Elévülés bizonyítható végrehajtási eljárás alatt is?

végrehajtási jog is elévülhet – Milyen esetekben, milyen körülmények között?

 

Az ELÉVÜLÉS fogalma (kis ismétlés)

Az elévülés lényege, hogy időmúlás következtében teszi behajthatatlanná a pénzbeli vagy más követelést. Ezen a fontos területen is mint másban, sok a tévhit.

 

Ha bírósági végrehajtás folyik…

Felmerülhet a kérdés, ha az adóssal szemben végrehajtás folyik valamely követeléssel kapcsolatban, szóba jöhet-e az elévülés? Ha például az adós ellen már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor is beszélhetünk elévülésről, de akkor már a végrehajtási jog elévülését kell bizonyítani.

Érdemes tudni, hogy bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megtörésére.

Végrehajtási cselekmények:

  • Letiltás, inkasszó,
  • Árverést megelőző becsértékközlés,
  • Jegyzőkönyv kimutatásról,
  • E-mail/postai levelezés a végrehajtást kérővel (Az a bank/faktor cég, vagy magánszemély, aki végrehajtást indított a követelés behajtására).

Tehát egyetlen betű leírása a végrehajtó részéről, és máris az elévülés megszakad.

Fontos, hogy az ügy milyen helyzetben van éppen, van-e benne végrehajtás, az miben nyilvánul meg, tapasztalható-e abban végrehajtási cselekmény.

 

Mi a teendő, ha elévült a végrehajtási jog? 

Végrehajtási jog alatt azt a jogosultságot értjük, hogy egy adott követelés teljesítése a kötelezettől végrehajtási eljárás útján kikényszeríthető. Végrehajtási eljárást elsősorban bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság folytathat le. Végrehajtási eljárás során történik például a polgári bíróságok jogerős ítéleteinek végrehajtása, amennyiben az ítéletben foglaltaknak a kötelezett önként nem tesz eleget.

 

A végrehajtási jog elévülése azt jelenti, hogy a kötelezettség teljesítése állami kényszer útján nem kényszeríthető ki. Ha például egy jogerős ítéletre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor bírósági végrehajtás útján a követelés már nem hajtható be.

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje ugyanannyi, mint annak a követelésnek az elévülési ideje, ami végrehajtható lenne.

 

Honnan lehet tudni, hogy egy végrehajtásban elévült a végrehajtási jog?

A  követelések elévülési ideje általában 5 év, így a végrehajtási jog is rendszerint 5 év alatt évülhet el. A jog ismer eltérő elévülési időket is, például közüzemi tartozások, vagy a munkajogi igények esetén (3 év), vagy telefon előfizetői szerződésből eredő igények esetén (1 év). Ezekben az esetekben a végrehajtási jog elévülési ideje is ehhez a rövidebb határidőhöz igazodik.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés végrehajthatóvá válik. Például a jogerős bíróság ítéletben foglalt követelés esetén az ítéletben foglalt teljesítési határidő letelte után kezdődik.

Ha banki hitelből adódó tartozást egy bank, vagy faktor cég végrehajtásra ad, ezt egy közjegyzői fizetési meghagyás előz meg, amit adósnak küldenek ki. Itt lehet és kell is élni az ellentmondás lehetőségével, ami elodázza a végrehajtási eljárás megindulását.

Ha az ellentmondás nem történik meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően az adós követelése a lakóhelye szerint illetékes végrehajtóhoz kerül behajtásra.

Ha a végrehajtási eljárás nem tud megindulni, vagy a végrehajtási cselekmények egy idő után nem tudnak megvalósulni, folytatódni -például az adóstól egy idő után nem tudnak tiltani, vagy vele szemben nem tudnak inkasszót alkalmazni-, akkor a végrehajtásban nem történik semmilyen végrehajtási cselekmény.

Ha ez a “tétlenség” annyi időn keresztül fennáll, mint amennyi idő az adott követelés típus elévülési ideje, (5 év, vagy 3 év, vagy 1 év), akkor lehet bizonyítani a végrehajtási jog elévülését.

Az elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Ebben az esetben az elévülési idő újra kezdődik. Végrehajtási cselekmény például a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak a követelés behajtására irányuló intézkedése.

 

 Mit tehet az adós végrehajtás elévülése esetén?

 

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetben veszi figyelembe hivatalból a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó, például tartásdíj vagy életjáradék esetén. Ezért az elévülésre rendszerint az adósnak magának kell hivatkoznia, ezt senki nem fogja megtenni helyette.

Amennyiben egy adott követelés teljesítésére kötelezett adós, adóstárs, kezes úgy véli, hogy a vele szemben végrehajtás alatt álló követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor ezt bejelentheti az ügyben eljáró végrehajtónak.

