Dr. Marczingós László – C-932/2019 EUB ítélet

Egy sajtótájékoztatón a tegnapi Európai Bírósági ítélet elemzése szerint…

 

Először a Demokratikus Koalíció képviselője szólalt meg, felsorakoztatva azokat az elképzeléseiket, amiket a megválasztásuk esetén életbe léptetnének:

“10 éve annak, hogy a Fidesz meghozott törvényeivel lényegében a magyar családok és emberek tönkretétele mellett tette le a voksát. A Fidesz egy bűnös árfolyampolitikával ellehetetlenítette ezeket a szerződéseket, a családokat. 

Az Mnb nyertese lett ennek a történetnek: alapítványt is létrehozott, éppen ennek az átváltásnak az eredményeként. Eközben a 260 Ft-os Euro 360 Ft-ra nőtt. Megtapasztalhattuk a 10 év során, hogy milyen az, amikor a kormányunk NEM az emberekkel foglalkozik, hanem a bankok érdekeivel. A velük megkötött egyezségek alapján őket szolgálja.

Az embereket a sorsukra hagyták, tisztességtelenül sokkal többet kellett/kell fizetniük, mint amit valójában kellene. Egy devizahiteles kárpótlási törvénnyel rendeznénk a devizahitelesek sorsát.

Legfontosabb tennivalók:

  1. A kilakoltatások felfüggesztése: ez megállítja azt a folyamatot, amely ahhoz szükséges, hogy érdemi határvonalat lehessen húzni.
  2. Felélesztjük az Állami Eszközkezelőt: nem hagyhatjuk, hogy a védtelen adósok saját maguk álljanak a bankokkal szemben. 
  3. Az Állam erejével, az emberek oldalán állva fogunk a bankokkal vitát folytatni. Ehhez kérjük az érdekképviseleti szervek együttműködését.
  4. Megteremtjük a lehetőségét az összes devizahitel újraszámolásának. Aki jelenleg is fizeti a hitelét, annak a különbözetet el kell engedni. Akik már visszafizették, azoknak a bankok adják vissza, ami nekik visszajár. 
  5. Ha egy bank egy adott hitelügyletnél elfogadta az azért adott jelzálogot, akkor ennél többet nem követelhet. Ezért a továbbiakban ezt pontosítani kell és a kárpótlási törvényünkben ezt majd megtesszük.

Az adósokat, a családokat együtt fogjuk képviselni az állam erejével.”

 

Ezzel átadta a szót Dr. Marczingós László ügyvédnek: 

“Közel 13 éve foglalkozom a devizakölcsönök jogvitáival. Megpróbáltuk megértetni a különböző jogvitákban, hogy mit jelent az Európai Unióhoz csatlakozásnak a jogi ténye: leginkább az, hogy nem lehet a vita kérdésévé tenni azt, hogy az Európai jog megelőzi a magyar jogot. Ez nem politikai, nemzeti kérdés, hanem ahhoz kapcsolódik, hogy mivel Magyarország aláírta a csatlakozási szerződést, így alávetette magát az Uniós elveknek is. 

A közösségi jog ugyanúgy vonatkozik a bírói karra, ügyvédi/ügyész karra, az összes többi olyan jogalkalmazóra, akik alkalmazzák a jogot. 2004.-ben az Uniós csatlakozás a devizás ügyekben is új helyzetet teremtett. Ezt a szerződéses konstrukciót, amit a magyar jogtörténelem értékállósági kiköltésnek nevez, az Eu-i bíróság azt mondja rá: indexálási mechanizmus, mind egyet jelent.

 

Ha a bank kölcsönt nyújt…

Ha valakinek nyújtanak banki kölcsönt, de bizonytalan a hitelező abban, hogy a Ft hogyan értéktelenedik el, akkor köti valamihez ezt az értéket, egy viszonyszámot alakít ki. Ezt adott esetben az euróhoz, svájci frankhoz kötötte. Hamisak azok az okfejtések, akik azon gondolkodnak, hogy szükséges volt-e, hogy deviza legyen mögötte, vagy nem kellett, hogy legyen mögötte. Ez teljesen indiferens, mert ez magánjogi, kötelmi jogi kérdések, hogy egy fogyasztói szerződés érvényes, vagy nem érvényes.

A polgári perekben, pl. C-26/13-as Kásler ügyben maga a Kúria bírái tették fel azt a kérdést, hogy ha ezek a szerződések semmisek, és a fogyasztóra nézve semmit nem jelentenek, ez nem jár jogkövetkezménnyel, akkor ezt hogyan lehet orvosolni. Van-e joga az államnak utólagosan beavatkozni jogszabály létrehozásával. Azt mondják igen, mert a fogyasztóvédelem dolga megóvni a fogyasztókat.

