A CSOK szegényellenes,  és rövidlátó? 3. rész

A CSOK szegényellenes,  és rövidlátó? 3. rész

Elkezdtem a hitelfelvételi kedv boncolgatását olyan szemszögből, hogy miután túl, és benne vagyunk egy devizahitel nyomorban, csöppet sem lanyhult a hitel/kölcsönfelvételi kedv hazánkban. Sőt, egyre inkább növekszik a különböző típusú hitelfajták igénylése. Sajnos úgy tűnik, hogy jól hangzó, élethelyzetekbe beletaláló marketing szöveggel bármit le lehet nyomni az emberek torkán, pláne ha a “szükség” mindig jelen van.

Ám nem árt jól átgondolni, hogy mit írunk alá, ha milliókról van szó. A legújabb sláger a CSOK, amit a kormány többször átdolgozott, finomítva a feltételrendszerén: kitolta az igényelhető összegeket is, és adott némi rugalmasabb feltételrendszert is hozzá. Megfejelte a páratlanul alacsony pár %-kos kamattal, és már kész is a báránybőrbe bújtatott farkas!

Szikra Dorottyát hívtam jeles vendégül a CSOK árnyoldalainak, és a háttérben meghúzódó veszélyforrásainak feltárásához, magyarázat adáshoz, aki a Magyar Narancsnak adott interjújában részletesen beszélt a CSOK-ról.

Szikra Dorottya: “A lakhatási támogatás 20 milliárdba, az adósságkezelési szolgáltatás mindössze néhány milliárdba került éves szinten, és sok esetben megvédte a családokat egy olyan folyamattól, aminek a vége ingatlanvesztés, a család széthullása lehetett volna. Csak azért említem mindezt, hogy lássuk: a rendszer ezermilliárdokat költ el „fenn”, „lentről” pedig érthető indok nélkül aprópénzt von el. És még nem is beszéltünk arról, hogy a legszegényebbeket tudatosan zárják ki a programból.

Magyar Narancs: Miért és hogyan?

SZD (Szikra Dorottya) : Körmönfontan. Nem húz alsó jövedelmi korlátot a törvény, de kizárja a munkanélkülieket, a közmunkásokat, a BAR-listásokat…”

MN: Zömében a sokgyerekes cigány családokat?

SZD: A lakosság több mint negyede él többszörös anyagi deprivációban az Eurostat adatai szerint, a 6 éven aluli gyermekek 33 százalékáról beszélünk – és ezeknek a többsége nem cigány. Ez inkább szegényellenesség: amellett, hogy nem erkölcsös, rövidlátó is. A mélyülő szegénység hatásaitól a gazdagok is szenvedni fognak, nemcsak a megnövekedő bűnözés miatt, hanem az ország gazdasági teljesítőképességét is negatívan befolyásolja, ha sokan nem tudnak belépni a valós munkaerőpiacra, és nem tudnak méltó körülmények között élni. Ez a belső fogyasztásra is rosszul hat. Az alacsony foglalkoztatási ráta az elvándorlással együtt például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára nézve is fenyegetőbb veszély, mint a demográfiai mutatók romlása.

MN: Ön korábban foglalkozott európai családtámogatási modellek összehasonlításával. Melyek a legsikeresebbek?

SZD: Ahol növekedett a születések száma, ott azt látjuk, hogy nemcsak anyagilag támogatják a családokat, hanem könnyen elérhető, minőségi szolgáltatással is. Franciaországban például államilag alkalmazott házi segítségnyújtást is igénybe lehet venni a gyermek születése után, és rugalmas a bölcsődei és óvodai rendszer. A nők nagy segítséget kapnak abban, hogy visszatérhessenek a munkaerő­piacra, ha szeretnének, de abban is, ha inkább otthon nevelnék a gyerekeket az első években. Magyarországon egyáltalán nem beszélünk arról sem, hogy a tartósan magas születési rátájú országokban az apák jobban bekapcsolódnak a gyermekek gondozásába és a házimunkába is; Dániában például ma már alig van különbség a férfiak és nők részvétele között.

MN: Ez utóbbi leginkább mentalitás kérdése.