E megkeresésben az adósnak hivatkoznia kell az elévülésre, és arra, hogy az elévülés szerinte mikor következett be. Amennyiben a végrehajtó ilyen iratot kap az adóstól, akkor ezt megküldi a végrehajtást kérőnek, azzal a felhívással, hogy 15 napon nyilatkozzon a követelés fennállása, illetve elévülése kérdésében.

  • Ha a végrehajtást kérő a felhívásra az elévülést elismeri és a végrehajtási költségek is megfizetésre kerültek, a végrehajtási eljárás befejeződik.
  • Amennyiben a végrehajtást kérő nem tesz nyilatkozatot, vagy úgy tesz elismerő nyilatkozatot, hogy a végrehajtási költségek még nem kerültek megfizetésre, akkor a végrehajtó az ügyet a bírósághoz küldi. Ebben az esetben, ha van meg nem térült végrehajtási költség, akkor a bíróság úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási eljárás csak e költségek behajtására folytatódjon. Tehát utóbbi esetben már csak a végrehajtónak, illetve az államnak járó költségek kerülnek behajtásra, míg a végrehajtást kérőnek az adóssal szemben fennálló követelése tekintetében a végrehajtás lényegében megszűnik.
  • Ha a végrehajtást kérő a végrehajtó felhívására úgy nyilatkozik, hogy nem ismeri el az elévülést, akkor az adós a végrehajtás megszüntetése iránt pert indíthat.

 

Végrehajtás megszüntetése iránti per

 

A végrehajtás megszüntetése iránti pert az adósnak a végrehajtást kérő ellen kell megindítania. A keresetlevelet annál a bíróságnál kell benyújtania, amely a végrehajtást elrendelte.

Az adósnak a keresetlevélben le kell írnia, hogy az elévülés mikor kezdődött és az elévülés határideje mikor telt le. Az adós kérheti, hogy a bíróság a kereset jogerős elbírálásáig a végrehajtást függessze fel. Ha a peres eljárásban bebizonyosodik az elévülés, akkor a bíróság a végrehajtást ítéletével megszünteti.


Bármi is legyen a gondod egy bedőlt, régóta nem fizetett, vagy végrehajtásra adott tartozásban,

>>ITT kérhetsz segítséget!<<

Az alábbi videó segít abban, hogy tovább tisztuljon a kép az elévülés témakörében. 

 

Szeretettel, Andrea


Adósságcsapdában élsz? Megértelek!

 

Nem kell, hogy beletörődj a sorsodba! Persze, mindenki szíve joga, hogy saját maga döntse el, hogyan akarja élni az életét. De látod, milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, pedig csak 2 perce olvasod írásaimat.

A jobb helyzetünkért, a jobb sorsért mindig meg kell küzdenünk! Aki képes kilépni a komfortzónájából, a Reality show-kat ott hagyni, és felállni a televízió elől, akkor biztosan elérsz egy sokkal jobb helyzetet, és nyugodtabb anyagi körülményeket.


Ha adósság csapdában élsz, és  komolyan változtatni akarsz 

Az idénmódosították a végrehajtási törvényt, nagyon fontossá, létkérdéssé vált, hogy mindenki, aki már végrehajtási szakaszban jár akár a fedezetlen, akár a fedezetes (jelzáloghitel) hitelével, cselekedjen, és tegyen a helyzet orvoslásáért, azaz saját magáért.

Hasonló helyzetben vagy? >>ITT kérhetsz segítséget!<<


Hogyan mentsd a mentehetőt?

»Árverés indult, mit tehetsz? A cikket ITT találod«

Itt, ebben a szakaszban már az idővel kell versenyt futni. De még ilyenkor is van remény. Tudunk segíteni, ha nem 3 nappal az árverés vége előtt jelentkezel.

Hogyan? Kérdezz meg minket!

Összefoglalva:Miután személyesen átéltem saját tartozásomból eredően árverési helyzeteket, közvetlenül, és pontosan tudom mit jelent benne lenni, és azt is tudom, milyen kijönni belőle. 🙂 Ezért tudok számodra úgy beszélni, beszálmolni erről, ami a valóságot tükrözi.

»»Keress minket, mentsd meg az otthonod!««

 

Szeretettel, Andrea – Hitelsakkmatt


ADÓSSÁG CSOPORTUNK

Hitelsakkmatt oldalunk égisze alatt megtalálható már a STOP! Nyomor, kiút az adósságcsapdából oldal is, hogy lelki táplálékot nyújtson. Támogatást, információs segítséget adok írásos és videós formában, hogy ne tudjon sem a végrehajtó, sem a közjegyző sem a pénzintézet megtéveszteni, sem félelemben tartani, és ezzel manipulálva, rávenni helytelen pénzügyi döntésekre.

