Felhasználási feltételek

Hitelsakkmatt Akadémia adatvédelmi szabályzat és szerződési feltételek

Szerződési feltételek

  1. JOGI HÁTTÉR – Az ÁSZF-ben szabályozott és külön nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
  2. A https://hitelsakkmatt.hu oldal és minden aloldala – továbbiakban Oldal a HITELSAKKMATT – Buczkó Andrea és Szőlősi Roland– mint Szolgáltató – tulajdona.

Vállalkozási adatok: Szőlősi Roland EV

Adószám: 56952694-1-40

Nyilvántartási szám: 55663968

Cím: 8861 Szepetnek, Arany János utca 21.

Email: [email protected]

3. Tárhelyszolgáltató:

Név: TárhelyMost – Horváth Péter András e.v.
Székhely: 2400 Dunaújváros,
Szórád Márton út 19. fszt. 2.
Adószám: 56361384-1-27
Bank: OTP Bank 11736037-23686348
IBAN: HU49117360372368634800000000
SWIFT: OTPVHUHB
Telefon: +36 70 625 1277
E-mail cím: [email protected]
Weboldal: https://tarhelymost.eu

4. Ez a szerződés, a hitelsakkmatt.hu-n történő megrendelésekre vonatkozóan a távollevők közötti, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár a vásárlóra nézve.

5.  A szerződés a Kosárba rakom gombra való kattintással és a regisztrációs űrlap kitöltésével Buczkó Andreával és Szőlősi Roland EV-val kötődik.

6. A hitelsakkmatt.hu oldalon található digitális és fizikai termékek AAM végösszeggel szerepelnek, tehát a számlán a termékek áfatartalmánál AAM kód szerepel, másképp fogalmazva: a termékeket nem terheli forgalmi adó.

7. A számlázás elektronikusan történik, emailben küldjük az elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem áll módunkban kiállítani, sem postázni.

8. A vállalkozás panaszkezelési módja emailben történhet ([email protected]).

9. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megválogassa az ügyfeleit. Ennek értelmében, indoklás nélkül megtagadhatja egyes ügyfelek kiszolgálását.  Ez esetben a rendelés után emailben értesítést küld az ügyfélnek, amennyiben nem kíván vele együttműködni, és írásos formában – email – kinyilvánítja, hogy egyoldalúan eláll a szerződéstől. Amennyiben az érintett ügyfél már átutalta, vagy bármilyen módon elküldte a szolgáltatás ellenértékét, a Szolgáltató azt haladéktalanul visszaküldi számára.

10. Speciális esetekben lehetőség van részletfizetésre is, főként a közép- és hosszútávú online képzések, klubok esetében. Ilyenkor a teljes árat a leírásban tüntetjük fel, a kosárba helyezés értéke, tehát az aktuális vásárlási összeg pedig a az adott részletre vonatkozik.  A Hitelsakkmatt Akadémia is ezt az árat használja és mutatja, amit éppen konkrétan fizetni kell.  A vásárlók figyelmét az ilyen termékeknél külön felhívjuk az ÁSZF ezen pontjára.
a.) A második vagy többedik részletet elmulasztók vagy nem fizetők tanfolyamhoz történő hozzáférését felfüggesztjük az összeg beérkezéséig.
b.) A második vagy többedik részlet aktualitásáról emailes emlékeztetőt küldünk az érintetteknek.
c.) Az elmulasztott fizetésből eredő hozzáférés felfüggesztést az összeg utólagos beérkezésekor feloldjuk, tehát a vásárló veszteséget nem szenved el, csak időben tolódik ki számára a hozzáférés.
d.) A részletfizetéses tanfolyamok vagy klubok esetében előfordulhat Paypal-on keresztüli úgynevezett előfizetés is – amikor bizonyos időközönként automatikusan kerül levonásra az összeg -, ezekről minden ilyen esetben a tanfolyam vagy klub leírásánál külön tájékoztatást adunk. Ha nincs ilyen tájékoztatás, akkor nincs automatikus fizetés sem, tehát általános esetekben a vásárlóknak egyedileg kell elindítaniuk a fizetés folyamatát.
e.) Részletfizetések esetén is a III. pontban lévő lemondási feltételek az érvényesek.

II. FIZETÉSI MÓDOK ÉS ADATOK

1.) Elfogadott fizetési módok: előre utalás, vagy banki befizetés, illetve PAYPAL.