SZD: Ez igaz, ugyanakkor a mentalitást lehet befolyásolni talán ebbe az irányba, például azzal, hogy popsztárok vagy közjogi méltóságok nem azt mondják, hogy a nőnek a szülés a dolga, hanem egyenrangú párkapcsolatban az apai gondoskodásban mutatnak példát. Sokat segít az apáknak járó szabadság is, ami nálunk mindössze öt nap, Lengyelországban, Romániában viszont már több hét. De persze nem véletlen, hogy egy macsóként kommunikáló kormány nem támogat ilyen célokat.

MN: Mitől macsó a kormány?

SZD: Nehéz lenne cáfolni, hogy férfiközpontú, a férfiak dominanciáját hirdető kormányról van szó, amelynek nincs női tagja, és szisztematikusan kizárja a politika felső rétegeiből a nőket. Ezzel teljesen koherens az utóbbi hetek női szerepekkel kapcsolatos, szerintem összehangolt kommunikációs kampány Kövér Lászlótól Ákoson keresztül a KDNP-ig. A stadionépítés, a foci értelmezhető a „férfiasság”, a férfi­virtus szimbólumaként is, és látjuk, hogy erre végtelenek a források. Mindeközben a „nőies” szakmák, mint az egészségügy vagy szociális ellátás lenézett, nem támogatandó területek. Ez persze látszólag rezonál a lakosság konzervatív nézeteire. Hosszabb távon ugyanakkor a nők alávetettsége, a patriarchális viszonyok és az egyenlőtlenségek növekedése negatívan hatnak nemcsak az emberek jóllétére, de a gyermekvállalási kedvre is.

A CSOK-igénylés 2016-tól megváltozó feltételei

Könnyítések:

– tervezett gyermekek esetében elegendő, ha csak az egyik szülő 40 év alatti

– a nem felsőoktatási intézményben tanuló gyereket 16 év helyett 20 éves korig lehet figyelembe venni

– a lakások energetikai hatékonysági szintjét nem kell figyelembe venni

– megszűnik a lakások felső mérethatára, és az új lakások esetében a felső vételár-korlátozás is

– háromgyerekes családok esetén az igénylőnek vagy családtagjainak lehet meglévő lakástulajdona, hitele; már megszületett gyerekek után is igényelhető, ez esetben elvált, özvegy vagy élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik

– magyar állampolgárság helyett elég a magyarországi lakhely

 

Szigorítások:

– nem igényelheti, aki vagyon elleni bűncselekményt követett el

– nem igényelheti, akit az elmúlt 5 évben jogosulatlanul igénybe vett „szocpol kedvezmény” visszafizetésére köteleztek

 

A 10+10 millió extra feltételei

– nem igényelhet, akit a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartanak

– csak az igényelhet, aki az igénylést megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett (ebbe nem számít bele a közfoglalkoztatás), és 2 évig folyamatosan biztosított volt

– amennyiben nem születik meg a vállalt számú gyerek, a felvett CSOK összegét vissza kell fizetni; a büntetőkamat a jegybanki kamat ötszöröse

– a 10 millió forintos kedvezményes hitelt kizárólag házasok igényelhetik

 

Lehet-e pénzen gyereket venni?

A Magyar Narancs írásában olvashatunk a CSOK körüli elméletekről. Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Intézet demográfusa szerint olyan gyorsan döntött a kormány a CSOK összegének nagyarányú növeléséről, hogy még nem készültek el az elemzéseik a lehetséges demográfiai hatásokról. A kormányzat feltehetően egyáltalán nem készített előzetes hatástanulmányokat, legalábbis semmit nem közölt a várhatóan szükséges forrásokról és a kívánt célokról. Pedig rendelkezésre állnak olyan adatbázisok, amelyek a demográfiai hatások becslésére alkalmasak lennének.

A Népességtudományi Intézet gyermekvállalási korban lévők között végzett kutatása nemcsak lakáskörülményeiket és gyermekvállalási terveiket mérte fel, hanem az ilyen tervek megvalósulását akadályozó tényezőket is. A felmérésből kiderül, hányan jelölték fontosnak a lakáskérdést, ők hány gyermekesek, milyen korúak, jelenleg hol és milyen lakáskörülmények között élnek, s közülük hányan férnek bele a programba. Ez után lehetne kiszámolni, hogy egyáltalán hány és milyen helyzetű családot érinthet a CSOK-döntés, amiből a lehetséges termékenységi, migrációs, településszerkezeti stb. hatások is megjósolhatók – hangsúlyozta Kapitány Balázs.

