Elévülés bizonyítható végrehajtási eljárás alatt is?

végrehajtási jog is elévülhet – Milyen esetekben, milyen körülmények között?

 

Az ELÉVÜLÉS fogalma (kis ismétlés)

Az elévülés lényege, hogy időmúlás következtében teszi behajthatatlanná a pénzbeli vagy más követelést. Ezen a fontos területen is mint másban, sok a tévhit.

 

Ha bírósági végrehajtás folyik…

Felmerülhet a kérdés, ha az adóssal szemben végrehajtás folyik valamely követeléssel kapcsolatban, szóba jöhet-e az elévülés? Ha például az adós ellen már bírósági végrehajtási eljárás folyik, akkor is beszélhetünk elévülésről, de akkor már a végrehajtási jog elévülését kell bizonyítani.

Érdemes tudni, hogy bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megtörésére.

Végrehajtási cselekmények:

  • Letiltás, inkasszó,
  • Árverést megelőző becsértékközlés,
  • Jegyzőkönyv kimutatásról,
  • E-mail/postai levelezés a végrehajtást kérővel (Az a bank/faktor cég, vagy magánszemély, aki végrehajtást indított a követelés behajtására).

Tehát egyetlen betű leírása a végrehajtó részéről, és máris az elévülés megszakad.

Fontos, hogy az ügy milyen helyzetben van éppen, van-e benne végrehajtás, az miben nyilvánul meg, tapasztalható-e abban végrehajtási cselekmény.

 

Mi a teendő, ha elévült a végrehajtási jog? 

Végrehajtási jog alatt azt a jogosultságot értjük, hogy egy adott követelés teljesítése a kötelezettől végrehajtási eljárás útján kikényszeríthető. Végrehajtási eljárást elsősorban bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság folytathat le. Végrehajtási eljárás során történik például a polgári bíróságok jogerős ítéleteinek végrehajtása, amennyiben az ítéletben foglaltaknak a kötelezett önként nem tesz eleget.

 

A végrehajtási jog elévülése azt jelenti, hogy a kötelezettség teljesítése állami kényszer útján nem kényszeríthető ki. Ha például egy jogerős ítéletre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor bírósági végrehajtás útján a követelés már nem hajtható be.

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje ugyanannyi, mint annak a követelésnek az elévülési ideje, ami végrehajtható lenne.

 

Honnan lehet tudni, hogy egy végrehajtásban elévült a végrehajtási jog?

A  követelések elévülési ideje általában 5 év, így a végrehajtási jog is rendszerint 5 év alatt évülhet el. A jog ismer eltérő elévülési időket is, például közüzemi tartozások, vagy a munkajogi igények esetén (3 év), vagy telefon előfizetői szerződésből eredő igények esetén (1 év). Ezekben az esetekben a végrehajtási jog elévülési ideje is ehhez a rövidebb határidőhöz igazodik.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés végrehajthatóvá válik. Például a jogerős bíróság ítéletben foglalt követelés esetén az ítéletben foglalt teljesítési határidő letelte után kezdődik.

Ha banki hitelből adódó tartozást egy bank, vagy faktor cég végrehajtásra ad, ezt egy közjegyzői fizetési meghagyás előz meg, amit adósnak küldenek ki. Itt lehet és kell is élni az ellentmondás lehetőségével, ami elodázza a végrehajtási eljárás megindulását.

Ha az ellentmondás nem történik meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően az adós követelése a lakóhelye szerint illetékes végrehajtóhoz kerül behajtásra.

Ha a végrehajtási eljárás nem tud megindulni, vagy a végrehajtási cselekmények egy idő után nem tudnak megvalósulni, folytatódni -például az adóstól egy idő után nem tudnak tiltani, vagy vele szemben nem tudnak inkasszót alkalmazni-, akkor a végrehajtásban nem történik semmilyen végrehajtási cselekmény.

Ha ez a “tétlenség” annyi időn keresztül fennáll, mint amennyi idő az adott követelés típus elévülési ideje, (5 év, vagy 3 év, vagy 1 év), akkor lehet bizonyítani a végrehajtási jog elévülését.

Az elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Ebben az esetben az elévülési idő újra kezdődik. Végrehajtási cselekmény például a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak a követelés behajtására irányuló intézkedése.

 

 Mit tehet az adós végrehajtás elévülése esetén?

 

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetben veszi figyelembe hivatalból a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó, például tartásdíj vagy életjáradék esetén. Ezért az elévülésre rendszerint az adósnak magának kell hivatkoznia, ezt senki nem fogja megtenni helyette.

Amennyiben egy adott követelés teljesítésére kötelezett adós, adóstárs, kezes úgy véli, hogy a vele szemben végrehajtás alatt álló követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor ezt bejelentheti az ügyben eljáró végrehajtónak.

