, ahogy mostani, legfrissebb írásunkban ezt részletezni is fogjuk, segítségül hívva ehhez Dr. Léhmann Györgyöt, a devizán alapuló forint kölcsönszerződések jogellenességeinek felfedezőjét, a banki perek elindítóját.

Kezdjük a legelején: Mindenki felvett némi hitelösszeget devizában, amit forintban törlesztgetett a bankja felé. Aztán a piacon az árfolyamok manipulálása folytán ördögien megemelkedtek a hitelösszegek, ennek következményeként ugrásszerűen megnőttek annak törlesztőrészletei is, amit nagyon sokan már nem tudtak vállalni.

Elkezdődtek az egyéni perek, amibe bekapcsolódtak a bankok is, majd a kormány közbeavatkozott: leállították a folyamatban lévő pereket, meghozták a XXXVIII. törvényt, amely semmit nem segített az adósoknak. Aztán jött egy elszámolási törvény is, ami alapján pár forinttal lett kevesebb az adós hitelösszege, de a csúcson lévő törlesztőrészlete szinte semmit sem változott. 

Mit ért el ezzel a kormány? Felbőszített pár millió devizaadóst, akik rendre kezdték beadni az egyéni, bankjuk elleni perüket. A perek mikor újra elindultak, az adósok reménykedtek, és még most is reménykednek.

Aztán megkapta mindenki a forintosítási szerződését, ami a gyalázatosnál is gyalázatosabb lett, és szemérmetlenül jogtalan számadatokat közölt az adósokkal a tartozásukat illetően. Igen, itt tartunk egy jogállamban nevezett hazában. Több, mint 4000 ember lett öngyilkos, több tízezren váltak földönfutóvá, és még többnek lett oda a házassága, vagy kapcsolata gyermekivel. Rengetegen menekültek el külföldre, hogy megtalálják a számításaikat, vagy egyáltalán csak fizetni tudják ezt az uzsorakamatot, amit egykoron a bankjuktól megfizethető mértékű törlesztőrészletért cserébe vettek fel.


 

Mostanában kapták meg az autóhitelesek az elszámolásukat, amely döbbenetes számokat tartalmaz, úgy általában – tudtuk meg a minket értesítő autóhiteles ügyfeleinktől. Döbbenet és megrázkódtatás érte őket, mikor kibontották ezt a bizonyos banki levelet.

Miért? Mert a levélben közölt elszámolási számadatok messze, a valóságtól elrugaszkodottak. Irracionális számokkal igyekszik a bank meggyőzni a Merkantil autóhiteleseket, hogy még mennyi az annyi.

Van olyan ügyfél, aki azzal keresett fel bennünket, hogy még kb. 63 évig kell fizetnie az autóhitelét! Ez valóban a valóságtól oly elrugaszkodott.

De vajon mi akkor a megoldás? Van-e megoldás? Igen, van!

Minden ilyen, bizarr elszámolást kapó ügyfél keressen fel Bennünket, mert mi tudjuk kezelni ezt a helyzetet, és megmondjuk -természetesen szintén díjmentesen-, hogy mik a további lépések, hogy minden hitellel rendelkező kikerüljön ebből az anyagi süllyesztőből ép bőrrel, és ép pénztárcával.

Az alábbi megoldást nyújtjuk:

  • Minden, hozzánk forduló ügyfél bankjával felvesszük a kapcsolatot, segítünk megírni a bankhoz a nemleges választ a forintosításra;
  • Elkészítjük a beadványt, ami alapján megtámadjuk az eredeti szerződést >> ebből kifolyólag a jelenleg bank által kért adósság visszacsökken a jogtalan mértékre, azaz arra a szintre, amit törvényesen kérhet a bank az adósától;
  • Mindez a szerződési papírok díjtalan átnézésével kezdődik, amit folyamatos díjtalan jogász tanácsadás követ.

<<Kérek segítséget a forintosítási csalásban. Kérem ügyeim intézését!>>

 

 

Írjon nekünk, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot az elérhetőségei valamelyikén! 

 

Dr. Léhmann György álláspontja: “Banki forintosításnak nevezett csalási jellegű akciónak lényege a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában hatályos Ptk-nak 236. § 4. bek-nél olvashatók:

  1. § (4) bek: A megtámadás joga megszűnik, ha a megtámadásra jogosult a megtámadási határidő megnyílta után a szerződést írásban megerősíti, vagy a megtámadásról egyébként írásban lemond.