A demográfusok szerint leginkább a mai három- vagy többgyermekeseket érinti a szabályozás, akik minden pluszvállalás nélkül igényelhetnek CSOK-ot – így ebben a csoportban az intézkedésnek nem lesz a gyermekvállalást növelő hatása. Az elmúlt évek tömeges magyar kivándorlása elsősorban a gyermekvállalási életkorban lévő korosztályokat érinti, az azonban kevéssé valószínű, hogy a CSOK hatására nagy számban jönnének vissza – némi mozgás persze nem kizárható. Ahogyan a szomszédos országokból vagy akár a távolabbról meginduló bevándorlást is segítheti az új támogatási forma, hiszen nem kell magyar állampolgárnak lenni az igényléshez, csupán magyarországi lakhellyel kell rendelkezni az igénylőnek.

Gábos András, a Tárki vezető kutatója szerint az anyagi támogatás mindig csak egy része a sikeres családpolitikai modelleknek; ugyanennyire fontosak a természetbeni ellátások, például vannak-e bölcsődék, óvodák, ezek milyen áron érhetők el. Döntő a kiszámíthatóság, a létbiztonság, a gazdasági stabilitás és a kulturális környezet is; vagyis a vállalt gyermekek számát ritkán határozza meg egyetlen tényező.

A legnagyobb kérdés persze a demográfusok körében az, hogy lehet-e egyáltalán gazdasági eszközökkel befolyásolni a termékenység alakulását? Gábos András, Gál Róbert Iván és Kézdi Gábor közösen végzett számítása szerint – az 1950 és 2006 közötti időszak átlaga alapján – ha 100 százalékkal megemelik a gyermekvállalási támogatást, akkor az negyedével emeli a születendő gyermekek számát. A hatás a harmadik gyermek esetében a legerősebb. (A számítás csak a rendszer állandósult elemeire – családi pótlék, gyes, gyed stb. – vonatkozik.)

Gábos András és Tóth István György A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai című, 2000-ben írt tanulmánya a 60-as évektől kíséri figyelemmel a családtámogatási rendszer demográfiára gyakorolt hatását. Megállapították, hogy minden termékenységnövelő kormányzati beavatkozás növelte a születések számát a bevezetést követő néhány évben. 1967-ben vezették be a gyest, 1973-ban emelkedett a gyes, az anyasági segély és a családi pótlék összege, kibővítették a lakásépítkezési kedvezmények körét, kezdeményezték a három- és többgyermekes családok soron kívüli lakáshoz jutását. Ez volt a legsokrétűbb és a legsikeresebb támogatási csomag, mert lefelé tartó tendenciát tört meg. 1985-ben bevezették a keresetarányos gyermeknevelési díjat, a gyedet. 1988 és 1990 között jelentősen emelkedett a családi pótlék összege és kiterjesztették annak jogosultságát.

Ám a statisztikusok szerint a legfontosabb mérőszám a befejezett termékenységi ráta, az a mutató, amely a fogamzóképes időszakban világra hozott gyerekekről tudósít. A valódi kérdés az, hogy ezt a számot képesek-e növelni a családpolitikai intézkedések. Több kutató szerint a kedvezmények bevezetése utáni évek emelkedő számai mögött csupán az áll, hogy a tervezett gyerek korábban születik meg. Igaz, Gábos András szerint, ha korábban születik meg az első vagy második gyerek, nagyobb az esély, hogy a második és harmadik is megszülessen, illetve a halasztott gyermekvállalásnál is fennáll a veszélye, hogy biológiai vagy más okok miatt soha nem születik meg a tervezett gyermek. Tanulmányuk végkövetkeztetése szerint azonban „nem valószínűsíthetjük, hogy az anyagi támogatások növelésével vagy újabb támogatások bevezetésével el lehetne érni, hogy az egyébként nem tervezett gyermekek mégiscsak megszülessenek”.

