Elévülés bizonyítható végrehajtási eljárás alatt is?

végrehajtási jog is elévülhet – Milyen esetekben, milyen körülmények között?

 

Az ELÉVÜLÉS fogalma (kis ismétlés)

Az elévülés lényege, hogy időmúlás következtében teszi behajthatatlanná a pénzbeli vagy más követelést. Ezen a fontos területen is mint másban, sok a tévhit.

 

Ha bírósági végrehajtás folyik…

Felmerülhet a kérdés, ha az adóssal szemben végrehajtás folyik valamely követeléssel kapcsolatban, szóba jöhet-e az elévülés? Ha például az adós ellen már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor is beszélhetünk elévülésről, de akkor már a végrehajtási jog elévülését kell bizonyítani.

Érdemes tudni, hogy bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megtörésére.

Végrehajtási cselekmények:

  • Letiltás, inkasszó,
  • Árverést megelőző becsértékközlés,
  • Jegyzőkönyv kimutatásról,
  • E-mail/postai levelezés a végrehajtást kérővel (Az a bank/faktor cég, vagy magánszemély, aki végrehajtást indított a követelés behajtására).

Tehát egyetlen betű leírása a végrehajtó részéről, és máris az elévülés megszakad.

Fontos, hogy az ügy milyen helyzetben van éppen, van-e benne végrehajtás, az miben nyilvánul meg, tapasztalható-e abban végrehajtási cselekmény.

 

Mi a teendő, ha elévült a végrehajtási jog? 

Végrehajtási jog alatt azt a jogosultságot értjük, hogy egy adott követelés teljesítése a kötelezettől végrehajtási eljárás útján kikényszeríthető. Végrehajtási eljárást elsősorban bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság folytathat le. Végrehajtási eljárás során történik például a polgári bíróságok jogerős ítéleteinek végrehajtása, amennyiben az ítéletben foglaltaknak a kötelezett önként nem tesz eleget.

 

A végrehajtási jog elévülése azt jelenti, hogy a kötelezettség teljesítése állami kényszer útján nem kényszeríthető ki. Ha például egy jogerős ítéletre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor bírósági végrehajtás útján a követelés már nem hajtható be.

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje ugyanannyi, mint annak a követelésnek az elévülési ideje, ami végrehajtható lenne.

 

Honnan lehet tudni, hogy egy végrehajtásban elévült a végrehajtási jog?

A  követelések elévülési ideje általában 5 év, így a végrehajtási jog is rendszerint 5 év alatt évülhet el. A jog ismer eltérő elévülési időket is, például közüzemi tartozások, vagy a munkajogi igények esetén (3 év), vagy telefon előfizetői szerződésből eredő igények esetén (1 év). Ezekben az esetekben a végrehajtási jog elévülési ideje is ehhez a rövidebb határidőhöz igazodik.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés végrehajthatóvá válik. Például a jogerős bíróság ítéletben foglalt követelés esetén az ítéletben foglalt teljesítési határidő letelte után kezdődik.

Ha banki hitelből adódó tartozást egy bank, vagy faktor cég végrehajtásra ad, ezt egy közjegyzői fizetési meghagyás előz meg, amit adósnak küldenek ki. Itt lehet és kell is élni az ellentmondás lehetőségével, ami elodázza a végrehajtási eljárás megindulását.

Ha az ellentmondás nem történik meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően az adós követelése a lakóhelye szerint illetékes végrehajtóhoz kerül behajtásra.

Ha a végrehajtási eljárás nem tud megindulni, vagy a végrehajtási cselekmények egy idő után nem tudnak megvalósulni, folytatódni -például az adóstól egy idő után nem tudnak tiltani, vagy vele szemben nem tudnak inkasszót alkalmazni-, akkor a végrehajtásban nem történik semmilyen végrehajtási cselekmény.

Ha ez a “tétlenség” annyi időn keresztül fennáll, mint amennyi idő az adott követelés típus elévülési ideje, (5 év, vagy 3 év, vagy 1 év), akkor lehet bizonyítani a végrehajtási jog elévülését.

Az elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Ebben az esetben az elévülési idő újra kezdődik. Végrehajtási cselekmény például a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak a követelés behajtására irányuló intézkedése.

 

 Mit tehet az adós végrehajtás elévülése esetén?

 

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetben veszi figyelembe hivatalból a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó, például tartásdíj vagy életjáradék esetén. Ezért az elévülésre rendszerint az adósnak magának kell hivatkoznia, ezt senki nem fogja megtenni helyette.

Amennyiben egy adott követelés teljesítésére kötelezett adós, adóstárs, kezes úgy véli, hogy a vele szemben végrehajtás alatt álló követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor ezt bejelentheti az ügyben eljáró végrehajtónak.

