Dr. Léhmann György vs. Dr. Damm Andrea – A két jogász összecsapása

 Dr. Léhmann György vs. Dr. Damm Andrea – A két jogász összecsapása

 

Dr. Léhmann György mindig szolgáltat tanulságos eseteket, amiből tanulni lehet, vagy következtetéseket levonni. Ma is hoztunk egy ilyen esetet.

De a mai különbözik minden eddigi írásától. Ma összecsap két képzett, és okos jogász, mert ugyebár ők is emberek, más véleményük van a dolgokról, és annak hangot is adnak:

Egy magánemberi levelet olvashattok az alábbiakban, amiből elindult az egész történet:

“Mára már teljesen egyértelművé vált, hogy Wellmann György a Kúria Polgári kollégiumának elnöke a bankok megvett embere. Magához vette az összes devizás ügyet és tökéletes szakmaiatlanságtól sem riad vissza, hogy emberek sorsát a bank-tank alá tiporja. Ő is felkerül a TÁRSADALMI FELELŐSÖK lisátjára.
Olvassátok el Dr. Damm Andrea beszámolóját, de ne bosszankodjatok, mert ez itt nem a vég. A helyzetfelmérés abban segít, hogy stratégiai terünkből melyik úton haladjunk tovább. Ezt az utat is végig kell járni, de már azon is túl kell látni. 
1. Végig kell járni, hogy az EU elé mehess.
2. Büntető jogi útra is rá kell lépni. Büntetőügy még nem jutott el a Kúriáig és ha majd eljut, akkor ott nem Wellmann György fog elnökölni. És még ezen túl is van továbblépési lehetőség.
A kitartók és rendíthetetlenek győzni fognak. Csak aki feladja, az veszít.”

  1. Dr. Varga-Damm Andrea

“Ügyfelemnek pere, aki saját maga egyedül csinálta végig az első fokú eljárást. Miután Zajácz László biró elutasitotta keresetét, meg kellett fellebbeznie a Fővárosi Törvényszékre az első fokú itéletet. Minthogy kötelező a jogi képviselet a másodfokú eljárásban, segitettem neki, hogy eredményes legyen. Megnyerte másodfokon az ügyet, az árfolyamrés költségek között való feltüntetésének hiánya miatt megsemmisitették a szerződését. 
Természetesen a Summit felülvizsgálati eljárást inditott arra hivatkozva, hogy nem várta be a másodfokú biróság a 2/2014. PJE határozatot. Kollár Márta tanácsához volt kitűzve tegnapra az ügy, s amint belépünk a tárgyalóterembe, Wellmann György ült az elnöki székben. Miután ő az, aki mindent elkövetett ahhoz a birósági szervezetben, hogy a teljes mértékben semmis szerződések megmaradjanak, sarkából forditsák ki az érvénytelenség jogintézményét, nem volt kétséges számomra, hogy mi lesz az ügy kimenetele. 
Be kell látni, hogy a jogszabályok tartalma mára semmit nem ér, teljesen mindegy, hogy egy szabály milyen kötelezettségeket tartalmaz, ha valaki elegendő gazdasági, politikai lobby erővel bir, érdekében bármilyen jogszabályt átértelmeznek. 
Olyan indoklást hallottam tegnap – szerencsére a sajtó is rögzitette -, amelyhez nem kell elvégezni a jogi egyetemet. Teljesen felesleges olyan sok időt tanulmányokkal eltölteni, az ösztönök elegendőek olyan jogi indokláshoz, amit végig kellett hallgatnom. Ha ezt egy egyetemi vizsga valamelyikén adta volna elő a vizsgázó, azzal utasitották volna el a vizsgáztatók, hogy nem bocsátható a pályára, mert képtelen volt magáévá tenni azokat az alapvető jogelveket, amelyek nélkül nem lehet ezt a pályát gyakorolni. 
Azt hinnénk, hogy a Kúrián ülnek azok a birák, akik a legmagasabb szintű tudással, a társadalom iránti elkötelezettséggel, a legerősebb lelkiismerettel végzik munkájukat és felismerik azokat a társadalmat veszélyeztető folyamatokat, amelyeket az elébük kerülő ügyek útján meg kell állitaniuk. Ez igy volt pár évvel ezelőttig. Mára ezt már csak egy-két biró képviseli. 
Nagyon sajnálom azokat a kiváló bírákat – számuk rohamosan csökken -, akiknek ítéleteit ilyen szemléletű emberek bírálhatják felül.”

 Megdöbbentő és látszólag értelmetlen levelet írt fentiek szerint Dr. Damm Andrea.