Az 1960-as évek óta a születések száma már nem elegendő a népesség egyszerű reprodukciójához, 1981 óta pedig csökken a népesség száma – olvasható az idézett tanulmányban. Az élve születések száma az 1991-es 127 ezer fős értékről 1999-re 95 ezer főig csökkent. Ezt követően egy évtizedig 95 és 100 ezer fő közötti szinten stagnált, majd 2008 után két év alatt 90 ezer fő közelébe esett. 2010 óta ismét stagnálásról beszélhetünk – derül ki Kapitány Balázsnak és Spéder Zsoltnak a KSH Demográfiai Portré című kiadványában megjelent cikkéből.

Álmodjon a választó!

A migránstéma kihűlőben, ezért kellett egy új téma a következő hónapokra: ez lett a CSOK – mondja Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.

Több forrásunk állítja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy jóval szerényebb elképzelést terjesztett elő, a 10+10 milliós elem például hiányzott. Állítólag Orbán Viktor az utolsó pillanatban személyesen döntött az összeg emeléséről (forrásaink szerint így volt ez a családi adókedvezmény bevezetésekor is)-írja a Magyar Narancs.

Tóth Csaba úgy véli, a CSOK köré várhatóan komoly kommunikáció épül majd, lesz kormányzati fizetett kampány, honlap, konzultáció. A döntést nem elsősorban szakpolitikai szempontok motiválták, hiszen a demográfiai célokat, a lakáshoz jutást sok más és sokkal olcsóbb, hatékonyabb módon lehetne kezelni – mondja az elemző. „Egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy a Századvég 80 százalékos támogatottságot mért a programmal kapcsolatban, és hogy még azok körében is kimagasló a támogatottság, akik vélhetően nem is tudják igénybe venni. Hiszen ki ne örülne annak, hogy a nagycsaládosok lakáshoz jutnak? Az pedig, hogy a program résztvevői a jobb módúak lesznek, vagy nem jut el a többséghez, vagy pedig kifejezetten örül neki, mert így például a romák ki lesznek zárva belőle” – vélekedik a szakember.

A CSOK politikailag leghasznosabb húzása az, hogy bár keveseket érint, nagyon sokan ábrándozhatnak el az ingyen 10 millión, amihez „elég csak bevállalni” a három gyereket. Persze, amikor jobban belegondolnak abba, hogy anyagi helyzetük vagy a kapcsolatuk stabilitása elbírna-e újabb gyereke(ke)t, sokan rájönnek majd, hogy nem; de néhány hónapig tartó várakozás, számolgatás, tervezgetés sokak hétköznapjait kitölti, és ez a politika számára éppen elegendő. Ráadásul az ellenzéknek elsőre nehéz lesz támadni ezt a kormányzati intézkedést – sőt, a kormány talán várja is, hogy az ellenzék nekimenjen például a romák kizárása miatt, mert így ismét a többség oldalán szállhat be a vitába. Tóth Csaba szerint a lakásépítés felpörgésével járó esetleges makrogazdasági javulás és a fideszes oligarcháknál lecsapódó profit csak járulékos haszon.

 

 

 1. Cikkünk 2. részéhez kattints az alábbi linkre!

Devizahitel rémálom után CSOK -os eladósodás?

Mikor ébredsz fel, adósságaid vannak?

  2. Gondolatmenetünk 1 részéhez idekattints! >> Még a csapból is hitel folyik…

 


Figyeld oldalunkat, mert különböző témákat feszegetünk az adósságok területén, hogy minél felkészültebb lehess, és tisztában legyél a különböző területekkel, mint: végrehajtás, inkasszó, egyetemlegesség, behajtó, faktorálás, kivásárlás, árverés, stb.

Addig is, hogy ne érezd magad egyedül a gondoddal, tudd, hogy MI ITT VAGYUNK. Veled,  és melletted! Ha anyagi gondjaid vannak, lehúznak, leterhelnek adósságaid, merj segítségért kiáltani!

Változtass a gondokon, vegyél egy egészen új irányt! >>

Személyes szaktanácsadás >> A végleges adósságrendezésért!

Javaslatunk

Bármilyen, adósságodat, hiteledet érintő változás történik az életedben, például ha látod azt, hogy nehezen fizeted az adósságodat, főleg ha több is van, feltétlenül vedd fel a kapcsolatot hitelszakértővel!  Ha munkahelyed kerül veszélybe, szintén nehéz fizetni bármilyen tartozást, és az egészségügyi problémák is kihatással vannak az aktív, rendszeres törlesztésre.