E megkeresésben az adósnak hivatkoznia kell az elévülésre, és arra, hogy az elévülés szerinte mikor következett be. Amennyiben a végrehajtó ilyen iratot kap az adóstól, akkor ezt megküldi a végrehajtást kérőnek, azzal a felhívással, hogy 15 napon nyilatkozzon a követelés fennállása, illetve elévülése kérdésében.

  • Ha a végrehajtást kérő a felhívásra az elévülést elismeri és a végrehajtási költségek is megfizetésre kerültek, a végrehajtási eljárás befejeződik.
  • Amennyiben a végrehajtást kérő nem tesz nyilatkozatot, vagy úgy tesz elismerő nyilatkozatot, hogy a végrehajtási költségek még nem kerültek megfizetésre, akkor a végrehajtó az ügyet a bírósághoz küldi. Ebben az esetben, ha van meg nem térült végrehajtási költség, akkor a bíróság úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási eljárás csak e költségek behajtására folytatódjon. Tehát utóbbi esetben már csak a végrehajtónak, illetve az államnak járó költségek kerülnek behajtásra, míg a végrehajtást kérőnek az adóssal szemben fennálló követelése tekintetében a végrehajtás lényegében megszűnik.
  • Ha a végrehajtást kérő a végrehajtó felhívására úgy nyilatkozik, hogy nem ismeri el az elévülést, akkor az adós a végrehajtás megszüntetése iránt pert indíthat.

 

Végrehajtás megszüntetése iránti per

 

A végrehajtás megszüntetése iránti pert az adósnak a végrehajtást kérő ellen kell megindítania. A keresetlevelet annál a bíróságnál kell benyújtania, amely a végrehajtást elrendelte.

Az adósnak a keresetlevélben le kell írnia, hogy az elévülés mikor kezdődött és az elévülés határideje mikor telt le. Az adós kérheti, hogy a bíróság a kereset jogerős elbírálásáig a végrehajtást függessze fel. Ha a peres eljárásban bebizonyosodik az elévülés, akkor a bíróság a végrehajtást ítéletével megszünteti.


Bármi is legyen a gondod egy bedőlt, régóta nem fizetett, vagy végrehajtásra adott tartozásban,

>>ITT kérhetsz segítséget!<<

Az alábbi videó segít abban, hogy tovább tisztuljon a kép az elévülés témakörében. 

 

Szeretettel, Andrea


Adósságcsapdában élsz? Megértelek!

 

Nem kell, hogy beletörődj a sorsodba! Persze, mindenki szíve joga, hogy saját maga döntse el, hogyan akarja élni az életét. De látod, milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, pedig csak 2 perce olvasod írásaimat.

A jobb helyzetünkért, a jobb sorsért mindig meg kell küzdenünk! Aki képes kilépni a komfortzónájából, a Reality show-kat ott hagyni, és felállni a televízió elől, akkor biztosan elérsz egy sokkal jobb helyzetet, és nyugodtabb anyagi körülményeket.


Ha adósság csapdában élsz, és  komolyan változtatni akarsz 

Az idénmódosították a végrehajtási törvényt, nagyon fontossá, létkérdéssé vált, hogy mindenki, aki már végrehajtási szakaszban jár akár a fedezetlen, akár a fedezetes (jelzáloghitel) hitelével, cselekedjen, és tegyen a helyzet orvoslásáért, azaz saját magáért.

Hasonló helyzetben vagy? >>ITT kérhetsz segítséget!<<


Hogyan mentsd a mentehetőt?

»Árverés indult, mit tehetsz? A cikket ITT találod«

Itt, ebben a szakaszban már az idővel kell versenyt futni. De még ilyenkor is van remény. Tudunk segíteni, ha nem 3 nappal az árverés vége előtt jelentkezel.

Hogyan? Kérdezz meg minket!

Összefoglalva:Miután személyesen átéltem saját tartozásomból eredően árverési helyzeteket, közvetlenül, és pontosan tudom mit jelent benne lenni, és azt is tudom, milyen kijönni belőle. 🙂 Ezért tudok számodra úgy beszélni, beszálmolni erről, ami a valóságot tükrözi.

»»Keress minket, mentsd meg az otthonod!««

 

Szeretettel, Andrea – Hitelsakkmatt


ADÓSSÁG CSOPORTUNK

Hitelsakkmatt oldalunk égisze alatt megtalálható már a STOP! Nyomor, kiút az adósságcsapdából oldal is, hogy lelki táplálékot nyújtson. Támogatást, információs segítséget adok írásos és videós formában, hogy ne tudjon sem a végrehajtó, sem a közjegyző sem a pénzintézet megtéveszteni, sem félelemben tartani, és ezzel manipulálva, rávenni helytelen pénzügyi döntésekre.