Azaz a banknak forintosítási, vagy bármiféle egyéb jelölésű megtévesztő írására az adós bármilyen formában válaszol, azaz a szerződést ily módon megerősíti, apórul járt adós ezt követően már nyugodtan fordulhat Ponciustól Pilátusig bárhova, a megtámadás jogának elvesztése folytán soha többé nem hivatkozhat mondjuk arra, hogy az árfolyamváltozás terheit miért neki kell viselni akkor is, ha a bank tájékoztatási kötelezettsége megszegése folytán ezt a banknak kellett volna viselni az Európai jogrend alapján. Vagy hivatkozhat bármire.

  Vagy még mindig nem tudják a bankok azt, hogy az általuk szerkesztett szerződés lényege miben áll, vagy szándékosan vezetik még mindig félre az adósokat:

„Devizaalapú kölcsön esetében az adós tartozása devizában áll fenn, annak törlesztése azonban forintban történik.”

A Banki közlemény később részeiben véget nem érő, ellenőrizhetetlen táblázatok és számítgatások találhatók, de egy bekezdése a banki iratnak érdemel mégis figyelmet érdemel:

„A szerződésben meghatározott időtartamú kamatperiódusokon belül a pénzügyi intézmény nem jogosult a kamat mértékét egyoldalúan megváltoztatni. A kamatperiódusok lejárta után azonban a pénzügyi intézmény a szerződésben határozott és a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja a kamat mértékét”

Világos. Így van értelme a Matolcsy Banknak soha nem látott mélységben – 1,35 % – tartani jelenleg a forint jegybanki alapkamatát. Csodálom, hogy a Budapesti Állatkert vételére nem jelentette be eddig sok más banki tevékenységhez nem szükséges célú vételi szándék mellett igényét a Matolcsy Bank, hiszen ennek megtörténte esetén mennyivel könnyebben emelhetnék látszólag indokoltan egy év múlva mondjuk a 2011-es szintre – 7 %-ra – a forint jegybanki alapkamat szintjét.

Azután pedig megállapíthatnák Matolcsyék környékén  teázó bankok ördögi módon azt, hogy „éppen most telt le a kamatperiódus, hát akkor miért ne emeljek százalékpontokként 9 %-al törlesztési összeget csak a kamat miatt?”

És tényleg miért is ne? Hiszen ennek az egész banki, Matolcsyis elszámolási cirkusznak ez volt az értelme, tehát emelnek. Az adós által 2016. év végétől fizetendő törlesztőrészleten emelnek mondjuk 48 %-ot.

Jó, hát ehhez hozzáteszik az előre már bejelentett, 80-100 %-os törlesztőrészlet emelést is azért, mert az adós ne gondolja azt, hogy a felvett kölcsön tőketörlesztő részét soha nem kell fizetni. De gondoljunk abba, hogy a helikoptertulajdonos Kóka János féle adósi körből melyik az a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződés adós, aki mondjuk ilyen mértékű emelést sem tudni mellényzsebből kifizetni. 2-3– szorost a jelenlegihez képest.”

Hogy mit válaszoljanak a banki levélre, az általam helyesnek tartott válaszlevelet a hozzánk forduló adósoknak rendelkezésre bocsájtjuk, hogy azt a bankjuknak elküldhessék!

<<Kérem, küldjék el részemre a bankhoz küldendő, forintosításra válaszoló levelet!>>

Dr. Léhmann György megfogalmaz egy másik aggályt is: “a másik probléma, amire felhívnám a figyelmüket az, hogy iratukban az alábbi mondat is szerepel:

„Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a szerződés felmondása esetén a szerződésből eredő fizetési kötelezettsége a forintra váltást megelőző, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően egy összegben esedékessé válik, amelyet legkésőbb a felmondást követő 30 napon belül köteles teljesíteni.”

Nincs kétségem azzal kapcsolatosan, hogy Önök jól ismerik a 2/2012 PK Vélemény – jogegységi döntésként felminősített 2/2012. PK Vélemény 6. f.pont alábbi indokolását:

A felmondási jog gyakorlásával együtt járó jogkövetkezmények –az egyösszegű visszafizetési kötelezettség, a hitelkiváltás magas tranzakciós költsége – miatt ugyanis az a fogyasztó számára gyakran nem jelent reális alternatívát a szerződésmódosítással szemben.”

Felőlem a Bankszövetségük és a Magyar Kormány együttműködésével előterjesztett törvények úgy szegik meg szószegő módon az EU-hoz történt csatlakozásnak csatlakozási alapokmányát, ahogy akarják, de adják meg részemre azt a tiszteletet jövőben, hogy nyilvánvalóan tisztességtelen és érvénytelen, az EU szerint figyelmen kívűl hagyandó törvényszövegekkel ne ijesztgessenek, ne vezessenek félre.