E megkeresésben az adósnak hivatkoznia kell az elévülésre, és arra, hogy az elévülés szerinte mikor következett be. Amennyiben a végrehajtó ilyen iratot kap az adóstól, akkor ezt megküldi a végrehajtást kérőnek, azzal a felhívással, hogy 15 napon nyilatkozzon a követelés fennállása, illetve elévülése kérdésében.

  • Ha a végrehajtást kérő a felhívásra az elévülést elismeri és a végrehajtási költségek is megfizetésre kerültek, a végrehajtási eljárás befejeződik.
  • Amennyiben a végrehajtást kérő nem tesz nyilatkozatot, vagy úgy tesz elismerő nyilatkozatot, hogy a végrehajtási költségek még nem kerültek megfizetésre, akkor a végrehajtó az ügyet a bírósághoz küldi. Ebben az esetben, ha van meg nem térült végrehajtási költség, akkor a bíróság úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási eljárás csak e költségek behajtására folytatódjon. Tehát utóbbi esetben már csak a végrehajtónak, illetve az államnak járó költségek kerülnek behajtásra, míg a végrehajtást kérőnek az adóssal szemben fennálló követelése tekintetében a végrehajtás lényegében megszűnik.
  • Ha a végrehajtást kérő a végrehajtó felhívására úgy nyilatkozik, hogy nem ismeri el az elévülést, akkor az adós a végrehajtás megszüntetése iránt pert indíthat.

 

Végrehajtás megszüntetése iránti per

 

A végrehajtás megszüntetése iránti pert az adósnak a végrehajtást kérő ellen kell megindítania. A keresetlevelet annál a bíróságnál kell benyújtania, amely a végrehajtást elrendelte.

Az adósnak a keresetlevélben le kell írnia, hogy az elévülés mikor kezdődött és az elévülés határideje mikor telt le. Az adós kérheti, hogy a bíróság a kereset jogerős elbírálásáig a végrehajtást függessze fel. Ha a peres eljárásban bebizonyosodik az elévülés, akkor a bíróság a végrehajtást ítéletével megszünteti.


Bármi is legyen a gondod egy bedőlt, régóta nem fizetett, vagy végrehajtásra adott tartozásban,

>>ITT kérhetsz segítséget!<<

Az alábbi videó segít abban, hogy tovább tisztuljon a kép az elévülés témakörében. 

 

Szeretettel, Andrea


Adósságcsapdában élsz? Megértelek!

 

Nem kell, hogy beletörődj a sorsodba! Persze, mindenki szíve joga, hogy saját maga döntse el, hogyan akarja élni az életét. De látod, milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, pedig csak 2 perce olvasod írásaimat.

A jobb helyzetünkért, a jobb sorsért mindig meg kell küzdenünk! Aki képes kilépni a komfortzónájából, a Reality show-kat ott hagyni, és felállni a televízió elől, akkor biztosan elérsz egy sokkal jobb helyzetet, és nyugodtabb anyagi körülményeket.


Ha adósság csapdában élsz, és  komolyan változtatni akarsz 

Az idénmódosították a végrehajtási törvényt, nagyon fontossá, létkérdéssé vált, hogy mindenki, aki már végrehajtási szakaszban jár akár a fedezetlen, akár a fedezetes (jelzáloghitel) hitelével, cselekedjen, és tegyen a helyzet orvoslásáért, azaz saját magáért.

Hasonló helyzetben vagy? >>ITT kérhetsz segítséget!<<


Hogyan mentsd a mentehetőt?

»Árverés indult, mit tehetsz? A cikket ITT találod«

Itt, ebben a szakaszban már az idővel kell versenyt futni. De még ilyenkor is van remény. Tudunk segíteni, ha nem 3 nappal az árverés vége előtt jelentkezel.

Hogyan? Kérdezz meg minket!

Összefoglalva:Miután személyesen átéltem saját tartozásomból eredően árverési helyzeteket, közvetlenül, és pontosan tudom mit jelent benne lenni, és azt is tudom, milyen kijönni belőle. 🙂 Ezért tudok számodra úgy beszélni, beszálmolni erről, ami a valóságot tükrözi.

»»Keress minket, mentsd meg az otthonod!««

 

Szeretettel, Andrea – Hitelsakkmatt


ADÓSSÁG CSOPORTUNK

Hitelsakkmatt oldalunk égisze alatt megtalálható már a STOP! Nyomor, kiút az adósságcsapdából oldal is, hogy lelki táplálékot nyújtson. Támogatást, információs segítséget adok írásos és videós formában, hogy ne tudjon sem a végrehajtó, sem a közjegyző sem a pénzintézet megtéveszteni, sem félelemben tartani, és ezzel manipulálva, rávenni helytelen pénzügyi döntésekre.

Mert ha valaki jól felkészült, tisztában van ezekkel, akkor már egy telefonos banki ügyintézős helyzetben, vagy közjegyzőt meglátogatva, akár végrehajtáshoz kapcsolódó ügyekben, vagy bírósági szakaszban, egyszóval bárhol el tud igazodni, lesznek “mankói”. 