 Mindenesetre elérte azt, hogy néhány óra elteltével irata tartalmát elfogadva indokolatlan dühöt és gyűlöletet váltott ki olyan civil emberekből, akik elhiszik neki azt, ami mond.


 

    Mi, a Hitelsakkmatt azt gondoljuk, hogy nem baj, ha dühös vagy…mert gondolom alapból is dühös az ember.

Dühös:

  • mert el akarják venni a nehéz munkával megszerzett pénzét,
  • mert alkotmányos jogait sárba tiporják,
  • mert fittet hánynak az ország, és a bankok vezérei a törvényekre,
  • mert érdektelenek a bankok az emberek kifosztásával kapcsolatosan,
  • mert ez az ügy felemésztett több tízezer családot,
  • mert elveszejtett 4000, vagy ennél több magyar embert,
  • mert elűzte az embereket külföldre dolgozni, családjuktól messze,
  • mert az életét támadták meg!

Igen, legyél dühös, mert minden okod megvan rá! Legyél az, mert ez szabadít fel Benned olyan mértékű energiákat, amikkel ha felvértezed magad, nekiindulsz még a legnehezebbnek hitt csatának is, és megóvod családodat, pénzedet, társadalmi helyzetedet. Megóvod az életedet!

Kérek segítséget a harcomhoz! Írj nekünk! Kattints!


 

 A dühös társa levelével kapcsolatosan

 –         megjegyzem azt, hogy Wellmann György Kúriai Polgári Kollégiumvezetőjével én még egyetlen devizás ügyemben sem találkoztam a Kúrián annak ellenére, hogy ilyen ügyekben gyakran járok a Kúrián,

–         megvett-megvásárolt szavakkal óvatosabban bánnék a Kúria tisztségviselőjével, vagy bármelyik bíróval kapcsolatosan,

–         sem dühös társa, sem Dr. Damm Andrea nem alkalmas arra, hogy a bírók szakmaiságáról tényeket közöljön,

–          dühös társ által említett EU-hoz menni nem lehet, csak valamelyik intézményéhez,

–         büntető jogi utat emlegetni még akkor is haszontalan, ha igaza lenne Dr. Damm Andreának,

–          olyanokat közölni pedig, hogy ki fog elnökölni büntető ügyben a Kúrián, a dühös társ részéről megmosolyogtató.

 Ami pedig Dr. Damm Andreának dühöt kiváltó levelét illeti, ebből az alábbiak állapíthatók meg:

 –         „minthogy kötelező a jogi képviselet a másodfokú eljárásban” közlés a Törvényszék előtt téves, hiszen csak elsőfokú eljárásban kötelező itt a jogi képviselet,

–         a levélben írt perről annyit tudhatunk meg, hogy egy elsőfokon elvesztett, árfolyamrés költségként való feltüntetésének hiánya okából érvényteleníteni kért pert másodfokon – Törvényszéken – Dr. Damm Andrea által segített ügyfél megnyert.


 Azt nem lehet tudni, hogy a másodfokú ítélet idején tudta a bíróság a Kúriának hasonló ténybeli és jogi alapon indult perben hozott alábbi ítéletét:

jogerős közbenső ítélet ellen az alperesek részéről előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán – nyilvános tárgyaláson – meghozta a következő

k ö z b e n s ő   í t é l e t e t:

A Kúria a jogerős közbenső ítéletet azzal tartja fenn hatályában, hogy a felek között 2006. november 14-énlétrejött kölcsönszerződést érvényessé nyilvánítja akként, hogy a szerződés részét képező devizavételi és –eladási árfolyam közötti eltérés, mint költség 1% (deviza-középárfolyamtól +/-0,5%).

Azt sem lehet tudni, hogy a Wellmann féle tárgyalás időpontjában tudtak-e a felek a hasonló jogi és ténybeli alapon indult per folytán Európai Bíróság folyamatban volt eljárásban hozott alábbi szakértői és ítélet rendelkezésekről:

  “Noha a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján a nemzeti bíróság nem orvosolhatja az alkalmazott szerződési feltétel tisztességtelen jellegének érvénytelenségét a fogyasztó javára, semmi nem zárja ki azt, hogy a nemzeti bíróság a nemzeti jog olyan diszpozitív rendelkezését alkalmazza, amellyel helyettesítheti az érvénytelen szerződési feltételt, amennyiben a nemzeti jog szabályai alapján a szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyásával jogilag továbbra is fennmaradhat.

   A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben, amelyben a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem teljesíthető, e rendelkezéssel nem ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára a tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése révén az e feltétel érvénytelenségének orvoslását.”