Hatékony, gyors segítségnyújtást ITT KÉRHETSZ>>

Adatbekérő űrlap, katt!

    A Facebook akadályozza a cikkek láthatóságát, ezért arra kérünk, hogy 1 megosztással segítsd a törekvésünket, hogy minél több embernek tudjunk segíteni az adósságterhein! Köszönjük!

Az információ legyen Veled! Hitelsakkmatt -> Kapcsolat

 

Kapcsolódó cikkek

28

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

INKASSZÓ – Javult a helyzet!

Az INKASSZÓ, mint népellenes végrehajtási eszköz …bár a szabályai javultak!   Talán mindannyiunk életében eljött már az a pillanat, mikor egy bosszantó inkasszóval találtuk szembe magunkat. Nem fértünk a pénzünkhöz, a bank önhatalmúlag zárolta, s sok ember ezt megfejelve még azzal is szembesül, hogy semmilyen mentes részhez, azaz egy Ft-hoz NEM fér hozzá a számlájáról! De így […]

26

júl
Adósságrendezés, végrehajtás

Áremelkedések – Brutális következmények

Ha éppen csak túlélni próbálsz, biztosan rontasz a helyzeten!   Egyes becslések szerint ebben a két évben úgy feltorlódtak az árverésre váró ingatlanok, hogy most közel 30.000 ilyen ház vagy lakás várakozik arra, hogy árverésre bocsássák. Ezt előzi meg a becsérték megállapítása, melynek során a végrehajtó a helyi önkormányzattól kikéri a becsértéket.  Ha alacsony a becsérték, akkor[…]

29

jún
árverés, végrehajtás

LICITHÁBORÚ – feltűnt a kilakoltatás veszélye!

Licit van, iparkodj!   Ez a helyzet egy árveréskor alakul ki. Ezt előzi meg a becsérték megállapítása, melynek során a végrehajtó a helyi önkormányzattól kikéri a becsértéket. Ezt a helyi, építéshatósági ember végzi el. Hol személyesen -szerencsés esetben-, hol pedig az íróasztala mögül. Ilyenkor, sőt a legtöbb esetben fals eredményt adnak ki, ami korántsem vicces! Ha alacsony[…]

12

máj
árverés, végrehajtás

Becsérték – mire figyelj oda, ha megállapítják?

BECSÉRTÉK – ÁRVERÉS Mi az a becsérték, milyen életbevágó szerepe van, miért árveréseknél jelenik meg, és ki állapítja meg? Haladjunk sorban. 1. A becsérték az az érték, ami az ingatlan aktuális piaci értékét határozza meg. Persze a becsérték megállapítása sajnos a legtöbb esetben fals értékeken alapul.   2. A szerepe abban rejlik egyrészt, hogy a végrehajtó mikor[…]

21

ápr
Adósság behajtása, végrehajtás

Minden, ami végrehajtás! Erre tessék vigyázni!

MIT tehet meg egy végrehajtó, ha elindult a végrehajtás?   Sajnos, sok mindent! Több eszköze is van egy végrehajtónak, ha egy tartozásban végrehajtást kérnek.   Eszközök: -Foglalás, -Inkasszó, -Letiltás, -Vállalkozás vh. alá vonása, -Árverés.   Utóbbi a végső eszköz, akkor nyúl ehhez a végrehajtó, ha már egy ideje a letiltás folyik, de nem látszik az adott tartozás[…]

12

ápr
végrehajtás

Saját magunktól letiltani?? Van ilyen?

Letiltás saját magunktól? Hogyan??!   Felmerült egy kérdés Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/csokkentes.hitelmentes) , mely igazán érdekesnek ígérkezik. Lássuk!   “Valószínűleg vannak mások is, akiket érdekel egy korrekt válasz az alább vázolt problémára. Ha bírósági végrehajtó, egy jogos, bíróság által megítélt követeléssel kapcsolatban nekem, mint KATA-s egyéni vállalkozónak küld egy letiltásról szóló felszólítást, aminek az a lényege, hogy a[…]