Mert ha valaki jól felkészült, tisztában van ezekkel, akkor már egy telefonos banki ügyintézős helyzetben, vagy közjegyzőt meglátogatva, akár végrehajtáshoz kapcsolódó ügyekben, vagy bírósági szakaszban, egyszóval bárhol el tud igazodni, lesznek “mankói”. 

Tudunk támogatni, fogjuk a kezedet. 🙂

Bárki, itt a weboldalunkon a “kapcsolat”menüpont alatt , élő chat, vagy email, telefon, akár űrlap formájában is tud keresni minket. Személyes és telefonos ügyintézésre is van lehetőség, időpont egyeztetést követően, előzetes, részletes ügy átbeszélés után.

Van remény, keress minket, tudunk segíteni!


AJÁNLÁS: Árverés indulhat? Árverés van? Mentsd meg az otthonod!

 


FACEBOOK oldalunk: hitelsakkmatt-hitelmentés 

Mosolygó Hitelesek csoport.


ADÓSSÁGTERHEK NYOMASZTANAK?

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Az adósságrendezésről kérdezz meg szakértőt, aki ebben (is) a segítségedre lehet: Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni.Katt ide!>>

Adatbekérő űrlap, katt!

 

Kapcsolódó cikkek

04

okt
Adósságrendezés, végrehajtás

Kilakoltatási hullám

Sorra érkeznek panaszok a kilakoltatásról   Dr. Fiszter Zsuzsanna – “..Még most kezd igazán beindulni a kilakoltatási hullám. Rengeteg kilakoltatás van, napi 40 sikeres ingatlan árverezés átlagban. Mind a kilakoltatásokon, mind az országgyűlésben számíthatnak ránk a devizakárosultak, végrehajtások elszenvedői…”   Az ősz folyamán kezdődik majd a nagy hullám.  Az MBVK adatai alapján mióta  megindultak a kilakoltatások és újra megnyilt […]

28

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Így tettek tönkre…

Sokan mondják ugyanezt, de az esetek különböznek. Munkatársként így bánt el velem   A saját történetemen keresztül mutatom be azt a báránybőrbe bújt farkast, aki máig is eljátssza ugyanazt a mézes-mázos szerepét ügyfelei előtt, amit előttem korábban. Hittem neki, rá támaszkodtam. S mi lett a vége? Egy engedményezés, jóval több kamat, megnyerhetetlen perek, árverések sora…    […]

22

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Akasztják a hóhért?

 Meglopni azt aki segít…? Inkább így: meglopni azt, aki bajban van!     Na, de ilyet!   Fenti cikket olyan közönnyel, fapofával írták, hogy arra jobb szó híján azt mondanám, hogy a pofátlanság határtalan! Jóérzésű ember ilyet, az ő helyzetében nem tenne ki, de még csak eszébe sem jutna ilyennel előrukkolni!  Az adósság ügyekben segítségnyújtásra ígérvényt tevő[…]

21

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

Adósokon segítő cég(ek) – A megbízási díj nem jár vissza!?

Nem árt olvasni a sorok között, megnézni az apróbetűs részt is! Ez a cikk megtörtént eseményeket dolgoz fel.   Voltál már abban a bizonyos helyzetben, mikor arcul csapásként ért a valóság: nem kapod vissza a több százezer forintodat, amit egy ígérvényre fizettél ki? Ígérvény: az adósokat segítő cég minden szépet és jót megígér, csak fizess, utána pedig parkolóra[…]

14

szept
Adósságrendezés, végrehajtás

A hátbatámadás művészete

Nem azok az ellenségeid, akik kivont karddal állnak előtted, hanem akik a hátuk mögött tőrt szorongatva állnak az oldaladon. Amíg valakinek jól megy sora, mindenki a barátjának akar látszani.   Sajnálattal veszem tudomásul, hogy amióta nem vagyok az Adósmentor cégnél, azóta minden felborult. Kiváltképp a saját életem, a családom léte is. De erről majd később szólok…  […]

28

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

INKASSZÓ – Javult a helyzet!

Az INKASSZÓ, mint népellenes végrehajtási eszköz …bár a szabályai javultak!   Talán mindannyiunk életében eljött már az a pillanat, mikor egy bosszantó inkasszóval találtuk szembe magunkat. Nem fértünk a pénzünkhöz, a bank önhatalmúlag zárolta, s sok ember ezt megfejelve még azzal is szembesül, hogy semmilyen mentes részhez, azaz egy Ft-hoz NEM fér hozzá a számlájáról! De így[…]