Tudunk támogatni, fogjuk a kezedet. 🙂

Bárki, itt a weboldalunkon a “kapcsolat”menüpont alatt , élő chat, vagy email, telefon, akár űrlap formájában is tud keresni minket. Személyes és telefonos ügyintézésre is van lehetőség, időpont egyeztetést követően, előzetes, részletes ügy átbeszélés után.

Van remény, keress minket, tudunk segíteni!


AJÁNLÁS: Árverés indulhat? Árverés van? Mentsd meg az otthonod!

 


FACEBOOK oldalunk: hitelsakkmatt-hitelmentés 

Mosolygó Hitelesek csoport.


ADÓSSÁGTERHEK NYOMASZTANAK?

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Az adósságrendezésről kérdezz meg szakértőt, aki ebben (is) a segítségedre lehet: Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni.Katt ide!>>

Adatbekérő űrlap, katt!

 

Kapcsolódó cikkek

29

jún
árverés, végrehajtás

LICITHÁBORÚ – feltűnt a kilakoltatás veszélye!

Licit van, iparkodj!   Ez a helyzet egy árveréskor alakul ki. Ezt előzi meg a becsérték megállapítása, melynek során a végrehajtó a helyi önkormányzattól kikéri a becsértéket. Ezt a helyi, építéshatósági ember végzi el. Hol személyesen -szerencsés esetben-, hol pedig az íróasztala mögül. Ilyenkor, sőt a legtöbb esetben fals eredményt adnak ki, ami korántsem vicces! Ha alacsony […]

12

máj
árverés, végrehajtás

Becsérték – mire figyelj oda, ha megállapítják?

BECSÉRTÉK – ÁRVERÉS Mi az a becsérték, milyen életbevágó szerepe van, miért árveréseknél jelenik meg, és ki állapítja meg? Haladjunk sorban. 1. A becsérték az az érték, ami az ingatlan aktuális piaci értékét határozza meg. Persze a becsérték megállapítása sajnos a legtöbb esetben fals értékeken alapul.   2. A szerepe abban rejlik egyrészt, hogy a végrehajtó mikor[…]

21

ápr
Adósság behajtása, végrehajtás

Minden, ami végrehajtás! Erre tessék vigyázni!

MIT tehet meg egy végrehajtó, ha elindult a végrehajtás?   Sajnos, sok mindent! Több eszköze is van egy végrehajtónak, ha egy tartozásban végrehajtást kérnek.   Eszközök: -Foglalás, -Inkasszó, -Letiltás, -Vállalkozás vh. alá vonása, -Árverés.   Utóbbi a végső eszköz, akkor nyúl ehhez a végrehajtó, ha már egy ideje a letiltás folyik, de nem látszik az adott tartozás[…]

12

ápr
végrehajtás

Saját magunktól letiltani?? Van ilyen?

Letiltás saját magunktól? Hogyan??!   Felmerült egy kérdés Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/csokkentes.hitelmentes) , mely igazán érdekesnek ígérkezik. Lássuk!   “Valószínűleg vannak mások is, akiket érdekel egy korrekt válasz az alább vázolt problémára. Ha bírósági végrehajtó, egy jogos, bíróság által megítélt követeléssel kapcsolatban nekem, mint KATA-s egyéni vállalkozónak küld egy letiltásról szóló felszólítást, aminek az a lényege, hogy a[…]

01

ápr
végrehajtás

Életviteli tanácsok – A spórolás titkai

Spóroljunk okosan! De miért is?   Hogyan alakulnak ki anyagi válsághelyzetek? 9. éve kezelem a bedőlt/felmondott hitelesek ügyeit, mindenkit meghallgatok, és ezen beszélgetések alkalmával fény derül a kiadásokra is, a megélhetés buktatóira. Minden családban jelen vannak a kiadások, mégsem mindenki érzi magát válsághelyzetben. Hogyan alakulnak ki anyagi válsághelyzetek? Sajnos észrevétlenül is bele lehet sodródni az ilyen helyzetekbe,[…]

29

márc
végrehajtás

MINDENT VIHET A VÉGREHAJTÓ! Praktikus tanácsok, hogy ez NE ÍGY LEGYEN!

Előfordult már, hogy egy inkasszó mindent tarolt a bankszámládon? Jó lenne ezt megelőzni, igaz? Íme pár jól megszívlelendő tanács, hogy a pénzed MEGMARADJON!   MINDEN PÉNZT VIHET EGY INKASSZÓ A SZÁMLÁRÓL?? IGEN! MICSODA??   Gyakran kérdezitek ezt, hiszen óriási megnyomorítás anyagilag, ha egy inkasszó kipucolja a bankszámlánkat. De hogy is van? Hiszen vannak letiltás alóli mentes juttatások![…]