Mert ha valaki jól felkészült, tisztában van ezekkel, akkor már egy telefonos banki ügyintézős helyzetben, vagy közjegyzőt meglátogatva, akár végrehajtáshoz kapcsolódó ügyekben, vagy bírósági szakaszban, egyszóval bárhol el tud igazodni, lesznek “mankói”. 

Tudunk támogatni, fogjuk a kezedet. 🙂

Bárki, itt a weboldalunkon a “kapcsolat”menüpont alatt , élő chat, vagy email, telefon, akár űrlap formájában is tud keresni minket. Személyes és telefonos ügyintézésre is van lehetőség, időpont egyeztetést követően, előzetes, részletes ügy átbeszélés után.

Van remény, keress minket, tudunk segíteni!


AJÁNLÁS: Árverés indulhat? Árverés van? Mentsd meg az otthonod!

 


FACEBOOK oldalunk: hitelsakkmatt-hitelmentés 

Mosolygó Hitelesek csoport.


ADÓSSÁGTERHEK NYOMASZTANAK?

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Az adósságrendezésről kérdezz meg szakértőt, aki ebben (is) a segítségedre lehet: Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni.Katt ide!>>

Adatbekérő űrlap, katt!

 

Kapcsolódó cikkek

20

okt
Elévült!, Moratórium

Vigyázat! Kikukázzák az ELÉVÜLT tartozásokat

A moratórium egyértelmű következménye többek között a rengeteg ELÉVÜLT tartozás   Az már más kérdés, hogy felismeri-e valaki, hogy az a követelés, amivel megkeresték telefonon, levélben, az már nem jelent veszélyt sem anyagi, sem egyéb más szempontból. A moratórium ide s tova már 2,5 éve tart rendületlenül, védelmet adva egy csomó hitelszerződés rendszeres törlesztésére. Ez viszont, a […]

01

okt
Bank, Moratórium

Az egyiket január végéig, a másikat nyárig tolták ki…

A halogatás pénzügyi tartozás szempontjából most jó, vagy rossz?   Megint lehet fellélegezni, újabb jó pár hónap nyugi jön. Úgy néz ki, hogy a veszélyhelyzet további meghosszabbításra fog kerülni egészen 2022. január 1. napjáig. Ez azért fontos a végrehajtás alatt lévőknek, mert több dolog is a veszélyhelyzethez van igazítva. Az egyik ilyen a kilakoltatási moratórium. Ez most[…]

24

szept
Bank, Behajtó/végrehajtó

Ezért tanulj meg bank, faktor cég és végrehajtó nyelven!

De mi van a színfalak mögött? Oszd el kettővel, de legalábbis láss a hivatali kommunikáció mögé, ha vannak tartozásaid   “Bízz azokban, akik az igazságot keresik, és kételkedj azokban, akik már megtalálták!”   Dr. Ranschburgh Jenő, általam oly nagyra tartott gyermek pszicológus szakember szavai, aki sajnos már nincs közöttünk. De hogy kerül ide az ő neve? Mert[…]

22

szept
Adósságterhek, Behajtó/végrehajtó

Dr. Marczingós László – C-932/2019 EUB ítélet

Egy sajtótájékoztatón a tegnapi Európai Bírósági ítélet elemzése szerint…   Először a Demokratikus Koalíció képviselője szólalt meg, felsorakoztatva azokat az elképzeléseiket, amiket a megválasztásuk esetén életbe léptetnének: “10 éve annak, hogy a Fidesz meghozott törvényeivel lényegében a magyar családok és emberek tönkretétele mellett tette le a voksát. A Fidesz egy bűnös árfolyampolitikával ellehetetlenítette ezeket a szerződéseket, a családokat. […]

15

szept
Kamat, Moratórium

Hitelmoratórium – Ki maradjon a rendszerben, kinek káros maradni?

Van, akiknek már kifejezetten anyagi ráfizetés a moratórium   Szakértők szólaltak meg a témában, és számokkal is alátámasztották azt a helyzetet, kiknek éri meg, és kiknek már kifejezetten káros anyagilag, ha marad a moratórium rendszerében. A maradási, kikerülési szándékot mindenki 2021. 10. 31.-ig tudja jelezni a saját bankja felé.   Példa: egy személyi hitel tartozás moratórium alatt,[…]

07

szept
Kamat, végrehajtás

Win-win helyzet – Adunk és kapunk, ám értékben sokkal többet!

Végrehajtás alatti követelések – Ajánlat adás feltételei kötöttek, de megéri!   Mi adunk és kapunk is. De sokkal többet kapunk, értékesebbet, mint amit mi adunk a másik félnek.    De ne szaladjunk előre, mert látnunk kell az  win-win helyzetig elvezető út állomásait is.   Az adunk-kapunk folyamat gyakorlata Sokszor írtam arról, hogy egy adott felmondott követelés rendbetétele[…]