 

Az Eu bíróság két feltételt szabott meg.

  1. Egy diszpozitív rendelkezést lehet a kiesett feltétel helyébe behelyettesíteni. Vagyis a magyar polgári törvénykönyvnek van egy szövegtartalma: engedi a jogalkotó az ettől való eltérést. De ha a felek nem állapodnak meg ettől eltérően, vagy a megállapodásuk sért valami jogot, hibában szenved, akkor a polgári tv bizonyos rendelkezése belép ide. Nem volt ilyen rendelkezése. Sajnos néhány 100 ügyvéd nem fogja tudni megfordítani a magyar jogalkotást, nem tud kellőképpen beavatkozni a folyamatba. Elkésett a magyar állam beavatkozása. A Kásler ügyben hozott ítélet alapján lehetőség lett volna ezt megtenni. A kormány úgy vélte, meg kell védenie a magyar bankoknak a megszerzett bevételeit. Holott egy visszatartó elvet kellene alkalmazni a bankokkal szemben. 
  2. Csak a fogyasztó érdekeit képviselik.

A Kúriánál sajnos nem veszik figyelembe az Uniós jog elsőbbségét, hanem mindaddig alkalmazzák a magyar Dh törvényeket, ameddig a jogalkotó nem helyezi azokat hatályon kívül.

Az Alkotmánybíróságnak volt egy neves határozata, az 1 éves V/732/2019.-es határozata. Ez kifejtette, hogy mit jelent az Uniós jog elsődlegessége. Ha a tagállami jog ezzel a közösségi joggal szemben áll, a tagállami jogot nem lehet alkalmazni, kötelességük félretenni.

Mivel ez a magyar igazságszolgáltatási gyakorlatban nem megy át, az adott perekben nem tud érvényesülni a közösségi jog, magam is azt látom, hogy sokkal egyszerűbb lenne elejét venni egy jogalkotási folyamatnak.

 

Érvénytelen szerződések alapján tömeges végrehajtások

De az biztos, hogy fogyasztók tömegeivel szemben folyik végrehajtási eljárás, akár ingatlanra, akár ingó vagyontárgyra, érvénytelen szerződések alapján. 

A C-932/2019 EUB ítéletével kapcsolatosan döbbenten tapasztalom azt, hogy neves sajtó közösségek tévesen hozzák le ennek az ítéletnek a tartalmát. Az Unió bíróságának a sajtóközleménye köszönőviszonyban sincs az ítélet alapján lehozott tartalommal szemben. 

Nem egyszerű egy Európai Uniós bíróság nyelvezete, egy laikus embernek nem szerepe, hogy ezt órák alatt értelmezze, erre időt kell hagyni. Az Uniós Bírósági ítélet nem azt mondta, hogy a fogyasztóknak nincsen igaza. 

Leszögezte: a fogyasztókat megérdli az a jog, hogy a Dh törvényekkel kapcsolatos jogvédelmet ne vegye igénybe . Ez nem mást jelenti mint, hogy  a C-118/2017-es ítélet alapján megilleti a fogyasztót az a jog, hogyha bekövetkezik a semmisség az eladási árfolyamok kapcsán, és ha ezen a ponton valaki megáll, akkor az a kérdés, hogy ez részleges, vagy teljes semmiséget okoz.

 

A fogyasztó és a Dh törvények

Kötelezte az Európai Bíróság a nemzeti bíráinkat arra, hogy ne söpörjék le a fogyasztóknak azon jogait, hogy ne nyilatkoztathassa a fogyasztó önmagát arra, hogy a Dh törvényekben foglalt védelmet, vagy nem kéri.

Az Európai Unió bírósága nem segítséget fog adni a nemzeti fogyasztóknak, mert nem ez a dolga. 

“Ezek az Uniós ítéletek minden magyar jogszabályt megelőznek. A tegnapi ítéletben az Uniós bíróság egyértelműen, szabatosan megfogalmazta, hogy kit kell megnyilatkoztatni, milyen szempontokat kell ahhoz figyelembe vennie, hogy képes legyen tisztességes döntést hozni annak érdekében, hogy az egész szerződés semmis, részlegesen semmis, hatályba lehet-e valamilyen változtatással tartani a szerződéseket, vagy sem.”

 

Behelyezni valamit, ami eddig NEM volt ott?

