A devizaadósok mellett van az Európai Bizottság Elnöke!

A devizaadósok mellett van az Európai Bizottság Elnöke!

Mint azt már tudjátok, Dr. Léhmann György panaszt nyújtott be az Európai Bizottság Elnöke elé, Jean-Claude Juncker Úrnak. 

Ő biztosította az egész magyar népet, hogy utánajár a panaszban megfogalmazott állításoknak. 

Nos, új fejlemény, hogy már azt mondta ki Jean-Claude Juncker Úr, hogy megállják a helyét a panaszlevélben lefektetett devizaadós problémák!

Hurrá! Végre a határon túl is felfigyeltek erre a mocskos, magyar devizahitellel becsapott, és manipulált magyar emberek sorsára, és lépések indulhatnak az ügyben.

Dr. Léhmann György írt egy összegzést e banki csalássorozatok kapcsán, amelyben az Európai Bizottság Elnökére is kitért. Íme:

“Hazánknak az Európai Unióhoz történt 2004. május 1-i csatlakozását követően a fogyasztói kölcsönszerződéseket és azok Általános Szerződési Feltételeit – Üzletszabályzatait – gyártó magyar bankok milyen módon érik el azt, hogy az Európai Unióban példátlanul törvénytelenül, bűncselekmények törvényi tényállásának megfelelő magatartással okoznak iszonyú mértékű vagyoni és nem vagyoni károkat tisztességes magyar családok millióinak.

 Ismertettem irataimban azt is, hogy azonos összegű kölcsönre vonatkozó azonos tartalmú szerződéseket aláíró lengyel adósok azonos bankok részére 2009-től az Európai Unió 93/13. EGK Irányelvének megtartásával fele összegű törlesztő részletet voltak kötelesek fizetni a magyar adósokhoz képest, majd a jelenlegi lengyel törvényhozás eredményeként az árfolyamváltozás terheinek 90 %-át is a bankok kötelesek fizetni a szerződés megkötésekori árfolyamhoz képest.

 Kitértem arra is, hogy a lengyel törvény szerint az Európai Uniós jogi rendelkezéseknek megfelelően csak akkor lehetséges a törvényhozás szerinti szerződésmódosítása a devizában nyilvántartott fogyasztói kölcsönszerződéseknek, amennyiben a fogyasztó ezzel a módosítással egyetért, de arra is kitértem, hogy az Európai Bizottság Elnöke – Jean-Claude Juncker – által kérelmemre kezdeményezett eljárással kapcsolatos értesítésben arról értesítettek, hogy

 „úgy tünik, hogy valóban az uniós jog helytelen átültetésére vagy értelmezésére vonatkozó, tagállammal szembeni panasz esete áll fenn…”

 a 2014. július 4-i XXXVIII. törvénynek az adósnak igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nehezítése illetve egyedi peres eljárások felfüggesztésére történt bírósági utasítás az európai jogszabályok nyilvánvaló megszegését jelentik.

 Hivatkoztam arra, hogy az Európai Unió Emberjogi Chartája alábbi rendelkezése folytán

 47. cikk

 A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog

 Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz.

 Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet igénybevételéhez.

 nem lehet megfosztani magyar törvényi rendelkezéssel a magyar adósokat attól, hogy a bankokkal kötött szerződésük érvénytelensége, vagy részbeni érvénytelensége megállapítása iránt ügyüket bíróság elé vigyék.

Ez így van! Minden joguk, és lehetőségük megvan a perhez, amit kezdeményezzenek is pénzügyi jogászok segítségével. A Hitelsakkmattnak van ilyen pénzügyi jogásza!

<<<Kérek mielőbbi, díjmentes segítséget a hitel ügyemben!>>>

 Erősen el kell gondolkodni az alábbi, Dr. Léhamnn György által leírt sorok igazságtartalmán, és üzenetén:

Tudatában annak, hogy 2004. május 1-ét követően a magyar bankok a fenti, elsődleges európai jog ismeretében szándékosan megszegték a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 93/13 EGK Irányelvben, valamint ehhez kapcsolódó Európai Bírósági ítéletekben megfogalmazott előírásokat csak azért, hogy a bankok által készített, egyedileg meg nem tárgyalt fogyasztói kölcsönszerződéseket aláíró magyar emberek kárára saját maguknak jogtalan anyagi előnyöket biztosítsanak,

 Tudatában annak, hogy a magyar közhatalom az Európai Uniós jogszabályoknak ismeretében mindenkor jól tudta azt, hogy a magyar bankok a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekkel kapcsolatosan az Európai Unió jogának megsértésével jutnak a magyar emberek hátrányára jogtalan anyagi előnyhöz,

 Tudatában annak, hogy a magyar bíróságok a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekben 2014. július 4-e óta nem hajlandóak tudomásul venni azt, hogy európai jog létezik az Európai Unióhoz tartozó Magyarország területén,