 Amennyiben Dr. Damm Andrea alaposan és lelkiismeretesen felkészült a Kúriai tárgyalásra, akkor a most idézett Kúriai és Európai Bíróság ítéletekről tudott. Ezért tudott arról is, hogy az Európai Bíróság, a fogyasztóvédelem európai szabályozása a fogyasztók érdekében arra törekszik, hogy ha egy mód van rá, egyetlen fogyasztói szerződésről se állapítsák meg azt, hogy érvénytelen.Mindennek ismeretében Dr. Damm Andrea ismertetéséből kiderül az, hogy Dr. Wellmann György Kúriai Polgári Kollégiumi Vezető az érvénytelenség megállapítására irányuló kereseti kérelmet elutasította, azaz a korábbi kúriai és Európai döntésnek megfelelő ítéletet hírdette ki.

  Ismétlem mindezeket a tényeket Dr. Damm Andrea ügyvéd jól tudta, és mindezek ismeretében a Wellmann féle ítélet miatt a következő megállapításokat teszi:

 -“Miután ő az, aki mindent elkövetett ahhoz a bírósági szervezetben, hogy a teljes mértékben semmis szerződések megmaradjanak, sarkából forditsák ki az érvénytelenség jogintézményét, nem volt kétséges számomra, hogy mi lesz az ügy kimenetele.

–         Be kell látni, hogy a jogszabályok tartalma mára semmit nem ér, teljesen mindegy, hogy egy szabály milyen kötelezettségeket tartalmaz, ha valaki elegendő gazdasági, politikai lobby erővel bir, érdekében bármilyen jogszabályt átértelmeznek.

–          Olyan indoklást hallottam tegnap – szerencsére a sajtó is rögzitette -, amelyhez nem kell elvégezni a jogi egyetemet. Teljesen felesleges olyan sok időt tanulmányokkal eltölteni, az ösztönök elegendőek olyan jogi indokláshoz, amit végig kellett hallgatnom.

–         Ha ezt egy egyetemi vizsga valamelyikén adta volna elő a vizsgázó, azzal utasitották volna el a vizsgáztatók, hogy nem bocsátható a pályára, mert képtelen volt magáévá tenni azokat az alapvető jogelveket, amelyek nélkül nem lehet ezt a pályát gyakorolni.

–          Azt hinnénk, hogy a Kúrián ülnek azok a bírák, akik a legmagasabb szintű tudással, a társadalom iránti elkötelezettséggel, a legerősebb lelkiismerettel végzik munkájukat és felismerik azokat a társadalmat veszélyeztető folyamatokat, amelyeket az elébük kerülő ügyek útján meg kell állítaniuk.”

Fentiekből megállapítható az, hogy nemcsak Wellmann György, hanem az Európai fogyasztóvédelmi szabályokat követő minden nemzeti bíró elkövet az adósok érdekében mindent, hogy elkerülje az érvénytelenség megállapítását.

Ebből pedig Dr. Damm Andrea ügyvédnek arra következtetésre jutni, hogy a jogszabályok tartalmának soha nincs semmi értelme, illetve jövőben fölösleges jogi egyetemet végezni azért, mert Wellmann bíró az Európai Bíróság ítéletének megfelelő ítéletet hozott, vagy egyetemi vizsgán ilyen ítéletet vizsgatételnek feltételezve Dr. Wellmann György bírót eltanácsolták volna a pályáról, szokatlan ügyvédi álláspont.


 A kérdés nálam akként merül fel, hogy jobb tudomása ellenére, a képzett Dr. Damm Andrea ügyvéd miért uszította minden indok nélkül az adósokat.

A kérdésre válaszolva rá kell jöjjek arra, hogy a 2014. július 4-i országgyűlési szavazás és Dr. Damm Andreának minden alapot nélkülöző uszító levele között szoros összefüggés lehet.Hiszen július 4-én az Országgyülés minden parlamenti pártjának minden jelenlévő képviselője megszavazta azt a XXXVIII. törvényt, amiről jól tudták azt, hogy a magyar adósok százezreit kergetik a teljes nyomorba, nincstelenségbe. A kérdés az, hogy miért?

Erre a válasz csak az lehet, hogy olyan mértékű hatalmat képviselnek a bankok, hogy egyetlen magyar párt sem kerülhet a parlamentbe az esetben, amennyiben őket a bankok nem támogatják. Bármikor bármilyen pártot képest a bankvilág Magyarországon a parlamentbe vinni, és onnan kiejteni.A pártok ezt jól tudják szerintem és a feladatuk ezért adva van. Úgy kell a választók előtt eljátszaniuk a hattyú halálát, mintha az őket formálisan megválasztó magyar nép sorsa őket érdekelné, de közben a valóságban valamennyien a magyar nép ellenségeit – a bankokat – szolgálják.Egytől-egyig mind.Szerintem egy ilyen pártérdeknek tett eleget fenti levelével Dr. Damm Andrea.És ugyanilyen pártérdeket kiszolgálónak gondolom a legutóbbi írásomban említett, Hungária Televízióban  gyakran szereplő Dr. Polgár Zoltán ügyvédet is.”