2.) Fizetési adatok (fizetés csak rendelés után indítható!)
2a.) Banki átutalás vagy befizetés – FORINTBAN

SZŐLŐSI ROLAND EV
RAIFFEISEN Bank Magyarország

12011148-01789136-00200005

Magyarország határain túlról történő forint átutaláshoz:
SZŐLŐSI ROLAND

Bank Swift kód: UBRTHUHB

IBAN:

HU15 1201 1148 0178 9136 0020 0005

2B.) Paypal-on történő fizetéshez az instrukciókat a fizetés oldalon találod.

III. A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL

A III. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, mint fogyasztóra vonatkoznak.

Az elállási és felmondási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet szabályozza. A 45/2014 20. §-a értelmében tájékoztatunk az alábbiakról:

1.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN, letölthető, vagy digitálisan hozzáférhető termékek esetében.

A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy egyszerű szöveges emailben lehet jelezni az [email protected] címre küldve. A tárgymezőbe be kell írni, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől.

Összegezve: a letölthető fájloknak az igénylőhöz való eljuttatása ELŐTT bármikor elállhat bárki a szerződéstől.

2.) ELŐZETES KÉRÉS A TELJESÍTÉSRE, 14 NAPON BELÜL, letölthető, vagy digitálisan hozzáférhető termékek esetében.

A megrendeléstől számított, 14 napon belül történt kifizetéssel a fogyasztó arra vonatkozó kérését közli egyúttal, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljesítést már a 14 napos elállási jog lejárta előtt kezdje meg. Ennek értelmében, mivel ez egy előzetes kérésnek minősül, a 14 napos elállási jog a kifizetéssel és a teljesítéssel megszűnik a fogyasztó számára.

3.) Elállási jog fizikai termékek esetében

a.) A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog a fizikai termékek esetében is, kiszállítást követő készhez vételétől számított 14 napon belül. Tehát a csomag átvételétől él a 14 napos felmondási idő ez esetben. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy egyszerű szöveges emailben lehet jelezni az [email protected] címre küldve. A tárgymezőbe be kell írni, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől.
A fizikai termékek esetén az elállási jog gyakorlásának folyamata:
1.) A fogyasztó megkapja a csomagot.
2.) 14 napon belül jelzi, amennyiben szeretne elállni a szerződéstől akár az egész csomag, akár csak egy-egy résztétel esetében, egy szöveges, a rendelés részleteit tartalmazó emailben. Kérjük a termék pontos megnevezését.
3.) A szolgáltatóval egyeztetett módon, a vállalkozás címére visszaküldi a terméket, hiánytalanul és sérülésmentesen. 3/A. A fogyasztó a visszaküldést saját költségén vállalja. A visszaküldés költsége nem a szolgáltatót terheli. 3/B. A szolgáltató utánvéttel visszaküldött csomagot nem vesz át.
4.) A szolgáltató a visszaérkezett termék(ek) kicsomagolását fényképekkel és videófelvétellel dokumentálja. Csak sérülésmentes, hiánytalan termék visszaérkezésekor kerülhet sor az ellenérték 100%-os visszatérítésére.
5.) Hiánytalanul és sérülésmentesen visszaérkezett termék esetén a szolgáltató 8 napon belül a fogyasztó által használt fizetési módon visszautalja a termék kifizetett fogyasztói árát.. A fogyasztó kérhet más fizetési módot is, ez esetben ezt kérjük előre jelezni.
6.) Vitás helyzetekben – sérülten vagy hiányosan visszaküldött termék esetén – külön egyeztetésre kerül sor.
7.)  A fogyasztó bármilyen más jellegű, elállási jogot nem érintő észrevételével vagy panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót.

IV. SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOGOK

A Hitelsakkmatt Akadémia online és személyes tréningjeinek jogtulajdonosai: Buczkó Andrea és Szőlősi Roland.

V. ELÉRHETŐSÉGEK

[email protected]

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat – Hitelsakkmatt.hu

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről ésegyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (atovábbiakban: „Eker. tv.”).

1. Az Oldalakon a témáinkkal kapcsolatos összetett információkat tartalmazó anyagainkhoz való hozzáféréshez az olvasók önkéntes feliratkozását tesszük lehetővé.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

2. A feliratkozásnál megadni szükséges:

-név (lehet becenév is) – hogy nevükön tudjuk szólítani az Olvasókat;

-E-mail cím – hogy az elkért anyagokat továbbítani tudjuk;

-Az Adatvédelmi Szabályzatunk elfogadása.

