A devizahitelesek, azaz mi vagyunk a piszok az ország körme alatt! Avagy hogyan, és miként tegyél lépéseket egy per, vagy bármilyen másik megoldási lépés során?

A devizahitelesek, azaz mi vagyunk a piszok az ország körme alatt!

Avagy hogyan, és miként tegyél lépéseket egy per, vagy bármilyen másik megoldási lépés során?

 

Nézzük meg, mik azok a lépések, mik azok az eszközök, amelyekkel jelenleg egy devizahiteles harcolhat az igazáért, és van esélye az újrakezdésre:

 

 1. A per
 2. Szerződéstől való elállás
 3. Per nélküli megegyezés

 

Külön-külön is nézzük meg mindegyik előnyeit és hátulütőit.

     1. A PER

 

Sokan élnek manapság ezzel a módszerrel, mert a szerződések tele vannak tisztességtelen pontokkal, és a hitelezés időpontjától kezdve a bank számos hibát vétett.

 

 • Nem tájékoztatott megfelelően a kockázatokról,
 • Autóhitelt a kereskedésben írátk alá,
 • Forintban határozták meg a hitel összegét,
 • Nem csatoltak kockázatfeltáró nyilatkozatot,
 • A szerződés tele van tisztességtelen pontokkal

 

Ebben az esetben az ELŐNYÖK:

 

 • Ügyvédi munkadíj költségből gyakorlatilag el lehet kezdeni a pert – a perköltség és illetékmentességet formanyomtatványokon lehet kérelmezni
 • Saját magunkat is képviselhetjük némi felkészülés után,
 • Lehet hallgatóságot vinni a tárgyalásokra, hiszen ezek nyílt tárgyalások
 • A tárgyalás során újraszámolják a hitelt, a felvételkori összeghez hozzáadják a jegybanki alapkamat átlagát a futamidő évei számának megfelelően, abból levonják a már, adós által eddig befizetett összegeket, és meghatározzák a hátralévő adósság összegét.

Erről a számításról mellékelem a cikkünket, amiben részletesen leírtuk, hogyan végzik el a számítást.

 

                Mennyit kérhet a bankod jogosan? Számold ki Te is, mennyivel tartozol!

 

HÁTRÁNYOK:

 

 • Csak akkor biztosítják a perköltség és illetékmentességet, ha megfelelően bizonyítja adós a rászorultságát,
 • Egy per elhúzódhat 1-3 évig is,
 • A kormány, és a különböző érdekképviselet emberei próbálják minden eszközzel a perek kimenetelét adósra nézve hátrányosan befolyásolni
 • A bírák is befolyásolás alatt állnak, ami adósra nézve hátrányos

 

Nemrégiben kaptam meg Dr. Léhmann György Ügyvéd Úrtól a szokásos emailt, amiben érdekes dolgokat olvastam.

 

Bemutatja egy ügyfelének helyzetét, amikor is egy per alatt a bíróság, józan ész hiányában, megkérdőjelezhető utasítást adott az alperesnek.

Idézem:

 

¨„Felhívja a felperest, hogy 8 napon belül a költségmentesség megvonásának terhe mellett igazolja a költségmentesség fennállását a mellékelt nyomtatványok kitöltött visszaküldésével.”

 

A végzésből is megállapíthatóan battonyai lakosú ügyfelem hetven év feletti egyedülálló ember, aki kezességet vállalt fiának egy millió forint alatti összegű kölcsön visszafizetésére és a kölcsön összege kétszeresének bank általi végrehajtása esetén lakását elveszti és földönfutóvá lesz. Kapcsolatot úgy tartjuk fenn, hogy amikor Siófokon felkeres, akkor egy nappal korábban Budapestig vonattal eljön, éjszakát valamelyik pályaudvaron tölti, majd következő nap reggel hat órára már irodámban tartózkodik az ügyet megbeszélni.