Azonban a C-618/2010-es ügyben hozott döntés egyértelműsítette: Az a törekvés, ami a kúria épületéből egy konzultációs testülettől indult, hogy behelyezzünk egy 3 %-os kamat helyére egy 30 %-os kamatot, az közösségi jogot sért. Arról van szó, hogy a magyar ítélkezési gyakorlat egészében nem felel meg a magyar közösségi jognak, ez viszont jogállamisági kérdéseket feszeget.

Hogyha az Európai Unió bizottsága azt fogja vizsgálni, hogy a magyar bírósági gyakorlat mennyire független, vagy mennyire torzított, és az adott járásbírósági I. fokú, vagy II. fokú bírósági döntések mennyire szabad döntések, ez a folyamat ami Mo-on van, újabb kötelezettségszegési eljárásokat fog eredményezni.

Olyan gondolat teljes mértékben káros, ami azon alapul, hogy nem köti az európai bíróság ítélkezése a magyar bíróságokat. Ez számomra felfoghatatlan, ha ilyet mondtam volna az egytemen, visszaadatattam volna az indexemet, és kezdhettem volna újra.

Ha ezek a fogyasztói szerződések semmisek, érvénytelenek, abból semmi nem következik. Az elsétálási jogok jogilag nehezen értelmezhetőek. Ugyanis egy semmis szerződést nem lehet teljesíteni, abból nem fakad kötelezettség a teljesítésre, nem fakad jog a teljesítés követelésére.

 

Jogtalan engedményezések?

Százezres nagyságrendben jelentek meg a különböző engedményezések. Érvénytelen szerződésből nem fakad lejárt pénzkövetelés, engedményezésnek a tárgya NEM LEHET.  A Kúria joggyakorlata is osztja ezt a meglátást.

Jelen pillanatban azonban, a végrehajtási eljárások döntő többségét különböző faktor cégek kezdeményezik. A magyar államnak kutya kötelessége az, hogy beavatkozzék és megakadályozza, azt, hogy a fogyasztóvédelem ne érvényesülhessen ezekben az ügyekben.

Felfoghatatlan, hogyha a közösségi jog kötelez minden szintű jogalkalmazót: végrehajtói szerveket, közjegyzőket, és a többi jogalkalmazót, alapelv, hogy fogyasztót, érvénytelen szerzőséből semmifajta kötelezettség nem terhelheti.

 

Végrehajtások megállítása

Ha ez így van, megdöbbentő, hogy gond nélkül rendelik el a végrehajtásokat, bármiféle Kft kérelmére. Lassan ott tartunk, hogy olyan Kft-k, Zrt-k jelennek meg, akik élén a vezér aláírni nem tudja a saját nevét. Teljesen lecsúszik a polgári perek színpadáról a joggyakorlat. 

Kezelhetetlenné válik, több ezer ember hal meg ezek következtében. Újra olyan helyzetbe kell hozni az állampolgárokat, hogy fizetőképesek legyenek, nem azt támogatni, hogy a bankoknak fizessék meg a 10-szeres követeléseket, hanem hogy élhessék Európai Uniós állampolgárokként az életüket. Ennek alapján azt gondolom, hogy bármelyik ellenzéki pártnak segítségére adom szakmai munkásságomat.”


Újságírók kérdéseire válaszolva: 

“Mit mondott ki a tegnapi Eu-s ítélet lefordítva?”

“Dh törvényeknek 2 nagyon fontos rendelkezése van:

  1. A vételi és eladási árfolyam tisztességtelen. Nem létezik az árfolyamkockázat. 
  2. A konkrét polgári perben meg kell hallgatni a fogyasztót, meg kell hallgatni az adott bankot és összesítve az elmondottakat betartván az eddigi Eub-i ítéleteket kell megállapítani, mi lesz a jogkövetkezmény. 
  3. Nem fogadta el az Unió bírósága az eddigi bírói joggyakorlatát. Leszögezték, hogy az Uniós bíróság nem jogosult arra, hogy bármelyik tagállam jogalkotóinak a jogi normáit vizsgálja. A magyar állam törekvése megfelel a közösségi jog céljának, ha a fogyasztót meg kívánja védeni.”

 

“Le lehetne állítani a kilakoltatásokat?”

“Az összes közjegyzőnek gyakorlatilag vissza kellene vonni a végrehajtási záradékokat. A bíróságoknak megvan az a joga, hogy a polgári perekben a végrehajtásokat felfüggesszék.

Nekem az volt a reményem, és ebben csalódtam, hogy új jogegységi határozatot hoz a meglévő helyett és rendezi ezt a helyezet ezek mentén. Nem így lett.”