 

Ha igazán megbízható, gyakorlatban is nagyon tapasztalt jogi képviselőt, pénzügyi szakjogászt keresel, akkor írj nekünk! Kattints!

Az információ legyen Veletek! Hitelsakkmatt

{loadposition feliratkozas}

Kapcsolódó cikkek

26

nov
Elévült!

TÉVHITEK az Elévülésekben az adósságkezelés területéről- 1. rész

Milyen tévhitek, téves gondolatok, meggyőződések keringenek az Elévülésekhez fűződően?     TÉVHITEK    Főbb ilyen területek, ahol tévhitek keringenek: Perek – halasztó hatályuk van? Adósságcsökkentések – megegyezés Elévülések: 1. Tartozás/követelés elévülése; 2. Végrehajtási jog elévülése Mokk – Fizetési Meghagyás Inkasszó Kinek tartozunk? Moratórium Eladom/Megtartom? Fentiek azok a legfőbb, legnagyobb adósságokhoz kapcsolódó területek, amelyek mindegyike  akár életbe lép […]

06

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

TÉVHITEK az adósságkezelés összetett területéről

Milyen tévhitek, téves gondolatok, meggyőződések keringenek az adósságokhoz fűződő egyes területekről?   8 éven át, azóta is tart, hogy beleástam magam az adósságokhoz kapcsolódó szinte összes érintett terület témájába. Sok száz történetet hallgattam a szátokból, történt jó pár cifra dolog velem is. Ezeket összesítettem, kidolgoztam, egybegyúrtam egy olyan rendszerbe, ami örökre megállja a helyét, évente némi aktualizálás[…]

04

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

MIT produkál a test, ha sarokba szorítják, például előáll egy pénzügyi krízis?

Magadra ismersz az alábbi “tünet együttes” alapján?   Mikor beáll egy pénzügyi vészhelyzet, akkor tapasztalataim alapján, -egyrészt ügyfelek beszámolóiból levonva, másrészt az én saját helyzemet átélve-, élesben tudom, mit produkál az ember teste, milyen pszichés foyamatok indulnak be, ha megijed: Kezdődik a remegés, Gyomortájékon szorítást érzel, Az agyad már érzékeli, hogy “megy fel a pumpa”, Roppant idegessé,[…]

03

nov
Akut szakasz-online tanfolyam

Az adósság kezelés HOGYANJA és Pénzügyi VÉSZHELYZETI eljárások alkalmazása- Az egyedülálló online képzésben

MIT TESZEL, AMIKOR PÉNZÜGYI VÉSZHELYZET VAN? Egyedülálló online képzés, online tanfolyam Hogyan érj el személyes és anyagi védelmet akkor, mikor már a végrehajtó szorongat és nem tudsz kihez fordulni segítségért?   Itt az első és egyetlen olyan online képzés amely megoldja a bátortalan, reményt vesztett, elkeseredett, adósságban élő emberek FŐ gondját, és még csak a lakásból sem[…]

27

okt
Faktorcégek, Kamat

Erre figyelj, ha efféle “csodás ajánlattal” bombáznak

Ezért jobb óvatosnak lenni az első ránézésre csodásnak tűnő, remek ajánlatokkal   A pénzügyi terület igen érzékeny pont tud lenni minden szereplő számára. Főképp, ha valakinek adósságai vannak, könnyű prédának számíthat. Majdnem belesétáltam én is a módszeres, tervszerűen kihelyezett csapdákba, de a körülményeknek hála, sikeresen elkerültem ezeket és jól jöttem ki az adóssághelyzetekből. A tanulságokat viszont azon[…]

21

okt
Elévült!, Moratórium

Átmeneti fizetési könnyítési kérelem

Átmeneti fizetési könnyítési kérelem Az alábbi kérelem szövegezése a Covid állapot következtében kialakult munkahelyi problémákat hozza indoknak, te olyan indokot/indokokat sorolj fel, -csupán a szövegnek a megfelelő részét átalakítva-, amely a saját helyzetedet vázolja fel. A4-es méretű lapot képzeljünk magunk elé, az alábbiakat arra elhelyezve kell elképzelni és ráírni: Az adott bank neve kerül a bal felső[…]