 

Így van esélye arra, hogy még egy éjszakát már nem kell pályaudvaron töltenie.

 

Tehát ezzel a felperessel szemben rendelte el fellebbezési eljárásban a tanács elnöke annak a költségmentességnek felülvizsgálatát, melyet elsőfokú eljárásban szabályosan becsatolt iratok alapján eljáró bíró korábban engedélyezett. A tanács elnöke pedig annak ellenére nem mellékelt nyomtatványt a a hozzám küldött végzéséhez, hogy felhívásában ezt állította. Egyébként Gyulán május 24-én postán feladott bírósági végzés hozzám – Siófokra – május 30-án érkezett.

 

A végzésben olvasható fenti felhívás szerint tehát a tanács elnöke konkrétan arra hívta fel költségmentesség megvonásának következményével felperesi ügyfelemet, hogy a hozzám május 30-án érkezett, majd ügyfelemnek másnap postán továbbított, Battonyára feltehetőleg június 6-án érkező, nem létező költségmentességi nyomtatványnak három oldalát megfelelő módon töltse ki, záradékolja a negyedik oldalt a Polgármesteri Hivatalnál, ötödik oldalt a NAV-nál, majd az ily módon elkészült nyomtatványt ujabb hat napi kézbesítési határidővel postán részemre bírósághoz továbbítás végett adja fel, és amikor hozzám megérkezik a bíróság által soha el nem küldött, de záradékolt és kitöltött nyomtatvány, akkor újabb 6 napos kézbesítési határidővel a felhívásnak megfelelően tőlem megérkezik a nyomtatvány a Gyulai Törvényszékhez.

 

Fentiek figyelembevételével legkorábban június 21-22. napján.

 

Ellenben azért, mert a tanács elnökének végzése szerinti nyolc napos határidőt kell betartani, felperesi ügyfelem az elsőfokú eljárásban vizsgált költségmentességét akkor is elveszti, ha a bíróság által meg nem küldött nyomtatvány a Törvényszékhez június 21-22-én megérkezik, és akkor is, ha nem.

 

Egyébként pedig a végzés egy szóval nem említi a költségmentesség felülvizsgálatának indokát.¨

 

No, igen. Teljesítsd a lehetetlent, de ha nem tudod, buktad a mentességet!

Íme az ékes bizonyíték arra, hogyan próbálják meg minden -mégha ésszerűtlen is- eszközzel hátráltatni egy per kimenetelét.

 

Továbbiakban fentiekből következően beindul az ember agya, miért is történnek ehhez hasonló dolgok bíróságokon?

 

Idézem:

 

¨Ebből következően

 engedtessék meg annak feltételezése is, hogy most azért alkalmazta ezt a törvényes lehetőségét, mert meg kívánja büntetni azokat, akik devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződéseknek bírói út megkerülésével elrendelt végrehajtási eljárásokban – közjegyzői záradékkal elrendelt – bírói út igénybevételével kívánják jogaikat érvényesíteni,

 

engedtessék meg annak feltételezése is, hogy eljáró tanácselnök nem azért kívánja büntetni a battonyai 70 éven túli szerencsétlenül járt ügyfelemet és hozzá hasonlókat, mert erre konkrét oka van, hanem azért, mert törvényszéki polgári kollégiumi értekezleten a Kollégiumvezető által javasoltan akadályozni kell minden eljáró bírónak tőle telhető módon a végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárásokat akkor, ha év végi jutalmat, vagy bíróval szemben alkalmazható hátránynak elmaradását remélnek,

 

engedtessék meg annak feltételezése is, hogy a Kollégiumvezető pedig kollégiumi értekezleten azért javasolja az ilyen és hasonló, adósok joghátrányát okozó bírói magatartásokat, mert neki nem csak a jutalma, hanem a beosztása is veszélybe kerülhet az igazságszolgáltatási szervezethez szorosan nem tartozó, 2012. január 1-től létező Országos Bírói Hivatalról szóló 2011. évi CLXI. tv. 76. § 5. bek-e szerinti

 

m) kinevezi és felmenti a törvényben meghatározott bírósági vezetőket,

 

OBH Elnöki jogosultság folytán akkor, ha a központi költségvezetési szerv Vezetője óhajának nem tesz eleget a bírósági vezető.