Már évek óta létezik több adósságrendezési forma, hogy NE KELLJEN a tízszeresét, a háromszorosát, a kétszeresét visszafizetni a tartozásnak, és ez nem csak a devizahiteleknél, hanem sima Forint hiteleknél SE legyen banki gyakorlat, a fogyasztók KÁRÁRA.

Mert beállítható olyan fizetési gyakorlat, ahol a tisztességes, banknak járó összeg az, amit fizetni kell, DE NEM KELL a túlárazott, többszörös és jogtalan kamatmennyiséget megfizetni! Ebben tudunk segíteni.

Ha érdekel, hogy mi hogyan tudunk segíteni az anyagi terheken, akkor ITT érdeklődj!>>Kapcsolat<<, vagy küldd be ügyed részleteit ITT>>Adatbekérő űrlap<<

Már komplett hitelezési segítséggel is, negatív (aktív) khr mellett is!


Azzal van dolgunk, hogy a bedőlt követeléseket kézbe vegyük, vagy még jobb, hogy szakavatott kézbe adjuk, akik lefaragják az irreálisan sok rápakolt kamatot, így már egy viszonylag barátságosabb összeggel nézünk szembe, ami –ha jó helyre kopogtattál segítségért– kamatmentes formában fizethető vissza, akár részletekben is. >>Kapcsolat, keress minket, tudunk segíteni!<<


 

Egy videó ami, kapcsolódik a fentiekhez: Nézd meg!

 

 

Addig is, bármi történik adósság fronton, ITT megtalálod a segítséget: >>Kapcsolat<<

 

Szeretettel, Andrea


Adósságcsapdában élsz? Megértelek!

 

Nem kell, hogy beletörődj a sorsodba! Persze, mindenki szíve joga, hogy saját maga döntse el, hogyan akarja élni az életét. De látod, milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, pedig csak 2 perce olvasod írásaimat.

A jobb helyzetünkért, a jobb sorsért mindig meg kell küzdenünk! Aki képes kilépni a komfortzónájából, a Reality show-kat ott hagyni, és felállni a televízió elől, akkor biztosan elérsz egy sokkal jobb helyzetet, és nyugodtabb anyagi körülményeket.


Ha adósság csapdában élsz, és  komolyan változtatni akarsz 

Az idénmódosították a végrehajtási törvényt, nagyon fontossá, létkérdéssé vált, hogy mindenki, aki már végrehajtási szakaszban jár akár a fedezetlen, akár a fedezetes (jelzáloghitel) hitelével, cselekedjen, és tegyen a helyzet orvoslásáért, azaz saját magáért.

Hasonló helyzetben vagy? >>ITT kérhetsz segítséget!<<


Hogyan mentsd a mentehetőt?

»Árverés indult, mit tehetsz? A cikket ITT találod«

Itt, ebben a szakaszban már az idővel kell versenyt futni. De még ilyenkor is van remény. Tudunk segíteni, ha nem 3 nappal az árverés vége előtt jelentkezel.

Hogyan? Kérdezz meg minket!

Összefoglalva:Miután személyesen átéltem saját tartozásomból eredően árverési helyzeteket, közvetlenül, és pontosan tudom mit jelent benne lenni, és azt is tudom, milyen kijönni belőle. 🙂 Ezért tudok számodra úgy beszélni, beszálmolni erről, ami a valóságot tükrözi.

»»Keress minket, mentsd meg az otthonod!««

 

Szeretettel, Andrea – Hitelsakkmatt


ADÓSSÁG CSOPORTUNK

Hitelsakkmatt oldalunk égisze alatt megtalálható már a STOP! Nyomor, kiút az adósságcsapdából oldal is, hogy lelki táplálékot nyújtson. Támogatást, információs segítséget adok írásos és videós formában, hogy ne tudjon sem a végrehajtó, sem a közjegyző sem a pénzintézet megtéveszteni, sem félelemben tartani, és ezzel manipulálva, rávenni helytelen pénzügyi döntésekre.

Mert ha valaki jól felkészült, tisztában van ezekkel, akkor már egy telefonos banki ügyintézős helyzetben, vagy közjegyzőt meglátogatva, akár végrehajtáshoz kapcsolódó ügyekben, vagy bírósági szakaszban, egyszóval bárhol el tud igazodni, lesznek “mankói”. 