 Tudatában annak, hogy a Magyar Országgyűlés az Európai Uniós jogszabályok ismeretében tett 2014. július 4-i törvényalkotásával megtagadta az EGK szerződésbe foglalt kötelezettsége teljesítését, és ezáltal az Európai Unió alapjait kérdőjelezte meg,

 Tudatában annak, hogy a Magyar Országgyűlés az Európai Uniós jogszabályok ismeretében tett 2014. július 4-i törvényalkotásával az Európai Unió Emberjogi Chartája rendelkezéseit egy szimbolikus, olyan joggyűjteménynek minősítette, melynek alapján a magyar embereket semmi, így a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog sem illeti meg,

 Tudatában annak, hogy a magyar közhatalom a 2014. decemberi LXXVII. törvény alapján kizárólag az adósokra hárította az irányadó devizának árfolyamváltozásából származó terheket annak ellenére, hogy ezt megelőzően fél évvel az Európai Bíróságnak C-26/13. számu ítéletéhez igazodva a Kúria 2/2014. PJE kötelező rendelkezése szerint az árfolyamváltozás terheinek ki általi viselését a banki kockázatfeltáró nyilatkozat tartalma dönti el,

 Tudatában annak, hogy fenti disznóságok eredményeként a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések magyar adósaitól az azonos jogi helyzetben lévő lengyel adósokhoz képest 2-3-szoros bevételre tettek szert a magyar bankok úgy, hogy a magyar adósoktól beszedett pénzösszegnek legalább fele jogtalan haszonhoz juttatta a magyar bankokat,

 Tudatában annak, hogy a magyar törvényhozás 2014. július 4-i, adósokra kényszerített törvényével biztosította a magyar bankok számára annak a jogtalan bevételnek megtartását, amit addig a becsapott adósoktól a bankok elszedtek,

 Tudatában annak, hogy a magyar törvényhozás 2014. decemberi törvényével biztosította azt, hogy a magyar adósok a hasonló lengyel, de ott az adósok szándékaitól függően hatályosuló törvénytől kezdődően háromszor akkor összegű pénzt fizessenek azonos szerződés esetén a magyar bankoknak, mint amennyit a lengyel adósok fizetnek a lengyel bankoknak,

 Tudatában annak, hogy az OTP – CIB bankok tájékoztatása szerint 2016. októberétől a jelenlegi törlesztő részletek 80-100 %-kal fognak emelkedni, illetve a 2014. decemberi törvény tartalmából következően a Magyar Nemzeti Banknak 2016-ban várható jegybanki alapkamat változása folytán további 50 %-os törlesztő részlet növekedés várható,

 Tudatában annak, hogy a Kúria 2015. februári összefoglalójában közölte azt, hogy nem találja indokát a 2014. évi XXXVIII., XL., LXXVII. törvény alapján kialakult magánjogi káosszal kapcsolatosan annak,  hogy akár Véleményt, akár egyéb Kúriai elvi határozatot hozzon, 

Tudatában annak, hogy az Európai Bizottság Elnöke által kérelmemre kezdeményezett panaszeljárás több évig tartó rendkívül lassú eljárás,

 Tudatában annak, hogy a magyar társadalomnak kölcsönt igénybe nem vevő része tömegesen csak akkor észleli nyilvánosságot vállalva a társadalmi problémát, amennyiben néhány ezer forint kárral járó internet adót, vagy hasonlókat észlel,

 be kell látnom azt, hogy nincs értelme tovább várni arra, hogy a bankok által készített kölcsönszerződések hibája úgy kiküszöbölhető ki Magyarországon az elsőbbséget élvező európai jog alapján, mint másutt.

<<<Kérek mielőbbi, díjmentes segítséget a hitel ügyemben!>>>

 Sok évvel korábban már leírtam azt, hogy tisztességes magyar ember akkor, ha házasodni akar, de csak főzni tudó és nem tudó prostituáltak között válogathat, akkor inkább éhen hal, de prostituáltat nem vesz el.

 Szerintem így vagyunk most ezzel a bankok által szerkesztett kölcsönszerződésekkel is. Bíztak a magyar adósok abban, hogy tisztességes lesz a szerződés, de miután kiderült az, hogy javíthatatlanul prostituált, nincs értelme ezzel a továbbiakban is együtt élni. És várni azt, hogy akár a bank, akár a hatalom még milyen módon tud ócska haszonszerzés okából folyamatosan megalázni.

 Amennyiben lenne ilyen szerződésem, akkor én ettől megszabadulnék még akkor is, ha egyébként ez nem egy veszélytelen jogi folyamat ebben a jogállamnak közel sem mondható országban.

 Természetesen gondosan fel kell mérni azt, hogy a szerződést megkötésének időpontjára visszamenőlegesen megszüntető elállás jogának gyakorlását miként végezzük, és azt ezt követő elszámolás során immár a jogalap nélküli gazdagodás szabályait elsősorban figyelembe véve, de kártérítési igényünkre is hivatkozva mire számíthatunk bíróság előtt.