 

Nem vitás szerintem az, hogy a bírói döntéseket ilyen gátlástalanul befolyásoló közhatalomnak egyetlen szándéka az, hogy a bankok által kifosztott sokszázezer magyar embernek törvényes jogainak érvényesítését az emberek kifosztott állapotának véglegesítése céljából mindenáron akadályozza.¨

 

Ebben szerintem minden benne van. 

Ennek ellenére sok esetben bizony nincs más lehetőség a megoldásra, mint egy per elindítása.

 

Nagyon sok esetben rendes kerékvágásban zajlik le egy per, tehát ettől nem kell tartani.

Minden kiküszöbölhető!

 

   2. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOG gyakorlása

Valamelyik nap olvastam errőla  módszerről, és a cikkben azt írták, hogy működik.

 

Nos, a mi tapasztalataink szerint ez a leheetőség nem működik!

 

Csakis hátránya van, előnyt nem tudok felsorolni.

 

HÁTRÁNYOK:

 

 • A bank nem fogadja el, ugyanúgy folytatódik – ha már elindult az aódssal szemben – a felmondás, a végrhajtás, illetve a kölcsön visszakövetelése
 • Sok esetben erre a bank végrehajtással válaszolt,
 • Nem állíítja meg a végrehajtási folyamatot.

 

Bizonyára, gondolom vannak olyan adósok, akiknél ez a módszer is működött/működik.

 

   3. PER NÉLKÜLI EGYEZSÉG

 

Ez a lehetőség szerintem a leghumánusabb, és legjobb választás.

Bizonyára haza is beszélek, mert az én két ügyemet is ezzel a módszerrel oldották meg. Tehát erről a lehetőségről közvetlen tapasztalataim vannak.

 

 Mellékelem az erről szóló cikket, hogy mindenki értse, mi is ennek a módszernek a lényege:

 

  Per nélkül! A szerződés helyreállítása az összeg csökkentésével!

Per nélkül találsz megoldást!

Kérdések és válaszok

ELŐNYÖK:

 

 • Rövid idő alatt lebonyolódik,
 • Nem kell tárgyalásokra járni,
 • Mindent a Megbízott Szervezet csinál,
 • Több éves rutinnal dolgoznak,
 • Az összeg lecsökken akár 30-50% értékre,
 • Tiszta lappal indulhat az adós,
 • Részletfizetéssel tudja a lecsökkentett adósságát visszafizetni,
 • A befogadott ügyletekre Garancia jár,
 • Viszonylag kevés feltételnek kell megfelelni

 

HÁTRÁNYOK:

 

 • Van 1-2 feltétel, aminek meg kell felelni,
 • Egyelőre csak jelzáloghitel esetén nyújt megoldást,

 

Ennyi. Sok előny, minimális hátrány. Ez a PER NÉLKÜLI MEGOLDÁS.

 

Én ezt választottam, és nagyon jól döntöttem.

Bár perrel indultam neki a banknak, de menet közben váltottam erre a megoldásra.

Van tapasztalatom, tehát bármilyen, ezzel kapcsolatosan beérkező kérdésre tudok váalszolni.

 

         KÉRDEZZ BÁTRAN, ÍRJ NEKÜNK, MI VÁLASZOLUNK!

 

          KAPCSOLAT – HITELSAKKMATT

 Itt találod a Per nélküli egyezség részleteiről szóló két db cikkünket is a jobb megértés céljából, még egyszer:

     

 Per nélkül! A szerződés helyreállítása az összeg csökkentésével!

 

Per nélkül találsz megoldást!