Nem látok reményt arra, hogy az Önök minősíthetetlen magatartására tekintettel az általam aláírt szerződéssel kapcsolatosan bármiféle egyezségre juthatunk, de amennyiben Önök látni akarnak erre halvány reményt, akkor szíveskedjenek a kölcsönszerződésem elszámolásával kapcsolatosan egy olyan kimutatást részemre eljuttatni, hogy mi módon alakul kötelezettségem akkor, ha a HU/CHF árfolyamváltozás veszteségét a szerződés megkötésétől kezdődően jogszerűen a bank viseli.” 

Tájékoztató a Pfv.I.21.156/2015. számú ügyben deviza alapú kölcsöntartozásra induló „közvetlen” végrehajtás megszüntetésével kapcsolatos elvi jelentőségű döntésről

 

Fentieknek megfelelően arra biztatunk, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot a Hitelsakkmatt weboldalunkon, és írd meg, hogy miben segítsünk Neked!

<<Kérem ügyemben a jogi segítséget!>>

 Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt

{loadposition feliratkozas}

A képet(ket) a Freedigitalphotostól vettük: Visit us: http://www.freedigitalphotos.net

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

20

okt
Elévült!, Moratórium

Vigyázat! Kikukázzák az ELÉVÜLT tartozásokat

A moratórium egyértelmű következménye többek között a rengeteg ELÉVÜLT tartozás   Az már más kérdés, hogy felismeri-e valaki, hogy az a követelés, amivel megkeresték telefonon, levélben, az már nem jelent veszélyt sem anyagi, sem egyéb más szempontból. A moratórium ide s tova már 2,5 éve tart rendületlenül, védelmet adva egy csomó hitelszerződés rendszeres törlesztésére. Ez viszont, a […]

01

okt
Bank, Moratórium

Az egyiket január végéig, a másikat nyárig tolták ki…

A halogatás pénzügyi tartozás szempontjából most jó, vagy rossz?   Megint lehet fellélegezni, újabb jó pár hónap nyugi jön. Úgy néz ki, hogy a veszélyhelyzet további meghosszabbításra fog kerülni egészen 2022. január 1. napjáig. Ez azért fontos a végrehajtás alatt lévőknek, mert több dolog is a veszélyhelyzethez van igazítva. Az egyik ilyen a kilakoltatási moratórium. Ez most[…]

24

szept
Bank, Behajtó/végrehajtó

Ezért tanulj meg bank, faktor cég és végrehajtó nyelven!

De mi van a színfalak mögött? Oszd el kettővel, de legalábbis láss a hivatali kommunikáció mögé, ha vannak tartozásaid   “Bízz azokban, akik az igazságot keresik, és kételkedj azokban, akik már megtalálták!”   Dr. Ranschburgh Jenő, általam oly nagyra tartott gyermek pszicológus szakember szavai, aki sajnos már nincs közöttünk. De hogy kerül ide az ő neve? Mert[…]

22

szept
Adósságterhek, Behajtó/végrehajtó

Dr. Marczingós László – C-932/2019 EUB ítélet

Egy sajtótájékoztatón a tegnapi Európai Bírósági ítélet elemzése szerint…   Először a Demokratikus Koalíció képviselője szólalt meg, felsorakoztatva azokat az elképzeléseiket, amiket a megválasztásuk esetén életbe léptetnének: “10 éve annak, hogy a Fidesz meghozott törvényeivel lényegében a magyar családok és emberek tönkretétele mellett tette le a voksát. A Fidesz egy bűnös árfolyampolitikával ellehetetlenítette ezeket a szerződéseket, a családokat. […]

15

szept
Kamat, Moratórium

Hitelmoratórium – Ki maradjon a rendszerben, kinek káros maradni?

Van, akiknek már kifejezetten anyagi ráfizetés a moratórium   Szakértők szólaltak meg a témában, és számokkal is alátámasztották azt a helyzetet, kiknek éri meg, és kiknek már kifejezetten káros anyagilag, ha marad a moratórium rendszerében. A maradási, kikerülési szándékot mindenki 2021. 10. 31.-ig tudja jelezni a saját bankja felé.   Példa: egy személyi hitel tartozás moratórium alatt,[…]

07

szept
Kamat, végrehajtás

Win-win helyzet – Adunk és kapunk, ám értékben sokkal többet!

Végrehajtás alatti követelések – Ajánlat adás feltételei kötöttek, de megéri!   Mi adunk és kapunk is. De sokkal többet kapunk, értékesebbet, mint amit mi adunk a másik félnek.    De ne szaladjunk előre, mert látnunk kell az  win-win helyzetig elvezető út állomásait is.   Az adunk-kapunk folyamat gyakorlata Sokszor írtam arról, hogy egy adott felmondott követelés rendbetétele[…]