3. Érintettek köre: azok az oldallátogatók, akik szeretnének további mélyebb, átfogóbb, összefogottabb, részletesebb információkat;

4. Az adatgyűjtés célja: hogy az információkat el tudjuk juttatni az Olvasóhoz, mivel azt kérte;

5. Az ingyenes anyagainkat elkérő olvasók a leiratkozásukig elektronikus marketing leveleket is kaphatnak – a Hitelsakkmatt.hu-tól. A marketing célzatú leveleket szezonálisan és az igénybe vehető szolgáltatásaink, képzéseink aktualitása kapcsán küldjük.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6. Az adatkezelés időtartama: az Olvasó önkéntes leiratkozásáig.

7. Az érintettek körének joga van az Oldalon tárolt adataikat megismerni, és kérni azok módosítását, törlését.

8. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszakítható, a minden levelünkben megtalálható “leiratkozási” linkkel.

ADATFELDOLGOZÓ

9. Az oldalakon az adatok elektronikus kezelését feliratkozóink esetében a Listamester nevű hírlevélküldő szoftverrel végezzük. A Listamester szoftverével végzett adatkommunikáció titkosított.

10. Az olvasó az adatbázisból való törlését az általunk küldött levelek alján található egyszerű, kattintással működő “Leiratkozás” linkre kattintva kérheti. Az olvasó ez esetben választhat: vagy csak az adott sorozatról iratkozik le, vagy a Hitelsakkmatt.hu – a Listamester rendszerrel kezelt összes sorozatáról – de adott a lehetőség, meg is gondolhatja magát még a folyamat közben, ha véletlenül kattintott volna a leiratkozás linkre.

11. Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13

ADATVÉDELEM

12. Az önkéntes feliratkozásért és regisztrációért nyújtott anyagainkat kizárólag az oldalon önkéntesen feliratkozott személyek számára biztosítjuk. Nincs vásárolt adatbázisunk, harmadik féltől nem szerzünk be olvasói adatokat.

13. A regisztrációval megadott adatokat harmadik félnek, más vállalkozásnak, vagy magánszemélynek nem adjuk át. Az önkéntes regisztrációval épülő adatbázisunkhoz senki másnak nincs hozzáférése.

14. Az Oldalakon értékesítéssel kapcsolatos adatkezelést is végzünk. A Szolgáltató az Oldalon kizárólag ügyfelei adatait kezeli, mely a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, és a vállalkozás számlaadási kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ilyen adatok a következők: Teljes név, email cím, irányítószám, város vagy község, utca, házszám, telefonszám (kizárólag rendkívüli esetekben történő egyeztetés céljából), cégnév, cég székhelye, ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.

15. Az adatok megadása ez esetben is önkéntes, annak ellenére, hogy az adatbekérő űrlapon vannak úgynevezett kötelezően kitöltendő mezők. A kötelezően kitöltendő mezőkre azért van szükség, mert ha ezen adatok hiányosak lennének, akkor nem tudnánk pontos számlát kiállítani.

16. A feliratkozó gombra, avagy -kérem az információkat most! gombra való kattintással a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi, adatkezelési szabályzatunkat.

17. Kapcsolat oldalunkon a kapcsolatfelvételre a látogatók önkéntes üzenetküldését tesszük lehetővé.

18. Üzenetküldésnél megadni szükséges:

– Név – hogy a válasz levélben nevükön tudjuk szólítani az olvasókat;

– E-mail cím: hogy a válasz levelet továbbítani tudjuk.

19. Érintettek köre: azok az oldallátogatók, akik szeretnének kérdéseikre, bizonytalanságaikra további mélyebb, részletesebb, átfogóbb információkat kapni.

20. Az oldalunkon https protokollt használunk, azaz a nálunk történő adatforgalom titkosítva zajlik.

21. A webshopba való regisztrációval vagy az első vásárlással mindenki elfogadja az Adatvédelmi szabályzatot és a szerződési feltételeket.

22. Oldalunkon a Google integrált rendszerként úgynevezett cookie-kat használ, Google Analitycs, Google Search Console, Google Adwords,- melyeket a felhasználók böngészője eltárol. A cookiek-ban tárolt személyes adatokhoz, vagy bármilyen, az egyéni látogató szintjére lebontható adatokhoz a Hitelsakkmatt.hu nem fér hozzá, ezen adatok kezelése a Google kizárólagos hatásköre. Ha a felhasználók ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, akkor azt a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik.

Érvényes: 2021. október 7.-től visszavonásig.