 

Kérdések és válaszok

 

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt

 

Kapcsolódó cikkek

18

Sze
Eladósodás, Elévült!

ELÉVÜLT! Vagy mégsem?

Mit jelent ez a fogalom, mikor és mi lehet ELÉVÜLT?   Mi az ELÉVÜLÉS?   Fogalma: Az idő múlása jogilag behajthatatlanná teszi a pénzköveteléseket. Azaz a bíróság úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ha elévült a tartozásod, akkor bizonyítani is tudnod kell ezt a helyzetet. Többféle pénzkövetelést ismerünk:  Valamely szolgáltatásból eredőt: pl. telekommunikációs tartozások (ilyenek a telefonszámla, internet, […]

15

Sze
árverés, végrehajtás

Kifejezetten káros az adósoknak a végrehajtási törvénymódosítás!

2020: Milyen súlyos, és hátrányos változtatások történtek a végrehajtási törvényben?   Már talán mindenki tudja, olvasott vagy hallott róla, hogy változások történtek idén nyáron a végrehajtási törvényben. Több szerkezeti változást hoztak, amik súlyosbíthatják a már eleve súlyos eljárást, és a végkimenetel, az ingatlan árverése viszonylag hamar befejeződhet.   Végrehajtási törvény változásai   Beszéljenek a számok. Július 2-án[…]

09

Sze
Adósságterhek, végrehajtás

Ébresztő!

Hogyan zárd végleg az adósságokat folyamatos támogatás mellett?     Ha ilyen a gondolkodásmód, akkor baj van…   Úgy érzed, egyedül vagy. A gondjaiddal, problémákkal, a mindig megújuló napi kihívásokkal. Egyedül, csak te és veled szemben a világ. Támasz, biztatás, segítség nélkül. A problémák csak úgy jönnek, és nem múlnak el, maradnak míg meg nem oldod. Ezek[…]

26

aug
Adósságrendezés, Adósságterhek

“De mégis, hogy áll az ügyem??!”

Avagy hogyan kezeljük az adósságrendezés alatt álló ügyeket?   Kik vagyunk mi?   Adóssághelyzeteket kezelők, ebben segítők vagyunk, tudunk segíteni adósságok csökkentésében, azok végleges rendezésében. Nagyon fontosnak tartjuk az adóssághelyzetek részletekbe belemenő átbeszélését, a teljes adósság történet visszakövetését, mert érdemi, szakértői megoldás felállításához erre feltétlenül szükség van!  Sokan azt gondolják, hogy bármiféle séma ráhúzható a különböző helyzetekre.[…]

18

aug
Adósságrendezés, végrehajtás, végrehajtási moratórium

Újra indulhatnak a kilakoltatások – Hogyan tovább?

A végrehajtási moratórium vége – 2020.07. 01. (?)   A kormány által előterjesztett törvényjavaslat nem tisztázza érthetően a kilakoltatásokra és végrehajtásokra vonatkozó szabályokat. A veszélyhelyzet idejére az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet átmenetileg felülírta a végrehajtási törvény több rendelkezését, ezt nevezték végrehajtási moratóriumnak. A védelem tervezett határideje azonban 2020. december 31.-e volt még idén márciusban, amikor a veszélyhelyzetet[…]

15

aug
Adósságrendezés, Megoldási javaslatok

Egy tartozás hitel, vagy kölcsön? Adósságrendezés: Mediátor, vagy Alkusz?

Fontos fogalmak, tegyük helyre ezeket! Visszatérő olvasónként tudhatod, hogy tudunk segíteni adósságok csökkentésében, azok végleges rendezésében. Ha még nem olvastál rólunk, akkor most szólok. 🙂 Hogy az adósságrendezési, csökkentési folyamat eredménye minél jobb lehessen, ehhez a konkrét adósság helyzetben az érdemi megoldás felállításához szükséges a részletek ismerete, mert NINCS két egyforma adósság helyzet. Sokan azt gondolják, hogy[…]