Tudunk támogatni, fogjuk a kezedet. 🙂

Bárki, itt a weboldalunkon a “kapcsolat”menüpont alatt , élő chat, vagy email, telefon, akár űrlap formájában is tud keresni minket. Személyes és telefonos ügyintézésre is van lehetőség, időpont egyeztetést követően, előzetes, részletes ügy átbeszélés után.

Van remény, keress minket, tudunk segíteni!


AJÁNLÁS: Árverés indulhat? Árverés van? Mentsd meg az otthonod!

 


FACEBOOK oldalunk: hitelsakkmatt-hitelmentés 

Mosolygó Hitelesek csoport.


ADÓSSÁGTERHEK NYOMASZTANAK?

Változtass a gondokon a betonbiztos módszerrel, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Az adósságrendezésről kérdezz meg szakértőt, aki ebben (is) a segítségedre lehet: Kérdezz minket! Küldd el ügyed részleteit, hogy ebben megfelelő választ tudjunk adni.Katt ide!>>

Adatbekérő űrlap, katt!

 

Kapcsolódó cikkek

20

okt
Elévült!, Moratórium

Vigyázat! Kikukázzák az ELÉVÜLT tartozásokat

A moratórium egyértelmű következménye többek között a rengeteg ELÉVÜLT tartozás   Az már más kérdés, hogy felismeri-e valaki, hogy az a követelés, amivel megkeresték telefonon, levélben, az már nem jelent veszélyt sem anyagi, sem egyéb más szempontból. A moratórium ide s tova már 2,5 éve tart rendületlenül, védelmet adva egy csomó hitelszerződés rendszeres törlesztésére. Ez viszont, a […]

01

okt
Bank, Moratórium

Az egyiket január végéig, a másikat nyárig tolták ki…

A halogatás pénzügyi tartozás szempontjából most jó, vagy rossz?   Megint lehet fellélegezni, újabb jó pár hónap nyugi jön. Úgy néz ki, hogy a veszélyhelyzet további meghosszabbításra fog kerülni egészen 2022. január 1. napjáig. Ez azért fontos a végrehajtás alatt lévőknek, mert több dolog is a veszélyhelyzethez van igazítva. Az egyik ilyen a kilakoltatási moratórium. Ez most[…]

24

szept
Bank, Behajtó/végrehajtó

Ezért tanulj meg bank, faktor cég és végrehajtó nyelven!

De mi van a színfalak mögött? Oszd el kettővel, de legalábbis láss a hivatali kommunikáció mögé, ha vannak tartozásaid   “Bízz azokban, akik az igazságot keresik, és kételkedj azokban, akik már megtalálták!”   Dr. Ranschburgh Jenő, általam oly nagyra tartott gyermek pszicológus szakember szavai, aki sajnos már nincs közöttünk. De hogy kerül ide az ő neve? Mert[…]

15

szept
Kamat, Moratórium

Hitelmoratórium – Ki maradjon a rendszerben, kinek káros maradni?

Van, akiknek már kifejezetten anyagi ráfizetés a moratórium   Szakértők szólaltak meg a témában, és számokkal is alátámasztották azt a helyzetet, kiknek éri meg, és kiknek már kifejezetten káros anyagilag, ha marad a moratórium rendszerében. A maradási, kikerülési szándékot mindenki 2021. 10. 31.-ig tudja jelezni a saját bankja felé.   Példa: egy személyi hitel tartozás moratórium alatt,[…]

07

szept
Kamat, végrehajtás

Win-win helyzet – Adunk és kapunk, ám értékben sokkal többet!

Végrehajtás alatti követelések – Ajánlat adás feltételei kötöttek, de megéri!   Mi adunk és kapunk is. De sokkal többet kapunk, értékesebbet, mint amit mi adunk a másik félnek.    De ne szaladjunk előre, mert látnunk kell az  win-win helyzetig elvezető út állomásait is.   Az adunk-kapunk folyamat gyakorlata Sokszor írtam arról, hogy egy adott felmondott követelés rendbetétele[…]

01

szept
Kamat, Pénzügyi

Így vernek át a követeléskezelők/faktor cégek!

Mik a folyamatosan emelkedő tartozások kulisszatitkai?   Uzsorakamatot is túlszárnyalóak a pénzintézetek által kezelt tartozásokra pakolt kamatok   Bizonyára jó néhányszor homlokcsapkodós élményben volt már része annak, aki egy felmondott hitel kamataival szembesült, azaz engedményezte az ügyletet felmondást követően bankja valamely követeléskezelő faktor cégnek. Miért?   Csak tudnánk, hogy jött ez ki?? Nem akarunk hinni a szemünknek,[…]