 Aki a nyugalmat kedveli, az az elállással történő szerződésmegszüntetéséhez ne kezdjen.

 Gondoljanak abba, hogy egy olyan országban, ahol a törvényhozás az elmúlt évben képes volt gátlástalanul véglegesen tönkre tenni több millió magyar ember életét, mire lesz képes akkor, ha a bankoknak mégsem jön be a számítása a jogtalan haszonszerzéssel kapcsolatosan.”

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt <<<Kérek mielőbbi, díjmentes segítséget a hitel ügyemben!>>>

JELENTKEZÉSHEZ TÖLTSD KI AZ ŰRLAPOT!

 

 
 
Név*
Email*
 
        •    Az alábbi megoldást választom: A/ Megrendelem a tanfolyamot 14.990 Ft-ért;
        • B/ Beváltom a kuponomat, és megrendelem a tanfolyamot 11.990 Ft-ért.

 

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt

 

Kapcsolódó cikkek

18

Sze
Eladósodás, Elévült!

ELÉVÜLT! Vagy mégsem?

Mit jelent ez a fogalom, mikor és mi lehet ELÉVÜLT?   Mi az ELÉVÜLÉS?   Fogalma: Az idő múlása jogilag behajthatatlanná teszi a pénzköveteléseket. Azaz a bíróság úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ha elévült a tartozásod, akkor bizonyítani is tudnod kell ezt a helyzetet. Többféle pénzkövetelést ismerünk:  Valamely szolgáltatásból eredőt: pl. telekommunikációs tartozások (ilyenek a telefonszámla, internet, […]

15

Sze
árverés, végrehajtás

Kifejezetten káros az adósoknak a végrehajtási törvénymódosítás!

2020: Milyen súlyos, és hátrányos változtatások történtek a végrehajtási törvényben?   Már talán mindenki tudja, olvasott vagy hallott róla, hogy változások történtek idén nyáron a végrehajtási törvényben. Több szerkezeti változást hoztak, amik súlyosbíthatják a már eleve súlyos eljárást, és a végkimenetel, az ingatlan árverése viszonylag hamar befejeződhet.   Végrehajtási törvény változásai   Beszéljenek a számok. Július 2-án[…]

09

Sze
Adósságterhek, végrehajtás

Ébresztő!

Hogyan zárd végleg az adósságokat folyamatos támogatás mellett?     Ha ilyen a gondolkodásmód, akkor baj van…   Úgy érzed, egyedül vagy. A gondjaiddal, problémákkal, a mindig megújuló napi kihívásokkal. Egyedül, csak te és veled szemben a világ. Támasz, biztatás, segítség nélkül. A problémák csak úgy jönnek, és nem múlnak el, maradnak míg meg nem oldod. Ezek[…]

26

aug
Adósságrendezés, Adósságterhek

“De mégis, hogy áll az ügyem??!”

Avagy hogyan kezeljük az adósságrendezés alatt álló ügyeket?   Kik vagyunk mi?   Adóssághelyzeteket kezelők, ebben segítők vagyunk, tudunk segíteni adósságok csökkentésében, azok végleges rendezésében. Nagyon fontosnak tartjuk az adóssághelyzetek részletekbe belemenő átbeszélését, a teljes adósság történet visszakövetését, mert érdemi, szakértői megoldás felállításához erre feltétlenül szükség van!  Sokan azt gondolják, hogy bármiféle séma ráhúzható a különböző helyzetekre.[…]

18

aug
Adósságrendezés, végrehajtás, végrehajtási moratórium

Újra indulhatnak a kilakoltatások – Hogyan tovább?

A végrehajtási moratórium vége – 2020.07. 01. (?)   A kormány által előterjesztett törvényjavaslat nem tisztázza érthetően a kilakoltatásokra és végrehajtásokra vonatkozó szabályokat. A veszélyhelyzet idejére az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet átmenetileg felülírta a végrehajtási törvény több rendelkezését, ezt nevezték végrehajtási moratóriumnak. A védelem tervezett határideje azonban 2020. december 31.-e volt még idén márciusban, amikor a veszélyhelyzetet[…]

15

aug
Adósságrendezés, Megoldási javaslatok

Egy tartozás hitel, vagy kölcsön? Adósságrendezés: Mediátor, vagy Alkusz?

Fontos fogalmak, tegyük helyre ezeket! Visszatérő olvasónként tudhatod, hogy tudunk segíteni adósságok csökkentésében, azok végleges rendezésében. Ha még nem olvastál rólunk, akkor most szólok. 🙂 Hogy az adósságrendezési, csökkentési folyamat eredménye minél jobb lehessen, ehhez a konkrét adósság helyzetben az érdemi megoldás felállításához szükséges a részletek ismerete, mert NINCS két egyforma adósság helyzet. Sokan azt gondolják, hogy[…]